Přejít k hlavnímu obsahu

8. měsíc života miminka. Kompletní průvodce pro rodiče

8. měsíc života miminka. Tehotenstvi.cz

Osmiměsíční miminko je jedním slovem zaměstnané: zkoumáním, pohybem, hraním, učením, komunikací. Zvědavost dítěte pramení zejména ze zvýšeného povědomí o okolním prostředí. Jak podpořit správný vývoj a komunikační dovednosti miminka v 8. měsíci jeho života? To a mnohem více v kompletní průvodci pro rodiče.

Jak podpořit vývoj miminka během osmého měsíce života? 

V tomto vývojovém stádiu získávají maminky nespočet příležitostí pro podporu rozvoje dítěte. 

Skrze vedení rozhovoru, zpěv a předčítání lze posílit jazykové kompetence. Vyluzováním nových zvuků, slabik a jednoduchých slov lze dítě motivovat k jejich nápodobě. Zejména tatínkové by se měli pokusit zvýšit tón hlasu, na nějž děti lépe reaguje.  

Rodičům se doporučuje promlouvat na miminko stylem, jako by mu zpívali. S vysokou výškou hlasu ho jistě zabavíte, nižší tón zase funguje jako uklidnění. Obecně platí, že přehnaná gestikulace a energický hlas přispívají k osvojení si jazyka. 

Zdůrazňujte a opakujte klíčové slovo větě. Například: „Podívej se na panenku. Nádherná panenka.“ Vyjadřujte se srozumitelně, krátce, jednoduše a v přítomném čase. Nebojte se zachovat správnost gramaticky, například pády. Dítě si stejně potřebuje osvojit tato jazyková pravidla. Doporučuje se však vyřazení zájmen: „on, ona, ono, ten, ta, to,… To vše miminko jen mate. 

 • Vytvářejte spojení mezi předměty a jmény: Neznamená to létat s miminkem v náručí po domácnosti, máchat volnou rukou a křičet: „Hrnec, míč, obraz, maso!“ Jazykové způsobilosti mnohem více přispěje pojmenovávání věcí při jejich používání, které se případně mohou stát předmětem přirozené konverzace. Preferujte rozhovor o věcech a dějích pro dítě dobře známých, jako je přebalování. Pro maximální výhody plynoucí z expozice slovům se vyplatí jako zvolit věc, která vašeho potomka momentálně zaujala. 
 • Stimulujte osmiměsíční miminko prostřednictvím střídání scenérií: obchodů, ZOO, muzeí, parků, nebo třeba i benzínky. Popisujte akce kolemjdoucích („podívej, ten kluk jede na kole,“ „tyto děti jdou do školy“, „ten pán nese nákup“). 
 • Objasňujte fungování různých zařízení: („s autem se dostaneme na místo rychleji než s kočárkem“), používání předmětů („když otočím kohoutkem, poteče voda“) a dějů souvisejících s osobami či věcmi („kočka dělá ‚mňau‘“). 
 • Poskytujte dítěti příležitosti k experimentování s různými objekty a tekutinami. Nechte potomka třeba vytrhat trávu na zahradě nebo se pomazat jogurtem. 
 • Namísto drahých hraček zkuste nabízet předměty denní potřeby. Ačkoli neví, k čemu lžíce slouží, při jejím používání si zlepší motoriku a zvykne si na držení příborů, což je krok k samostatnému jezení. 

Pokud se už pro investici do hraček rozhodnete, v tomto věku se doporučují především měkké kostky. Než se je kojenec naučí skládat na sebe, mohou posloužit k trénování úchopu, držení a v neposlední řadě také k oblíbenému „ochutnávání“.

Za ještě efektivnější nástroj pro všestranný rozvoj se považují dětské kostky s barevnými obrázky a funkcí vydávat zvuky při stlačení či zatřesení. Později při stavbě jednoho bloku na druhý a boření „komínků“ rukama či nohama dochází k podpoře motorických dovedností. Stejné přínosy vykazuje také házení měkkých kostiček. Pouze volte bezpečný cíl, například pohovku. 

Během toho všeho by si maminka ještě měla najít čas verbálně upozorňovat na zvuky (sirény hasičů) a aromata (květiny, koření). 

Existenci kauzality lze potvrzovat zábavnou formou. Například naplňte šálek vodou a nechte ho děťátku vylít do vany. 

Prozkoumávejte fungování objektové stálosti hrou na schovávanou. Tato zábava nikdy neomrzí (alespoň miminko). 

Aktivita osmiměsíčního kojence obvykle dosahuje závratných rozměrů. Rodiče by se však neměli uchýlit k zaměstnání dítěte pohádkami v televizi, dostupnými po celý den. Přestože získávání znalostí z pětiminutového vzdělávacího videa nelze považovat za vyloženě škodlivé, Americká akademie pediatrů hodnotí jakoukoli expozici obrazovkám za nežádoucí až do 16 měsíců věku. Prozatím preferujte „nevirtuální“ formy zábavy, jako je: 

 • Čtení 
 • Zpívání 
 • Povídání si 
 • Hra na babu 
 • Schovávaná 
 • Minifotbal (s jemným míčkem) 
 • Přetahovaná (např. s dekou či utěrkou) 
 • Plavání 
 • Návštěva pískoviště 

Komunikační gramotnost kojence podpoří slova sdělovaná jakýmkoli způsobem, včetně říkanek a „bláznivých“ písniček. 

Proč se omezovat na jeden žánr? Mozek vašeho dítěte nyní vsakuje vše jako houba, a může proto profitovat z nejrůznějších skladeb. Navíc koho by nebavilo pozorovat dítě tančící do rytmu? 

Miminko nyní dosáhlo věku, od kdy se aplikace opalovacího krému stává bezpečnou. Otevírají se vám tedy příležitosti k hraní si i v parném létě. Naopak při hře doma si nezapomeňte kleknout. Společně strávený čas na podlaze má potenciál velmi přispět dětskému vývoji. Zkuste si například mezi sebou kutálet míč. 

Osmý měsíc vývoje spojují odborníci s dozráním schopnosti imitace.

Nápodoba může pozitivně ovlivnit řadu aspektů vývoje, včetně inteligence, manuálních dovedností a socializace. Věnujte čas předvádění způsobu, jak provádět jednoduché úkoly. Dítě tak efektivně získává zkušenosti a zvyká si na novou formu procesu učení, kterou uplatní i v budoucích stádiích života.  

Přistihla jste potomka v hravé náladě? Vezměte košík a pomalu do něj naskládejte míčky, přičemž miminku celý proces popíšete. Poté nádobu vyprázdněte a sledujte, zda neučiní danou aktivitu samo. V případě jeho nezájmu zopakujte snahu v jiný den. 

Jak miminko roste v osmém měsíci života? 

Hmotnost miminka se od doby porodu minimálně zdvojnásobila. 

Kojenecká váha s osmiměsíční holčičkou by ukázala hodnotu mezi 6,4 až 10 kilogramy. V případě chlapečka očekávejte rozmezí hmotnosti 7 do 10,7 kilogramů. Měsíční váhový přírůstek nyní činí zhruba 450 gramů. 

Podle Světové zdravotnické organizace měří průměrná holčička v osmém měsíci 69 centimetrů. Chlapeček dosahuje délky kolem 71 centimetrů. V nadcházejících měsících očekávejte zpomalení tempa růstu. 

Rodiče mohli v poslední době při poloze miminka na zádech zaznamenat směřování chodidel dovnitř. Stačí však pár krůčku k tomu, aby se začala rozbíhat ven. 

Zůstaňte v klidu: Veškeré anomálie poloh nohou se časem vytratí. Od 18. měsíce se už prakticky nevyskytují prsty vtočené dovnitř, nýbrž směřují dopředu, jak jr běžné.  

Krátce poté nastává zpevňování vazů kyčle. Spodní část chodidel kojence chrání vrstva tuku, zodpovědná za klam jejich plochosti. Tuto tkáň ve druhém až třetím roce věku vystřídají „normální“ vyklenuté oblouky.  

Jak spí miminko v osmém měsíci života? 

Spánek nyní dosahuje délky 13 až 14 hodin denně. Noční spánkový cyklus doplňují dvě zdřímnutí přes den, konkrétně dopoledne a odpoledne. Přestože průměrný „šlofík“ trvá hodinu, některým dětem stačí třeba pouhých dvacet minut odpočinku.  

S počátkem separační úzkosti se někdy pojí spánková regrese čili kratší doba spánku či noční probouzení, přestože dříve problémy tohoto typu dítě netrápily.

Ke zkvalitnění spánku mohou přispět následující metody: 

Po rozloučení se s miminkem v postýlce nechte otevřené dveře do jeho pokojíčku. Váš hlas a zvuky z jiné místnosti mohou vyvolat pocit bezpečí a sounáležitosti. 

Poskytněte dítěti hračku nebo třeba dečku, která ho uklidní během vaší nepřítomnosti. K tomuto předmětu obvykle vznikne zvláštní náklonnost, a následně tak může působit jako uklidňující prostředek. 

Při náhlém pláči v noci nevytahujte miminko z postýlky ani nerozsvěcejte. Rovněž se vyvarujte krmení a braní potomka k sobě do postele. Čím více se matka pokouší o utišení, tím hůře se dítě učí samostatnému uklidnění. Váš dobrý úmysl někdy může vést až k neschopnosti usnout bez těchto příjemných aktivit. Omezte se proto na pohlazení po zádíčkách a pár slov útěchy.  

Dítě má již vyvinuté vědomí o objektové stálosti

Znalost, že daná věc či osoba existuje i v době, kdy se vyskytuje mimo zorné pole pozorovatele. To může vést k rozvoji separační úzkosti před spánkem. Nebojte se, do dvou let se vyvine schopnost samostatného usínání. Prozatím místnost opouštějte navzdory pocitu viny a dětskému pláči: za pár minut by se měl utišit. Zůstaňte neoblomná.  Tento přístup v dlouhodobém horizontu pomůže vám i vašemu miminku. 

Pokud se vám při zaslechnutí breku neúnosně svírá srdce žalem, můžete se ještě jednou vrátit pro pohlazení či políbení vašeho potomka. Základem této formy uklidnění je však rychlost. Na dlouhotrvající a zábavné činnosti typu čtení pohádek, hraní her či zpívání vyhraďte jinou dobu. Zvolenou aktivitu neměňte později za jinou, neboť byste pouze dítě zmátla. 

V žádném případě nevyčkávejte, až váš potomek usne. Takto v něm pouze vyvoláte úzkost pramenící pocitu, že jakmile poleví v ostražitosti, zmizíte.

Jak se miminko v 8. měsíci života vyvíjí? 

Při pohledu do zrcadla začíná kojenec chápat koncept jáství. Toto vývojové stádium se rovněž pojí s neslavnou „přilnavostí“ k mamince: dítě bude doslova prahnout po fyzickém kontaktu s vámi. 

Netvoří si „závislost“ pouze na těle maminky, ale i na předmětu (slavná „oblíbená dečka“ z filmů). 

Vývoj smyslových schopností dítěte v osmém měsíci života 

Zdokonalení koordinace typu hlava-oko je pouze jedním z mnoha milníků dosažených v osmém měsíci. Díky vzdálenému vidění lze zpozorovat hračku i na opačném konci místnosti, dobelhat se k ní a uchopit ji.  

Miminko objevuje způsoby, jak propojit motoriku a smyslové vnímání: s lehkostí zvládne manipulovat s hračkami, bouchat o sebe kostičkami, házet míčem i skládat do sebe pohárky různé velikosti. 

Miluje objevování nových povrchů: ať už prostřednictvím rukou, nebo úst.  

Motorické dovednosti miminka během osmého měsíce života 

Osmiměsíční dítě nabývá sil. Dokonce mu nemusí činit problém vytáhnout se do stoje při držení se židle či pohovky. Za jeden dva měsíce začne za pomoci okolního nábytku pochodovat po celé domácnosti  

S největší pravděpodobností se již vyvinula schopnost plazení. Jestliže vaše dítě ještě nedosáhlo tohoto vývojového milníku, zachovejte klid. Získání dostatečných pohybových dovedností může některým dětem trvat ještě několik dalších měsíců. Ve výjimečných případech po "překulování" rovnou následuje chůze, mezistupeň lezení se přeskočí. 

Komunikace dítěte v 8. měsíci života 

Mezi osmým a devátým měsícem pokračuje překotný vývoj jazykových dovedností. Žvatlání nyní může nabýt formy vyluzování skutečných slov. Maminka tak možná už zaslechne kromě typického „ga-ga“ také třeba „da-da“ či „ma-ma“ v kombinaci s pohledem potomka na danou osobu. 

Již se může objevit porozumění několika základním slovíčkům jako „mléko“ či „ahoj“. Na dítě poté lze směřovat rozkazovací věty typu „řekni babičce ‚ahoj‘“ nebo „rozluč se s tetou Annou“. 

Jak co nejrychleji zjistit, že miminko již chápe význam slov?

Zmiňte se o jeho oblíbené hračce, která se nachází v téže místnosti. Důkazem porozumění je pohled daným směrem. 

Postupně dochází k osvojení gestikulace, jež se může stát součástí konverzace. Očekávejte různé neverbální projevy, například: 

 • Mávání 
 • Ukazování prstem 
 • Tleskání 
 • Kroucení hlavou 
 • Zakrývání očí ručičkama 

Vzniká silnější vědomí sebe samého i povědomí o okolí: a to nejen z hlediska předmětů, ale i dějů. Dítě například začíná již rozpoznávat existenci určitého denního režimu a spojovat si postýlku se spánkem či stoličku s jídlem. Již se vžil koncept stálosti objektů a příčinné souvislosti: „Když upustím lžičku, máma ji zvedne.“ 

Dítě začíná v různých oblastech identifikovat své preference. Proto rodiče mohou spatřit kabonící se obličej při pohledu na brokolici, a naopak úsměv od ucha k uchu po naservírování sladkých brambor.

Jak krmit osmiměsíční miminko? 

Denní potřeba mléčné stravy odpovídá 700 až 940 mililitrům umělého či mateřského mléka. Je však také nutné zajistit dostatek pevné stravy a její pestrost. Jídelníček dítěte by měl zahrnovat zejména následující potraviny: 

 • Mléčné či nemléčné kaše 
 • Rozmačkané či rozmixované maso 
 • Ovoce a zelenina 

Podle maminek si sladký zoubek dítěte oblíbí například mango, broskve, meruňky, meloun a kiwi.  Naopak za nevhodné se považuje každé tvrdší či nezralé ovoce, které hrozí uvíznutím v trávicím traktu: například jablko, a to i pokrájené a zbavené slupky. 

Při zvyšující se rozmanitosti jídel respektujte doporučení odborníků o zákazu některých potravin do určitého věku. Třeba med lze nabízet až v batolecím období kvůli riziku botulismu. 

Časem můžete dítě naučit zacházet se skutečným příborem a kojeneckou lahví. Na učení se stolování není nikdy příliš brzy.  

S rostoucím objemem příkrmů zpravidla klesá množství zkonzumovaného mléka.  U dítěte totiž značně stoupá obliba pevné stravy i aktivita během dne. Přitom energetický příjem z mléka má stále zastupovat zhruba polovinu zkonzumovaných kalorií, což odpovídá denní dávce o přibližně 450 kaloriích. Mléčnou výživu proto nabízejte před i při jídle a před každým spánkem. 

Ve výjimečných případech se miminka přestanou dobrovolně kojit již v tomto věku. Pro zdravotní přínosy by se maminka měla pokusit odsunout dobu samoodstavu alespoň do prvního roku života.

Kojení lze pomoci udržet především následujícími způsoby: 

 • Eliminace rozptylujících podnětů 
 • Krmení v tichém a klidném prostředí (k vytvoření uklidňující atmosféry může přispět mimo jiné tzv. bílý šum) 
 • Využívání přikrývky při kojení 

Spojení špetkového úchopu a vyvinutých žvýkacích svalů dává vzniknout možnosti jíst rukama.

Rozvíjejte tuto dovednost: Nabídněte v době krmení dítěti například následující potraviny: 

 • Těstoviny 
 • Toast 
 • Kousky banánu 
 • Hrášek 
 • Dobře uvařené rozkrájené maso 
 • Pokrájený či nastrouhaný sýr 
 • Cereálie 

Nezapomeňte zamezit podávání velkých kousků, a to alespoň nakrájením.

Vyhněte se pokrmům s rizikem udušení, především: 

 • Párkům v rohlíku 
 • Popcornu 
 • Hroznům 
 • Borůvkám 
 • Rozinkám 
 • Celé mrkvi 

Protože první zoubky umožňují spíše hryzání než skutečné žvýkání, preferujte měkčí konzistenci. Nezávisle na velikosti jednotlivých kousků udržujte vždy při konzumaci potravin dohled nad miminkem. 

Ačkoli ne všechny děti zvládnou takto tuhou stravu, rodiče by měli seznámit dítě minimálně s lehce hrubší konzistencí, například skrze jogurt či ovesné vločky, čímž zároveň podpoří vývoj kousání. 

Jaké preventivní lékařské prohlídky čekají osmiměsíční miminko? 

Základ lékařského vyšetření v osmi měsících tvoří zhodnocení sluchu, prořezávání zoubků a rozvoje pohybových schopností. Pediatři rovněž kontrolují zrak, zejména případný výskyt šilhání. Fonendoskopem se poslechne dýchání, tlukot srdce a další důležité životní funkce. 

Dítě se také podrobí kontrole na vrozenou luxaci kyčelních kloubů. U kluka se lékař přesvědčí, že má varlátka sestouplá do šourku. Nakonec nastává vážení a měření. 

Pokud se vám růst či vývoj maminka nezdá v pořádku, ať po fyzické či psychické stránce, neváhejte vaše obavy nyní sdělit lékaři.  

Možné zdravotní komplikace dítěte v osmém měsíci života: 

Odborníci často ubezpečují maminky, že každé miminko se vyvíjí individuálně. Přesto je vhodné upozornit lékaře na výraznější odchylky od normálu a následující příznaky: 

 • Nezájem dosáhnout a uchopit okolní předměty 
 • Žádná reakce na zvukové podněty 
 • Nelze zpozorovat dítě s předmětem v puse (např. s plyšákem či kousátkem). 
 • Neschopnost se otáčet 
 • Obtížné pohyby hlavičkou či celková strnulost 
 • Nulový či minimální váhový přírůstek 

Zdravé děťátko by také mělo vydávat spoustu zvuků včetně smíchu. 

V tomto věku může kojence trápit říhání. Natolik je totiž uchvátí pevná strava, až „zapomenou“ na dostatečné kousání a sousta hltají. V případě častého říhání je vhodná konzultace s lékařem, schopného odhalit případné zdravotní komplikace. 

Věděla jste, že…? Miminko se již naučilo číst výrazy vaší tváře? Rovněž se stává mistrem v rozpoznávání emocí druhých osob.  

autor: www.tehotenstvi.cz | Pavel Drahoňovský
kategorie: Miminko

Diskuze k článku

Andrea (neověřeno) | Pá 05.08.2022 08:25

Rada nevytahovat miminko při pláči v noci z postýlky a nekrmit??! Tento článek zřejmě psali nejtvrdší ze spánkových trenérů. Dítě potřebuje kontakt, podporu, utišit, nakrmit (a to i v noci!!!), může ho něco bolet…poplácání po zádech opravdu nestačí. Autor tohoto článku musí být opravdový duševní mrzák. Rodiče, věřte své intuici a plačící miminko k sobě přiviňte kdykoli to vyžaduje. Potřebují nás a ne, samouklidnění se opravdu nedá naučit, není to dovednost, navíc osmiměsíční miminko nemá zralou nervovou soustavu, aby se dokázalo samo uklidnit. Reguluje se skrze naši přítomnost, doteky, krmení. Jednou Vás k uklidnění potřebovat a nebudou, ale bude to v době, kdy oni sami budou připraveni. A pokud budete reagovat na jejich potřeby, stanou se z nich spokojené, sebevědomé a nezávislé osobnosti, které budou vědět, že jsou milovány a že se na své rodiče mohou vždy spolehnout. Vyplakávání a spánkový trénink (oxymoron už z podstaty věci - spánek je biologická potřeba a ne dovednost) vedou pouze k tomu, že se miminko cítí vyděšeně, osaměle a že mu jeho nejbližší nerozumí a nepřijdou, když to nejvíce potřebuje.

Naprosto souhlasím s paní Andreou. Při čtení toho článku mi až naskovala husí kůže, zda je toho vůbec nějaká matka schopná. Děti nás bezmezně milují a potřebují nás. Tulme naše děti kdykoliv to vyžadují:)

Michaela (neověřeno) | Út 17.01.2023 10:44

Takové bláboly jsem hodně dlouho nečetla!!!
Maminky, místo tohoto článku si přečtěte radši něajkou knížku o vývoji nebo spánku. Věřte své intuici, tak malé miminko vás potřebuje, nenechávejte vyplakat🙏🏼

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA