3. trimestr těhotenství - Předčasný porod | Těhotenství.cz

3. trimestr těhotenství - Předčasný porod

1 z 10 miminek na celém světe je předčasně narozené

03.11.2016 - 16:25 3. trimestr těhotenství - Předčasný porod
III. trimestr - Předčasný porod - Těhotenství.cz Počet předčasně narozených dětí se globálně neustále zvyšuje, výjimkou není ani Česká republika. Udává se, že celosvětově na svět přijde každé desáté miminko jako nedonošené. V České republice je to zhruba každé dvanácté. Díky špičkové neonatologické péči máme znamenité výsledky – patříme k zemím s nejnižší novorozeneckou úmrtností a většina dětí si s sebou do dalšího života nenese žádné zdravotní následky. I tak však předčasný porod a narození nezralého dítěte představuje...

Znečištění vzduchu může mít vliv na předčasný porod

12.02.2016 - 16:14 3. trimestr těhotenství - Předčasný porod
III. trimestr - Předčasný porod - Těhotenství.cz Pokud je žena v těhotenství vystavena ovzduší, které je znečištěné drobnými částicemi, vzniká u ní vyšší riziko, že porodí předčasně (tedy před 37. týdnem těhotenství). K tomuto závěru došli vědci z Cincinnati Children's Hospital Medical Center a Univerzity Cincinnati ve své studii publikované v magazínu Environmental Health.   Vědci tvrdí, že pokud je nastávající matka vystavena takto znečištěnému vzduchu, zvyšuje se u ní riziko předčasného porod až o 19%. Největší riziko potom vzniká...

Nová aplikace má pomoci odhalit riziko předčasného porodu

21.01.2016 - 17:35 3. trimestr těhotenství - Předčasný porod
III. trimestr - Předčasný porod - Těhotenství.cz I přes značné zlepšení prenatální péče, jsou předčasné porody stále velkým problémem na celém světě. Nová mobilní aplikace s názvem QUiPP by mohla pomoci lékařům lépe identifikovat ženy s rizikem předčasného porodu. Aplikace byla vyvinutá na Kings College v Londýně a byla testována ve dvou výzkumech u žen s vyšším rizikem předčasného porodu. 15 milionů dětí celosvětově se každý rok narodí předčasně, tedy před 37. týdnem těhotenství. A každý rok více než milion z těchto dětí...

Moderní péče o patologické novorozence

20.01.2016 - 16:59 3. trimestr těhotenství - Předčasný porod
III. trimestr - Předčasný porod - Těhotenství.cz V letech 2000 až 2013 se v České republice zvýšila incidence nezralých novorozenců z 5,5 na 8 procent. Centralizace předčasných porodů do perinatologických center je u nás na velmi vysoké úrovni a právem patříme v tomto směru k nejlepším státům v Evropě. Přesto zůstává určitý počet novorozenců s nízkou porodní hmotností, které se narodí mimo perinatologická centra, a je nutné zajistit jejich převoz na odpovídající pracoviště, aby jim byla zajištěna vhodná péče. Kromě...

Vaginální mikroby mohou pomoci předpovědět předčasný porod

24.08.2015 - 16:32 3. trimestr těhotenství - Předčasný porod
III. trimestr - Předčasný porod - Těhotenství.cz Miliony buněk v reprodukčním traktu těhotných žen by mohly být klíčem k předpovídání předčasného porodu. Předčasný porod a následné komplikace s ním spojené, jsou v současné době celosvětově hlavní příčinou úmrtí dětí do 5 let. Předčasným porodem rozumíme každé ukončení těhotenství mezi 27. až 37. týdnem gravidity. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO), odhadem 15 milionů předčasně narozené děti se rodí každý rok na celém světě, a jejich počet i nadále roste. Světový den předčasně...

Rizikové faktory, které ovlivňují předčasný porod

29.06.2015 - 12:55 3. trimestr těhotenství - Předčasný porod
III. trimestr - Předčasný porod - Těhotenství.cz V České republice dochází k předčasným porodům zhruba u 6-8 % těhotenství, což odpovídá situaci v rozvinutých zemích. Nízká porodní váha nedočkavého miminka může přinést spoustu zdravotních komplikací. Za předčasný je považován porod před dokončeným 37. týdnem. Určení spodní hranice je komplikované a předmětem debat. Legislativně jsou nicméně dány parametry stanovující životaschopnost miminka. Pojďme teď zaostřit na 4 situace, které mají vliv na předčasný porod. A začneme těmi, které můžeme...

Předčasný porod hrozí o trochu více u žen, které se také narodily dříve

26.05.2015 - 14:11 3. trimestr těhotenství - Předčasný porod
III. trimestr - Předčasný porod - Těhotenství.cz Ženám, které se narodily předčasně, hrozí mírně vyšší riziko, že své dítě také porodí před plánovaným termínem porodu. Při výzkumu (zveřejněného v odborném časopise Obstetrics & Gynecology) byla analyzována data skupiny 7400 žen, které se narodily předčasně v letech 1976-1995. Výzkum prokázal, že 13% žen, narozených před 37. týdnem těhotenství také předčasně porodilo - v porovnání s 9,5% žen narozených v termínu. Toto číslo se zvýšilo na 14% u žen narozených před 32 týdnem těhotenství....

Nízké hladiny vitaminu D mohou být svázány s riziky předčasného porodu

31.01.2015 - 11:02 3. trimestr těhotenství - Předčasný porod
III. trimestr - Předčasný porod - Těhotenství.cz Ženy s nízkou úrovní vitamínu D mají přibližně 1,5 krát vyšší pravděpodobnost, že porodí předčasně, ve srovnání s ženami s normální hladinou vitaminu D. Výzkum zveřejnil magazín o porodnictví a gynekologii Obstetrics & Gynecology. V novém výzkumu vědci sledovali něco přes 2100 nastávajících matek, které neměly rodit předčasně a více než 1100 matek, který porodily předčasně. Všechny ženy zahrnuté do výzkumu porodily děti v letech 1999 až 2010. Vědci zjistili, že když se...

Limit „životaschopnosti" pro předčasně narozené děti je mezi 22 a 25 týdnem těhotenství

17.12.2014 - 08:01 3. trimestr těhotenství - Předčasný porod
III. trimestr - Předčasný porod - Těhotenství.cz Nedávný výzkum provedený ve Španělsku Společností pro neonatologii, se zabýval analýzou přežití předčasně narozených dětí z těhotenství kratších než 26 týdnů. Normální termín pro narození dítěte je mezi 37 a 42 týdnem těhotenství. Údaje byly čerpány z národní databáze, která shromažďuje informace o všech narozených dětech s hmotností nižší než 1,5 kg. Tato databáze je neustále aktualizována a slouží ke zjišťování výsledků péče poskytované těmto předčasně narozeným dětem z těhotenství...

Riziko předčasného porodu lze snížit foláty až o 70 %

09.06.2014 - 11:24 3. trimestr těhotenství - Předčasný porod
III. trimestr - Předčasný porod - Těhotenství.cz Předčasný porod a gestační hypertenze (těhotenský vysoký krevní tlak) se řadí mezi nejfrekventovanější komplikace v těhotenství. V současné medicíně však dochází k obrovskému pokroku v chápání patofyziologie předčasného porodu a ucelené představě, co vše za ním stojí. Výskyt předčasného porodu narůst...

Stránky