II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody

Doporučení pro očkování těhotných proti pertusi

23.03.2015 - 14:26 II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody
II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody - Těhotenství.cz Onemocnění pertusí neboli černým/dávivým kašelem je nejrizikovější pro neočkované nebo neúplně očkované malé děti vzhledem k možnému rozvoji závažných komplikací a/nebo úmrtí. Nemocnost pertuse celosvětově narůstá ve všech věkových skupinách. Se vzrůstající nemocností dospívajících a dospělých se zvyšuje riziko onemocnění nejmenších neočkovaných nebo neúplně očkovaných dětí, u kterých pertuse probíhá jako velmi závažné až fatální onemocnění. Světová zdravotnická organizace (WHO)...

Peripartální kardiomyopatie – vzácné onemocnění srdce u těhotných žen

31.12.2014 - 10:13 II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody
II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody - Těhotenství.cz Když si 26-letá Elisha Bowers ze Salt Lake City všimla, že přibrala 4,5 kilogramů během svého posledního týdne těhotenství, věděla, že něco není v pořádku. "Čtyři a půl kila byla jedna třetina z toho, co jsem přibrala za celé své těhotenství," řekla nyní už maminka, paní Bowersová. Paní Bowersová, která čekala již své třetí dítě, si všimla, že má potíže s dýcháním, a že její ruce a nohy jí natekly. Lékaři zjistili, že pacienta trpí onemocněním srdce s názvem peripartální kardiomyopatie....

Prenascan - vyšetření na Downův syndrom

13.12.2014 - 10:43 II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody
II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody - Těhotenství.cz Od letošního roku je možné absolvovat bezpečné a spolehlivé vyšetření na Downův syndrom z krve matky. Pro­jekt PRENASCAN Aso­ci­ace Cen­ter lékař­ské gene­tiky ČR zavádí do kli­nické praxe nein­va­zívní pre­na­tální test chro­mo­zo­mál­ních vad plodu - hlavně tri­zo­mie chro­mo­zomů č. 21 – Dow­nova syn­dromu, č. 18 – Edward­sova syn­dromu a č. 13 – Patau­ova syn­dromu. Test může sta­no­vit riziko dal­ších chro­mo­zo­mál­ních vad včetně vad pohlav­ních chromozomů. Prenascan je...

„Jsem matka intelektuálka!“ Směje se herečka Zdeňka Žádníková Volencová

11.02.2013 - 17:24 II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody
II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody - Těhotenství.cz Vychovává tři holčičky a očekává další přírůstek do rodiny, zkouší v Dejvickém divadle a vede vlastní nadační fond. Na jednu křehkou ženu by se toho zdálo být až moc, herečka ale pracovní nápor s mateřstvím zvládá s přehledem a protože nenechává nic náhodě, nedávno absolvovala neinvazivní genetický test Prenascan. Nov...

Cervix skóre (CS)

29.07.2012 - 09:45 II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody
II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody - Těhotenství.cz Pomocí vaginálního vyšetření lékař kontroluje při každé návštěvě v těhotenské poradně stav čípku děložního. Důležité pro lékaře jsou tyto údaje: délka čípku (zkracuje se?, konzistence – tuhý, začíná měknout?, otevírá se nebo je uzavřený?). Naměřené údaje si lékař zaznamenává do vaší anamnézy (starší typy těhotenských průkazek obsahují tabulku CS).  Lékař tak může orientačně hodnotit podle naměřených hodnot – bodů cervixscore, a   po jejich sečtení (např. číslo 1) zda číslo...

CTG vyšetření - Kardiotokograf

19.03.2012 - 12:08 II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody
II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody - Těhotenství.cz CTG kardiotokograf - jedná se o monitorování srdeční frekvence plodu a zároveň děložních stahů (viz obrázek). Účinně a spolehlivě odhalí nitroděložní tíseň při nedostatku kys­líku. Také zjistí poruchu děložní činnosti, ať už ve smyslu předčasných kon­trakcí (tedy ještě v těhotenství), nebo nedostatečné síle stahů při již běžícím porodu. Kardiografie se provádí hlavně před porodem a v jeho průběhu. Lékař si ale může kardiotokograf  vyžádat kdykoliv ve 2. polovině gravidity, má-li...

Návštěva obvodního a zubního lékaře v těhotenství

11.01.2012 - 16:18 II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody
Pokud jste tak neučinila, navštivte svého obvodního lékaře. Jde o běžné vy­šetření, které je důležité především proto, že lékař má vaši kartu. V ní jsou za­znamenány možné závažné problémy, nemoci a komplikace, na které si možná už ani nevzpomenete. Pro zdárný průběh těhotenství a hlavně porodu ale mo...

Biochemický serologický krevní test

11.01.2012 - 16:18 II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody
Tímto neškodlivým testem lze vyjádřit podezření na některé vrozené vý­vojové vady (VW), např. rozštěpové vady plodu, ale i některé chromozomální odchylky. Myslíme tím samozřejmě těžké vývojové vady na páteři nebo bříšku dítěte, které jsou neslučitelné se životem děťátka po jeho narození. Provád...

Nejčastější vrozené vývojové vady plodu

11.01.2012 - 16:16 II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody
Některé vrozené vývojové vady (vvv plodu) jsou dány geneticky, jiné mohou vzniknout důsledkem nepříznivého účinku léků během těhotenství. K některým může dojít fetální (plodovou) infekcí a některé příčiny stále neznáme. Jejich výskyt je však vzácný, a proto nemějte zbytečné obavy. Jednotlivé typy VVV plodu se z prognostického hlediska značně odlišují. Rada strukturálních anomálií je dnes velmi dobře chirurgicky léčitelná. Naopak některé jsou velmi závažné a i přes prvotní...

Amniocentéza

11.01.2012 - 16:15 II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody
Odběr plodové vody. Pomocí vzorku tkání získaných z plodové vody lze vy­loučit chromozomálně podmíněné vývojové vady plodu. Ty jsou nejčastěji způ­sobeny chybou při procesu dělení chromozomů při formování vajíčka či spermie nebo během dělení oplodněného vajíčka. Ojediněle může být příčinou to, že má jeden z rodičů abnorm...

Stránky