Přejít k hlavnímu obsahu

Podmínky používání služeb internetového serveru www.tehotenstvi.cz

Tyto podmínky upravují vztah mezi uživatelem webu tehotenstvi.cz jeho provozovatelem. (dále jen „služba“).

1.Veškerá autorská práva k internetovému serveru vykonává správce. Jakékoli užití kterékoli části internetového serveru, zejména šíření rozmnoženin, přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je bez souhlasu vydavatele zakázáno. Za obsah jednotlivých příspěvků odpovídají jejich autoři.

2. Uživateli serveru jsou návštěvníci serveru a registrovaní uživatelé, kteří souhlasí s provozními podmínkami tohoto serveru a díky přihlášení na server mohou využívat služeb serveru. Souhlas s provozními podmínkami serveru je podmínkou registrace na server. Vkládat diskuse a komentáře mohou pouze registrovaní uživatelé.

3. Uživatel výslovně souhlasí, že na internetových stránkách www.mojetehotenstvi.cz nebude postupovat v rozporu s ustanovením zákona č. 52/2009 Sb. a zejména pak:

  • nebude používat urážlivých, sprostých, ponižujících, vulgárních, rasistických a jiných nevhodných psaných výrazů
  • nebude vkládat do stránek reklamní a jiné propagační texty, nabídky na práci a přivýdělek, linky, adresy nebo obrázky
  • nebude vkládat obsah s internetovými odkazy propagující jiné servery nebo služby jiných serverů, ale stejného nebo podobného charakteru a obsahu jako je server www.mojetehotenstvi.cz a další servery správce
  • nebude vkládat odkazy na hlasování na jiných serverech
  • nebude ke svému vkládanému obsahu zařazovat podpisy s odkazy jiné stránky
  • nebude vkládat do stránek obrázky urážlivého, reklamního, neetického nebo pornografického charakteru
  • nebude vkládat obsah s nabídkami prodeje bazarového zboží ani odkazy na takový prodej na bazarových serverech

Porušení těchto pravidel má za následek zablokování nebo smazání účtu uživatele a případně zablokování možnosti nové registrace. Správce není povinen o tomto

uživatele informovat.

Opakované a záměrné porušování podmínek provozu serveru může poškozovat zájmy a práva správce, případně jeho partnerů a může tak být řešeno právní cestou.

Správce má právo obsah serveru mazat nebo blokovat a to bez předchozího upozornění.

4. Zakázán je jakýkoliv obsah, který porušuje platné zákony, zejména porušuje autorský zákon (či jen odkazuje na obsah porušující autorský zákon,

např. nelegální software či hudbu), šíří nesnášenlivost či podněcuje k zločinnosti. Dále je zakázán erotický obsah, hrubě urážlivý či nemorální obsah,

či takové užívání služby, které ji úmyslně narušuje, přetěžuje či poškozuje její jméno. Provozovatel si vyhrazuje právo takovéto blogy smazat, a to i bez

předchozího upozornění. Také je oprávněn smazat účet, který je déle než tři měsíce neužívaný (autor se do něj nepřihlásil).

5. Kromě případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách uživatel nesmí shromažďovat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat,

publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla.

Uživatel není oprávněn využívat služeb Serveru k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto Podmínkám. Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem,

který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů

nebo služeb Serveru jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb

Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Správcem.

6. Uživatel bere na vědomí, že na stránkách serveru mohou být zobrazeny reklamní obrazové (bannery) nebo textové odkazy,

spravované správcem nebo jeho partnery. Správce se nijak neztotožňuje s obsahovou stránkou těchto reklamních odkazů a bannerů.

7. Uživatel tímto vyslovuje souhlas se zasíláním zpráv na emailovou adresu, jež uvedl v souvislosti s registrací nebo zpráv pomocí interní osobní pošty serveru.

Původcem těchto e-mailů je správce serveru, e-mail může mít informační nebo reklamní charakter. Tyto aktivity nejsou považovány za tzv. spam ze strany

správce. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel oznámit správci serveru prostřednictvím emailu uvedeném v kontaktu.

8. Správce neodpovídá za činnost uživatelů služeb serveru ani za způsob jakým služby serveru využívají.

Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Serveru uživateli či třetími osobami.

9. Správce nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v

souvislosti s využíváním služeb serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání

služeb serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Uživatel bere na vědomí, že zejména textový obsah zdravotního charakteru je pouze

informační a nemůže nijak nahrazovat doporučení nebo rady lékaře.

10. Správce je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat.

11. Správce prohlašuje, že bude využívat svých prostředků, znalostí a dovedností, aby zajistil spolehlivost a bezpečnost serveru.

Ale vzhledem k tomu, že je služba bezplatná, nezaručuje stoprocentní funkčnost ani bezchybnost. Uživatel souhlasí, že nemá nárok na úhrady jakékoliv škody spojené s užíváním služby.

autor:
kategorie:
témata:

Diskuze k článku

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA