Přejít k hlavnímu obsahu

9. měsíc života miminka. Kompletní průvodce pro rodiče

Vývoj_miminka_9_měsíc_tehotenstvi.cz

Vaše devítiměsíční miminko se pomalu blíží k batolecímu věku. Schopnost mobility i komunikace se již značně vyvinula. Zatímco kojenec objevuje svět, rodiče mohou očekávat řadu vývojových milníků. Zjistěte to nejdůležitější o miminku a pro miminko v 9. měsíci života.

Jak miminko roste v devátém měsíci života? 

S devátým měsícem vývoje miminka se stále pojí typicky „miminkovský“ vzhled: velká hlavička, roztomilé bříško a krátké baculaté ručičky i nožičky. Zvyšující se množství času stráveného pohybem či rozvojem motorických dovedností však vede ke zrychlení tempa spalování břišního tuku, který nahradí svalovina. 

Věděla jste, že…? V tomto věku se miminko učí odhadovat, jakou sílu potřebuje vynaložit k posunutí či zvednutí předmětů o různé hmotnosti?

Kde dělá miminko pokroky v 9. měsíci života?

 • Zvětší se mu hlavička o 0,6 až 1,2 centimetrů 
 • Miminko vzroste o 25 centimetrů od raného novorozeneckého období 
 • Dosáhne trojnásobku porodní hmotnosti, navzdory v současnosti již zpomalenému váhovému přírůstku 

Holčička dosahuje průměrně 70 centimetrů výšky a váží 8,6 kilogramů. Podle růstových grafů je u chlapečka optimální výška 72 centimetrů a hmotnost 9,6 kilogramů. 

Jak podpořit vývoj miminka v 9. měsíci života?

První rok života miminka představuje klíčové období pro vývoj mozku. Vznikají biliony drobných nervových spojení, které představující předpoklad pro vývoj schopnosti celoživotního učení. Tento proces lze podpořit např. prostřednictvím pobytu ve stimulujícím prostředí. 

To však neznamená nutnost investovat do řady drahých výukových videí či nástrojů. Žádný obraz ani hračky nedovedou nahradit lidskou interakci. K nejefektivnějším způsobům pro podporu inteligence stále spadá každodenní předčítání, zpěv a mluvení na miminko. Pro rozvoj intelektu nemusíte podporovat schopnost samostatného čtení. Stačí, aby se dítě každý den učilo a objevovalo nové věci. 

Věděli jste, že...? Je na místě vzdorovat touze držet miminko za ruku. Ačkoli si maminky myslí, že tímto způsobem pomohou jejich potomkovi v osvojení si chůze po dvou, ve skutečnosti takto dochází ke zpomalení rozvoje pohybových dovedností, neboť si dítě zvykne na oporu.

Devítiměsíční miminko nalézá zálibu v pohybu. Proto by rodiče měli svému potomkovi poskytnout dostatek příležitostí k lezení, stání a "ťapání" kolem nábytku (samozřejmě pod dohledem). V případě nadměrného použití síly při podpoře chůze navíc hrozí poškození kloubních pouzder a ramenních vazů, které se dosud nestihly zpevnit a získat stabilitu. 

Nechuť k pohybu ústící v jeho nedostatek může přinášet problémy a to obzvláště v podobě oslabení svalových skupin. Snažte se proto dítě motivovat k lezení, například pomocí hráčky umístěné v takové pozici, která podněcuje k natažení ručiček, otočení, nebo přímo lezení. 

Nastavte miminku hranice a chvalte za úspěchy

V tomto věku nastává pochopení slova „ne“ či významově podobných výrazů. Maminka by měla tento příkaz použít, kdykoli se miminko chystá provést nežádoucí akci. Na druhou stranu nezapomeňte chválit za každý úspěch. Nejen z tónu hlasu, ale i z výrazu tváře umí váš potomek jasně dedukovat, co je dobré a co špatné. 

Verbálně povzbuzujte zejména snahy o komunikaci, ať už jsou jakkoli (ne)úspěšné. Jako efektivní podpora se ukázal zpěv a hudba obecně, jednoduché říkanky i pouhá konverzace s dítětem. Ač se vám to může jevit jako nepřirozené, i na nesrozumitelné žvatlání byste měla reagovat úsměvem. Opakujte názvy různých předmětů, aby si je děťátko vštípilo. Zároveň nechte potomka žádat o věci prostřednictvím zvuků a gest. Těmito a dalšími metodami lze podpořit rozvoj verbální i neverbální komunikace. Motivací pro vynaložení úsilí by pro vás mohla být mimo jiné skutečnost, že současné vývojové stádium hraje klíčovou roli ve vývoji řeči.  

Jak spí miminko v 9. měsíci života? 

Délka spánku v devátém měsíci se zpravidla shoduje s předchozím měsícem. Noční spánek trvá obvykle 11 až 12 hodin a bývá nepřerušovaný. Doplňují ho dva „šlofíky“ přes den v ustáleném čase. Doporučuje se, aby alespoň tři a půl hodiny (čili obvykle od čtvrté hodiny odpolední) před spánkem v noci zůstalo dítě bdělé. Objevují-li se přesto potíže s usínáním, denní spánkový cyklus přesuňte do dřívější části dne. 

Protože tempo vývoje dítěte je velice individuální, maminku by nemělo znepokojovat, jestliže kojenec spinká přes den stále třikrát, nebo ještě častěji. Mnohem více záleží na celkové době těchto spánkových cyklů, která by neměla přesáhnout tři hodiny. Jinak by se denní spánek mohl negativně promítnout do spánku nočního. 

Nechce se vám děťátko probouzet, protože v noci špatně spinká? Řešením je však vyřešit zdroj problému, týkající se nočního spánku. Nechat dítě vynahradit si během dne ztracené hodiny v říši snů lze přirovnat ke slabé náplasti. Studie navíc potvrzují, že denní siesty se nemohou svou kvalitou vyrovnat nočnímu spánku.  

Mohou nastat spánkové problémy - dočasně. Jaké jsou hlavní příčiny?

 • Nemoc 
 • Prořezávání zoubků 
 • Vývojový spurt 
 • Touha trénovat lezení i v noci 

Naštěstí se jedná pouze o dočasné komplikace. Se zanedbáváním večerní rutiny se ovšem pojí riziko dlouhodobých potíží s usínáním či spánkem.

Jak se bránit případným problémům se spánkem?

 1. Použití generátoru bílého šumu, případně fénu před uložením do postýlky či před provedením jednoho z uspávacích rituálů (jako je kojenecká masáž). 
 2. Odbourání nočního krmení, neboť miminka v tomto věku již dovedou dřímat celou noc. 
 3. Zamezení usínání s lahvičkou nebo při kojení. 
 4. Ukládání dítěte ke spánku v bdělosti, a to při mírné únavě, nikoli až po přetažení. 

Nastal nejvyšší čas přesunout kojence do velké postýlky v jeho pokojíčku. Řada rodičů potvrzuje, že vlastní místnost výrazně přispěla ke kvalitě spánku dítěte. 

Jak se miminko v devátém měsíci života vyvíjí? 

Zrak se vyvíjel řadu měsíců, díky čemuž umožňuje zaostření i vzdálených a rychle se pohybujících předmětů. 

Propojení zraku s motorickými dovednostmi (tzv. koordinace oko-ruka) otevírá možnosti pro nové úkony: například zpozorovat hračku, koncentrovat pozornost, přiblížit se k předmětu, uchopit ho a začít prozkoumávat. 

Tváře blízkých a milovaných osob stále představují oblíbený objekt zájmu. Potěšení může pramenit i z prohlížení obrázků v knihách, a to především těch znázorňujících známé předměty. Miminko může nalézt natolik velké zalíbení v pohyblivých objektech (případně předmětech s pohyblivými částmi), že se na dlouhé hodiny zabaví prozkoumáváním a manipulací s těmito věcmi ve snaze porozumět jejich funkcím. 

Z hlediska rozvoje se stále vyplatí vystavovat dítě novým místům, kde mu maminka může ukazovat a pojmenovávat jednotlivé objekty. 

Motorické dovednosti miminka během devátého měsíce života 

V devíti měsících lze miminko označit za „profesionálního plaziče“. Nejšikovnější děti zvládnou držet hračku v jedné ručičce, přičemž se pohybují pomocí druhé ruky a kolen. Raritou (ovšem realitou) je schopnost vylézt po schodech, eventuálně z nich i slézt. Odhadování vlastních schopnosti a možností je v takto nízkém věku značné nepřesné. Proto se ujistěte, že zábrana u schodů je zavřená, případně pečlivě dohlížejte při provádění „kaskadérských kousků“ tohoto typu. 

Současný stupeň vývoje se rovněž pojí s dovedností rychlé změny polohy. V jedné chvíli se váš potomek pokouší zvedat na nožičky, za okamžik se už plazí, v mžiku se posadí a přetočí pro uchopení své oblíbené hračky. Pravděpodobně se brzy naskytne maminkám pohled na děťátko zkoumající místnost z nové perspektivy po dvou za pomoci držení se nábytku. 

S nákupem botiček zatím počkejte

Ať už dětské botičky ve výloze vypadají jakkoli lákavě, nákup obuvi pro miminko je vhodné odložit do doby trávení značného množství času venku a naučení se chůzi. 

Za nejvhodnější pro pohyb v interiéru se nyní považují bosé nohy. Stání a chůze bez bot přispívá k rozvoji svalů a šlach na nohou. Tímto způsobem se miminko navíc snadněji udrží ve vzpřímené poloze, čímž klesá riziko pádu. Při větším chladu lze využít protiskluzové ponožky. 

Pozor na to, s čím si miminko hraje!

Nejen v oblasti hrubé, nýbrž i jemné motoriky dochází k pokroku. Špetkový úchop umožňuje zvedání drobnějších hraček a lepší koordinaci pohybů obou rukou. Dítě zjišťuje, jak do sebe poskládat šálky různé velikosti, které dřívko zapadá do kulaté dírky, jak správně přiložit k uchu sluchátko dětského telefonu apod. 

Úkolem rodičů je nyní zajistit bezpečnou povahu miminku dostupných hraček a eliminovat tak především riziko udušení. 

Je třeba brát v úvahu individuální odlišnosti v tempu vývoje motorických dovedností. Dosahování určitého milníku se v některých případech věnuje minimum času, případně se daný mezník zcela přeskočí (například pasení koníčků). S pediatrem je vhodné řešit vaše obavy o rozvoji miminka, například neschopnost lezení v devátém měsíci. 

Komunikace dítěte v devátém měsíci života 

Rodiče se musejí připravit na zdánlivě nekonečně dlouho trvající žvatlání. Tyto zvuky se občas mohou podobat skutečným větám, ačkoli pronášeným v dětské řeči, nerozluštitelné pro dospělé osoby. Přesto má maminka šanci rozeznat několik skutečných slov, včetně „ahoj“, „mama“ či „tata“. 

Zdokonaluje se také porozumění reálnému jazyku. Otázka „kde je míč“ někdy již vyústí v reakci typu vyhledání a uchopení míče. Po pronesení věty „kde je kravička“ může kojenec ukázat na obrázek kravičky. 

Během krátkých přestávek mezi blábolením se kojenec stává pozorným posluchačem okolní komunikace a čtenářem řeči těla. Maminka může zaregistrovat účelné přinášení hráčky a podobné „dobré skutky“ s cílem vykouzlit úsměv na její tváři. Některé děti těší pozornost a smích druhých natolik, že bez přestání vydávají ztřeštěné zvuky nebo „dělají bubliny“ (produkují vzduch mezi rty). 

V některých situacích se však radost z vašeho potomka vytratí: zejména během vaší nepřítomnosti. Spolu se separační úzkostí vrcholí i strach z cizinců. Tento jev charakterizují pocity úzkosti nejen z neznámých věcí a lidí, nýbrž i blízkých osob, které dítě dříve přijímalo. Pláč se může objevit například při příchodu babičky nebo zhasnutí světel po večerce. Zdokonaluje se totiž paměť a povědomí o okolí. Ze stejného důvodu pravděpodobně nastane brek poté, co rodič sebere kojenci předmět jeho zájmu. Devítiměsíční miminko lze naštěstí jednoduše rozptýlit, tudíž slzičky budou mít pravděpodobně krátké trvání. 

Možné zdravotní komplikace dítěte v devátém měsíci života 

Syndrom náhlého úmrtí kojence postihuje všechny děti do jednoho roku života, včetně zcela zdravých miminek. Mezi osmým a devátým měsícem věku ovšem značně stoupá riziko vzniku tohoto stavu. 

Starší kojence také často trápí virové onemocnění, přičemž se nejčastěji jedná o nachlazení, chřipku, horečku, zácpu a rýmu.  

Maminky by měly rovněž věnovat pozornost případným symptomům opožděného vývoje. Následující stavy vyžadují posouzení pediatrem: 

 • Nepřenášení váhy na nohy ve vzpřímené poloze nad zemí (když dítě drží rodiče) 
 • Nereagování na vlastní jméno 
 • Neschopnost sedět s oporou či s přidržováním 
 • Absence napodobujícího žvatlání, kdy dítě vyluzuje zvuky jako „mama“, „tata“ či „baba“. 
 • Nezapojování se do společných her s rodiči 
 • Nepředávání hračky z ruky do ruky 
 • Nezaměřování zraku směrem, jakým rodič ukáže 

Jaké preventivní lékařské prohlídky čekají devítiměsíční miminko? 

Po vyšetřením v osmém měsíci, zaměřujícího se především na sluch a zrak dítěte, následuje kontrola až na desátém měsíci věku. Při ní lékař diagnostikuje riziko křivice, opětovně zkontroluje smyslový vývoj dítěte, eventuálně i poskytne doporučení o preventivním podávání vitamínu D. 

autor: www.tehotenstvi.cz | Pavel Drahoňovský
kategorie: Miminko

Diskuze k článku

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA