Přejít k hlavnímu obsahu

2. týden těhotenství

2. týden těhotenství

2. týden těhotenství je období, ve kterém se z embryoblastu dotvářejí dva zárodečné listy, tj. ektoderm a entoderm v podobě "zárodečného terčíku". V tomto období pokračuje a to velmi intenzivně, vývoj a diferenciace trofoblastu, který proniká hluboko do endometria dělohy a vytváří svou invazivní činností podmínky k tomu, aby se koncem 2. týdne dovršil proces implantace.

Ve druhém týdnu těhotenství vaše miminko stále ještě neexistuje. Kolem 14. dne vašeho menstruačního cyklu, který nastane v tomto nebo na počátku dalšího týdne, budete ovulovat. Vědět přesné datum ovulace je klíčem k úspěšnému otěhotnění. Pokud ho neznáte, neváhejte využít naší ovulační kalkulačku

Ovulace má několik příznaků, které vám napoví, že nastal ten správný čas pro noční snažení. Je také spousta věcí, které můžete udělat, aby vaše snaha plodila ovoce: třeba věnovat více času milování s partnerem. 

TĚHOTENSTVÍ TÝDEN PO TÝDNU

8 nejčastějších příznaků, které můžete vypozorovat ve 2. týdnu těhotenství

1. Vaše teplota klesne, a pak vyskočí 

Věděla jste, že při ovulaci vaše bazální tělesná teplota (BBT) spadne na 36.4 °C až 36.1 °C? Na nejnižším bode ale moc dlouho nepobude. Hned po ovulaci vystřelí zhruba o půl stupně. 

Kalkulačka ovulace je šikovná věcička. Jestli ale chcete znát přesné datum vaší ovulace, neobejdete se bez speciálního teploměru a pravidelného zapisování teploty. 

2. Bolest či citlivost prsou 

Hormonální změny, které ovulace přináší, mohou zvýšit citlivost prsou nebo způsobit bolestivé napětí. 

3. Lepší čich 

Hormonální bouře v druhém týdnu těhotenství znásobí vaši schopnost vnímat vůně a pachy. Výkonnější čichové buňky mohou souviset s dávnou potřebou rozeznat feromony vaší pravé lásky od ostatních mužů. 

4. Váš výtok se může měnit 

Pokud jste se snažila delší dobu otěhotnět, zřejmě jste si už všimla, jak se konzistence a barva vašeho děložního hlenu v průběhu měsíce mění. Blížící se den ovulace signalizuje tuhý, lepivý a krémový výtok. Zvyšuje se jeho objem a je více zakalený. 

5. Lehké špinění 

V ovulační fází dojde k prasknutí folikulu kolem vajíčka, což může způsobovat menší krvácení. Pokud ztratíte větší množství krve, příčinou je něco vážnějšího. O všem, co vám přijde na vaší ovulaci neobvyklé, byste měla informovat lékaře.   

6. Pánevní bolesti 

Během ovulace můžete pocítit bolest na jedné straně břicha v závislosti na tom, který vaječník uvolňuje vajíčko. Lékaři tomu říkají ‚Mittelschmerz‘, což v němčině znamená „bolest ve středu“. V některých případech může dojít k lehkému vaginálnímu krvácení nebo výtoku. Výjimkou není ani nevolnost, zvlášť pokud je bolest silná. 

7. Zvýšené libido 

V době ovulace budete mít pravděpodobně větší chuť na hrátky v posteli. Vaše tělo přirozeně volá po pohlavním styku. 

8. Změny děložního krčku 

Mnoho žen, které se snaží déle otěhotnět, se naučilo pozorovat svůj děložní čípek. Při ovulaci je totiž vyšší, měkčí a více otevřený. 

Co se děje s mým tělem v 2. týdnu těhotenství? 

Váš menstruační cyklus je složitý a tak dobře promyšlený, jako by ho navrhovaly největší mozky světa. Díky hormonálním změnám stoupá hladina luteinizačního hormonu (LH) a folikuly stimulujícího hormonu (FSH), které podněcují tvorbu folikulů ve vašem vaječníku. 

Folikuly jsou vlastně tekutinou naplněné váčky, v kterých se schovávají vaše cenná vajíčka. Obvykle vajíčka začne vytvářet jen jeden, který se tím zvětšuje. Zároveň v něm vzniká estrogen zpevňující děložní sliznici. Tím pomáhá uhnízdění vajíčka.  

Při štěstí se jedné z téměř 250 milionů partnerových spermií podaří 24 hodin po uvolnění vajíčka doplavat z vagíny přes děložní hrdlo až do vejcovodu. Zde může oplodnit vajíčko. 

Možná tato cesta vypadá jednoduše, ale ve skutečnosti zabere spermiím deset hodin. Přežije jen zhruba 400 nejsilnějších a pouze jediné se podaří prodrat skrze vnější membránu vajíčka. 

Co bude dál? 

Jakmile se spermie provrtá do buněčné plazmy vaječné buňky, spojí se jádro spermie s vajíčkem a v dalších 10 až 30 hodinách se kompletně sloučí. Věřte nevěřte, už v této době je o pohlaví miminka rozhodnuto. Pokud spermie nese chromozom Y, zplodíte kluka. S chromozomem X to bude zase holčička. 

Co mi pomůže otěhotnět? 

Tento týden má samozřejmě patřit „večírkům“ v posteli s partnerem. Užívejte si, omezte pro jednou domácí práce a necvičte do roztrhání těla. V klidu si nastudujte, jaké sexuální polohy nahrávají početí.

Odborníci tvrdí, že některé polohy při sexu umožní spermiím vašeho partnera „vylodit se“ blíž vašemu děložnímu čípku. Dobrou zprávou je, že kontrakce při orgasmu vtáhnou do vašeho těla více spermií. Vyplatí se i ochutnat některou z potravin, které zvyšují šanci na otěhotnění. 

Budoucí základ embrya

8.den je embryoblast diferenciován ve 2 vrstvy, je to jednak již vzniklá ploténka entodermová, složená z jedné vrstvy nízkých hranatých buněk a vzniká ploténka ektodermová složená z vysokých buněk. Tyto dvě ploténky jsou k sobě těsně přiložené a představují zárodečný terčík, budoucí základ "embrya". Ektodermové buňky jsou v úzkém kontaktu s trofoblastem, konkrétně s rozmnožujícím se cytotrofoblastem.

Další vývoj spočívá v tom, že mezi buňkami ektodermu a cytotrofoblastu vznikají mezibuněčné štěrbiny, které postupně splývají v jednotnou "amniovou dutinu". Podél trofoblastu amniové dutiny jsou uloženy ploché buňky "amnioblasty". Dno amniové dutiny nyní tvoří výrazný terčík ektodermový složený z jedné vrstvy vysokých buněk. Spojení části tvořené amnioblasty a části tvořené ektodermem se nazývá záhyb amnioektodermový.

Trofoblast na embryonálním pólu má vnější vrstvu tvořenou syncytiotrofoblastem a vnitřní vrstvu tvořenou cytotrofoblastem - buňky se zřetelnými mezibuněčnými prostory. Trofoblast tvoří vyživující část zárodku a podílí se v dalším vývoji na utváření placenty. Na opačné straně blastocysty odvrácené od embryonálního pólu, je blastocysta ohraničena nediferenciovanými velmi plochými buňkami trofoblastu. Slizniční vazivo endometria je v místě implantace oteklé a prosáklé a velmi protkané cévami. Žlázky tam tvoří množství hlenu a glykogenu.

9. den vývoje těhotenství

9.den vývoje má zárodečný terčík již popsanou dvouvrstevnou stavbu (entoderm a ektoderm) a amniová dutina se nadále zvětšuje začleněním nových amnioblastů do stropu amniové dutiny. Výraznou změnou ke které dochází, je vznik žloutkového váčku. Z cytotrofoblstu vycestují na opačném pólu než je zárodečný terčík buňky, které se silně oploští, vstoupí do kontaktu a napojí se na buňky entodermové ploténky. Tak se vytvoří uzavřená dutina - primitivní žloutkový váček. Blastocysta je 9.den již hluboko zanořena v endometriu, defekt sliznice se v místě implantace uzavírá. Trofoblast je vyvinut kolem celé blastocysty a vyvíjí se a diferencuje se zejména na embryonálním pólu. Kolem trofoblastu je slizniční vazivo výrazně prokrveno a obsahuje hojně glykogenu.

V průběhu 10. - 12. dne vývoje je růst zárodečného terčíku ve srovnání s růstem trofoblastu pomalý. Vzníká "extraembryonální mezoderm", který jako řídká síťovitá struktura vyplňuje prostor mezi cytotrofoblastem, primitivním žl. váčkem a amniem. Postupně vzniká jednotná dutina která je ohraničena buňkami extraembryonálního mezodermu.

Tato dutina obklopuje blastocystu kromě místa, kde se z mezodermu utváří úponový zárodečný stvol, připojující zárodečný terčík a jeho váčky k trofoblastu. Blastocysta se v průběhu 10. - 12. dne vývoje zcela zanoří do děložní sliznice - endometria a 12. den přerůstají povrchové buňky děložní sliznice původní defekt ve sliznici děložní. Blastocysta tak podmiňuje lehké vyvýšení sliznice v místě implantace.

Výrazné změny v 10. a 12. dnu těhotenství

10.-12.den se odehrávají výrazné změny na embryonálním pólu, tj, v hloubce děložní sliznice, kde se syncytitotrofoblast mění v trabekulární strukturu a nabývá tak propojenou prostorovou síť tvořenou dutinkami. Na opačném pólu , tj. blízko slizničního povrchu dělohy je trofoblast složen hlavně z cytotrofoblastu.

V okolí místa implantace blastocysty jsou mateřské kapiláry (malé krevní cévky dělohy) rozšířeny a přeplněny krví a vznikají mezi cévkami a malými žílami dělohy spojky a rozšířeniny. Syncytiotrofoblast proniká ještě hlouběji do endometria a nahlodává stěnu mateřských rozšířených spojek cév a napojuje se na ně. Tak se mateřská krev vlévá již do dutinek syncytitrofoblastu, čímž se vytváří základ pro "uteroplacentární cirkulaci", tj. výměnu krve mezi dělohou a budoucí placentou.

Nahlodávání je stále výraznější až dojde k úplnému propojení syncytiotrofoblastu s děložními malými cévami, kapilárami a mateřská krev začíná pomalu proudit trofoblastem. 12.den začínají růst buňky entodermové ploténky po stěně primitivního žloutkového váčku až vytvoří později souvislou výstelku "sekundárního žloutkového váčku" dokončenou 13.-14. den vývoje.

Sekundární žloutkový váček je menší než primitivní žloutkový váček. V dutině ohraničené extraembryonálním mezodermem jsou nyní vytvořeny 2 váčky. Váček amniový, jehož dno tvoří výstelka ektodermového terčíku, a váček žloutkový, jehož strop tvoří výstelka entodermového terčíku. Místo spojení obou struktur je již zmíněný "zárodečný terčík".

V budoucí hlavové části zárodečného terčíku se vytváří okrsek vysokých buněk, jako tzv. ploténka prechordová. Vyznačuje oblast budoucích úst. Trofoblast vytváří primární kmenové klky, které mají v centru cytotrofoblast a na povrchu syncytiotrofoblast, jejich vývoj je pokročilý na embryonálním pólu. Extraembryonální mezoderm a trofoblast společně tvoří "chorion". Chorion je vak vyplněný tekutinou, ve kterém je zavěšen zárodek, amniový a žloutkový váček na zárodečném stvolu.

13. den vývoje

13. den vývoje je defekt na povrchu sliznici dělohy zcela zhojen, čímž je dokončen prosec implantace. V období 13. a 14. dne může dojít v místě implantace ke krvácení z trofoblastu na opačném pólu od embrya. Protože krvácení nastává přibližně 28. den menstruačního cyklu, může být považováno za normální menstruační krvácení. Odtud pramení možnost vzniku nepřesnosti při stanovení očekávaného data porodu.

Použitá literatura: Embryologie člověka - Prof. MUDr. E. Klika, Dr.Sc

Máte již vybránu prenatální poradnu, kam budete v těhotenství docházet? Pokud ne, najděte te si ji! Asi vás také bude zajímat tabulka míry a váhy miminka v průběhu těhotenství. Než začnete užívat jakékoli léky - proti bolesti, antibiotika nebo jakýkoli jiný druh léků na předpis nebo volně dostupných - informujte se u svého lékaře, zda jsou dané léky vhodné i v těhotenství. Pokud jste milovnice kávy, je čas její spotřebu omezit na 2-3 malé šálky kávy denně. Mějte na paměti, že kofein je i v čaji a některých limonádách, ale i ve výrobcích s kávovou příchutí. Ke každému šálku vypijte sklenici vody, protože káva je močopudná a odvádí z těla potřebné tekutiny. Kdo je to dula a jak vám může během těhotenství pomoci? Přečtěte si o dulách a porodních asistentkách.

Stalo se ve vašem druhém týdnu těhotenství něco zajímavého? Sdílejte své zkušenosti na našem Facebooku!  

2. týden těhotenství - jaký je to měsíc?

Předchozí týdenDalší týden

Diskuze k článku

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA