Přejít k hlavnímu obsahu

Oxytocin: hormon lásky

Oxytocin hormon lásky-těhotenství.cz

Hormon oxytocin stojí za více ději než je „tvorba“ lásky. Jako prostředek pro podporu pozitivní sociální interakce vyvolává pocity důvěry, věrnosti a empatie. Podporuje ukládání kladných zkušeností s druhou osobou, přátelský způsob komunikace, zamilované „pokukování“ a celkově utváření pouta.

Studie naměřila u párů během sbližování se vyšší hladinu oxytocinu než mezi dvojicemi bez vzájemné náklonnosti. Jiné studie rovněž potvrdily korelaci hladiny oxytocinu s duševní stabilitou a uvolněním. Při sekreci do určitých částí mozku se také podílí na zmírňování stresu a úzkosti. 

Nezastupitelnou roli hraje oxytocin při početí, těhotenství a mateřství. Ženám během porodu vyvolává děložní kontrakce, později v mateřství podporuje laktaci. U mužů usnadňuje transport spermií, čímž přispívá ke schopnosti reprodukce. 

Oxytocin zvyšuje pocit vzájemné blízkosti

Oxytocin, který se uvolňuje během pohlavního styku, umí snížit pocit bolesti až o 74 %. Kromě toho právě oxytocin zvyšuji i pocit vzájemné blízkosti a empatii mezi partnery.

Podle studie zabývající se sexualitou během těhotenství se totiž až polovina žen necítí s narůstajícím těhotenským břichem a dalšími tělesnými změnami přitažlivě a mají tak obavy z možné nevěry partnera. Právě pravidelný sex může pomoci tyto obavy a ztrátu sebevědomí rozptýlit.

Zvýšenou hladinu oxytocinu lze naměřit i při každé sexuální aktivitě.

Jakým způsobem ovlivňuje oxytocin chování? 

Dostatečná hladina oxytocinu se ukázala jako prospěšná pro zvládání rozličných sociálních i emočních situací. 

Intranazální oxytocin přímo souvisí s podporou pozitivní komunikace u zamilovaného páru, což je patrné zejména při hádkách. 

Výzkum z roku 2010 rovněž naznačil vliv intranazálního oxytocinu na lepší chápání a vystupování v sociálních interakcích u osob trpících autismem. 

Skutečně dovede oxytocin utvářet věrnost? 

Podstata účinku na partnerskou věrnost zřejmě spočívá ve schopnosti oxytocinu ovlivňovat muže tak, aby považoval svou partnerku za atraktivnější než ostatní známé i neznámé ženy.  

Studie v roce 2012 odhalila možnou korelaci mezi hladinou oxytocinu u mužů a sociální vzdáleností, kterou si udržují od přitažlivých cizích žen. 

Vědci se domnívají, že se jedná o důsledek tzv. systému odměn, který oxytocin vytváří. Každý sexuální, ale i běžný kontakt s partnerkou vede k přívalu oxytocinu čili k pocitu štěstí. 

Čím více se muž zdržuje ve společnosti své ženy, tím více se oxytocin produkuje. A větší množství oxytocinu znamená více duševní pohody, což může vést k silnější touze po partnerce jakožto zdroji osobního štěstí. 

Tento účinek oxytocinu dokládá i výzkum živočišné říše. Zvířatům dávkovaným hormonem lásky se snížil výskyt vzorců chování spojených s nedůvěrou. A to zejména u samic, které upřednostňovaly sociální interakci se svým protějškem namísto s neznámými samci. Předpokládá se, že oxytocin celkově snižuje četnost interakcí s cizími jedinci. 

Lze chápat oxytocin jako hormon příznivý při mateřství? 

Úlohu oxytocinu při porodu, kojení i utváření vztahu s dítětem nelze odepřít. 

V rámci narození miminka vysílá oxytocin do mateřského lůna signály k započetí děložních stahů. Zvyšováním produkce dalších hormonů přispívá ke zdárnému průběh porodu. Po ukončení třetí doby porodní pomáhá děloze se zavinout do před-těhotenské velikosti. Po přisátí se dítěte na matčinu bradavku dojde k sekreci oxytocinu, který nakáže organismu vylučovat mléko z mléčné žlázy. 

Na základě provedených výzkumů na zvířatech i lidech nelze zpochybňovat význam oxytocinu pro utváření vazby mezi matkou a dítětem. Vyšší hladina oxytocinu se ukázala jako podnět k následujících vzorcům chování: 

 • Vyšší frekvence kontrol miminka 
 • Častější něžné doteky 
 • Zpívání či láskyplné promlouvání k dítěti 
 • Pečlivější úprava zevnějšku dítěte a zvýšená péče při koupání miminka 

Podle některých vědců je tato lepší péče přímo úměrná počtu interakcí s dítěte s matkou, což vede k dalšímu posílení vztahu. Přitom nezáleží, zda se jedná o matku biologickou, pěstounskou či adoptivní. 

 • Má oxytocin stejné účinky u otcovství? 

Podle studie z roku 2010 specifické způsoby interakce mezi otcem a miminkem vedou k vyšší hladině oxytocinu. Tento efekt nastává například při povzbuzování dítěte k poznávání okolí nebo k zaměření pozornosti na určitý objekt. 

 • Probíhá v těle přirozená produkce oxytocinu? 

Oxytocin se přirozeně vyskytuje u obou pohlaví. Přestože je produkován hypotalamem (malou oblastí v dolní části mezimozku), samotnou sekreci zajišťuje nedaleko ležící hypofýza. 

 • Jakou má oxytocin návaznost na serotonin a dopamin? 

O oxytocinu, serotoninu a dopaminu se často hovoří jako o „hormonech štěstí“. 

Při zájmu o druhou osobu nastává řetězová reakce: mozek uvolňuje dopamin, zároveň stoupne hladina serotoninu a započne produkce oxytocinu. Výsledkem je příval pozitivních emocí. 

 • Proč ten samý hormon působí na muže a ženy jinak? 

Tato odlišnost vychází najevo obzvlášť v sociálním kontextu. Za příčinu se považuje rozdílné chování oxytocinu v mužské a ženské amygdale: části mozku zodpovědné za emoční prožitky, motivaci a odměňování v podobě slasti. 

Vliv oxytocinu lze zpozorovat například u ženy při výběru přátel a metody, jak si je udržet. V případě mužů pravděpodobně spoluurčuje způsob, jakým identifikují konkurenční partnery a volí mezi taktikou útoku, anebo úniku. 

 • Kdy medicína využívá syntetický oxytocin? 

Oxytocin mohou lékaři vpravit ženě nitrožilně pro vyvolání či podporu stahů děložního svalstva během porodu. Své uplatnění najde při snižování krvácení po porodu.  

Nejnovější výzkumy odhalily, že léčba oxytocinem se může podílet na zlepšení stavu u pacientů s vývojovými či duševními vadami, které narušují sociální interakci (např. autismus). 

Hormon lásky a štěstí by v budoucnu mohl představovat prostředek pro léčbu poporodní deprese. Přestože jiná studie zjistila nežádoucí účinek syntetického oxytocinu na rozvoj deprese po porodu a úzkostných poruch. Stejně tak se zkoumá možné využití oxytocinu u pacientů s drogovou závislostí, včetně alkoholiků. 

 • Může mít oxytocin také oxytocin také negativní vliv na chování?  

Ačkoli oxytocin umožňuje posilování mezilidských vazeb, v některých případech vede ke vzniku protekcionismu a předsudků. Hormon lásky tak paradoxně může zavdat příčinu k separaci jedinců na skupiny „my“ a „oni“. 

Odborníci si lámou hlavu, proč hormon vyvolává až navzájem si odporující účinky. Zůstává také záhadou, u jakých osob převládá jeho negativní stránka. Dosavadní výzkum naznačuje, že určitou roli zde hraje více faktorů, mezi než patří také skrytá duševní onemocnění. 

Oxytocin lze považovat za dárce nového života. Nelze mu odepřít také nezpochybnitelný vliv na pozitivní duševní prožitky i sociální interakce. Úloha tohoto hormonu v lidském i zvířecím chování se však zdá být komplexnější. Vědcům ještě chvíli potrvá, než přijdou na kloub celému tajemství hormonu lásky.  

Diskuze k článku

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.