Přejít k hlavnímu obsahu

Nová aplikace zachraňuje životy matek

22.dubna byla v Kodani představena aplikace The Safe Delivery App (Bezpečný porod) za účasti dánské korunní princezny Mary – jedná se o převratný mobilní instruktážní nástroj, který může zachránit životy matek během těhotenství a při porodu i životy novorozenců v Africe. Tuto aplikaci vyvinula dánská nadace Maternity Foundation ve spolupráci s výzkumníky z Univerzity v Kodani a Univerzity Jižního Dánska. Nová výzkumná data ukazují, že aplikace The Safe Delivery App může významnou měrou zvýšit schopnosti porodních asistentek zachraňovat životy.

Každý rok umírá 289 000 žen a více než 5 milionů novorozenců v důsledku komplikací během těhotenství nebo při porodu. K 99 % těchto úmrtí dochází v rozvojových zemích. V globálním měřítku představuje mateřská úmrtnost tudíž oblast zdravotnictví, ve které existují největší disproporce. Naprosté většině úmrtí by bylo možné předejít, pokud by se dotyčným ženám dostalo pomoci kvalifikované porodní asistentky.

Aplikace The Safe Delivery App je založena na rychlém rozšiřování mobilní telefonie v Africe, kde nyní již existuje vice než 600 milionů uživatelů mobilních telefonů. Mobilní telefony otvírají cestu inovativním řešením globálních zdravotních problémů, které jsou těžko řešitelné díky zeměpisným vzdálenostem nebo nedostatečnému školení.

Aplikace The Safe Delivery App obsahuje kreslená videa, která poskytují zdravotnickým pracovníkům v rozvojových zemích instrukce, jak si poradit s komplikacemi během porodu, například když matka začne po porodu krvácet nebo když novorozenec nedýchá. Videa, která jsou dostupná jak v angličtině, tak v místních jazycích, mohou být použita navzdory nedostatečné gramotnosti a jazykovým bariérám. Aplikace The Safe Delivery App má tudíž významný a škálovatelný potenciál pro zdravotnické pracovníky ve venkovských oblastech, kde je obvykle nákladné a obtížné poskytnout konvenční výcvikové programy.

Aplikace The Safe Delivery App nedávno podstoupila klinické zkoušky v Etiopii. Konečné výsledky budou uveřejněny na konci roku 2015, nicméně data ukazují, že aplikace může významným způsobem zvýšit schopnosti zdravotnických pracovníků předcházet život ohrožujícím porodním a poporodním komplikacím.

Dovednosti zdravotnických pracovníků poradit si s poporodním krvácením a resuscitací novorozence vzrostly po 12 měsících používání této aplikace na dvojnásobek. Největšího zlepšení v dovednostech došlo u zdravotnických pracovníků pracujících na okraji zdravotnického systému, tj. ve vzdálených oblastech, kde znalosti byly na začátku na nejnižší úrovni a tudíž potřeba školení byla nejvyšší. Je zároveň vhodné zmínit, že dovednosti se stále zlepšovaly v průběhu 12 měsíčního období, z čehož plyne, že tato aplikace je schopná neustále udržovat i zlepšovat úroveň dovedností.

Konečná verze aplikace The Safe Delivery App bude dostupná bezplatně pro zdravotnický systém i nevládní organizace v rozvojových zemích. Ve spolupráci s těmito hlavními partnery bude aplikace pečlivě testována a vyhodnocena po spuštění v oblasti celé subsaharské Afriky tak, aby mohla být nepřetržitě získávána data a nejlepší praxe na základě používání této aplikace v praxi. Do spolupráce se dosud zapojil dánský Červený kříž a organizace Marie Stopes International, které budou používat tuto aplikaci ve svých zdravotnických systémech - dánský Červený kříž v Guinei a organizace Marie Stopes International v Tanzanii. V obou zemích bude aplikace The Delivery App zpočátku implementována v jediném regionu a v budoucích letech následně celonárodně zaváděna.

Aplikace The Safe Delivery App byla představena 22. dubna v Kodani v rámci oslav 10. výročí založení nadace Maternity Foundation za účasti dánské korunní princezny Mary, patronky Maternity Foundation a nadšené ochránkyně práv žen na zdraví.

Anna Frellsen, generální ředitelka, Maternity Foundation:

„Celosvětové rozdíly v mateřské a novorozenecké úmrtnosti jsou nepřijatelné. Tragické je, že víme, že většina těchto životů by mohla být zachráněna, pokud by zdravotnický personál byl k dispozici. Proto je důležité maximální měrou využívat technologické možnosti

s takovými řešeními, jako je například aplikace The Safe Delivery App. V Africe žije vice lidí, kteří mají telefon, než obyvatel majících přístup k vodě a k sanitaci – takto vypadá revoluce v technologii mobilních telefonů.“

Stine Lund, lékařka na pediatrickém oddělení ve Fakultní nemocnici v Kodani a držitelka titulu PhD. říká:

„V mezinárodním měřítku se klade velký důraz na obrovský potenciál ve využívání mobilních telefonů pro posílení systému zdravotní péče v nízkopříjmových zemích. Existuje řada pilotních projektů, ale velmi málo řešení se rozšířilo; neexistuje dostatek důkazů

o tom, co funguje a co nikoliv. Z tohoto důvodu základní premisou pro aplikaci The Safe Delivery App bylo to, abychom si nejdříve ověřili, co funguje a teprve poté toto řešení rozšířili.“

Bjarke Lund Sørensen, lékař na porodnickém oddělení a držitel titulu PhD., Univerzita Jižního Dánska říká:

„Během mé práce v Dánsku se často setkávám s porodními komplikacemi, které mohou být nebezpečné, takže jsem vždy mentálně připraven zvládat kritické situace. Setkal jsem se

s tím, jak věci mohou být zlé, pokud jako profesionál nejste dostatečně připraveni tyto akutní situace zvládat. Aplikace The Safe Delivery App může pomoci všem, kteří pracují na porodnickém oddělení, takovéto situace zvládat. Zejména to platí v Africe, kdy ne vždy máte možnost požádat kolegu o radu.

Díky spolupráci s Centrem pro inovativní zdravotní technologii (Centre for Innovative Medical Technology) se Fakultní nemocnice v Odense a Univerzita Jižního Dánska staly špičkovými vedoucími pracovišti v Dánsku i v Evropě ve vývoji nových řešení pro zlepšení zdravotní péče – a nyní také napomáhají zvýšit naději na záchranu života matek

i novorozenců v zemích s nízkým příjmem.“

Henriette Svarre Nielsen, porodník a zakladatelka nadace Maternity Foundation:

„Před deseti lety jsem založila Maternity Foundation společně s pěti dánskými ženami, když jsme seděly kolem mého kuchyňského stolu s ambicí zachraňovat životy ohrožené během těhotenství a porodu. Organizace se stala naším společným “dítětem” a neobyčejně důležitým a hodnotným projektem, kterým se zabýváme v našem volném čase, vedle našich pracovních povinností a péče o rodiny. Před deseti lety bychom nikdy nevěřily, že naše ambice se mohou realizovat prostřednictvím aplikací v mobilních telefonech, nicméně tento fantastický sen se uskutečnil.“

Anna Frellsen, generální ředitelka, Maternity Foundation:

„Jsme malou dánskou organizací, která si v posledních 10 letech vybudovala silnou regionální pozici v oblasti zdraví matek a novorozenců. Sdílením s významnými hráči napříč subsaharskou Afrikou takových technologických řešení, jako je například aplikace The Safe Delivery App, budeme moci v budoucnosti ovlivnit život mnohem vice matek

a novorozenců.“

Kaspar Bro Larsen, Donor Liaison, dánský Červený kříž:

„Dánský Červený kříž vidí velký potenciál v používání digitálních technologií v našich celosvětových snahách v oblasti základní zdravotní péče. Díky spolupráci s Maternity Foundation doufáme, že budeme schopni vyzkoušet aplikaci The Safe Delivery App

v některých celosvětově nejohroženějších zemích a vytvořit tak základ pro rozšíření tohoto přístupu tak, aby vice lidí mělo přístup k bezpečnějším porodům.“

Těhotenství.cz

autor:
kategorie: Zajímavosti
témata: aplikace

Diskuze k článku

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.