Přejít k hlavnímu obsahu

7. měsíc života miminka. Kompletní průvodce pro rodiče

Vývoj miminka v 7. měsíci - tehotenstvi.cz

V sedmém měsíci se miminko stává nezávislým. Od uchopení oblíbené hračky přes plazení až po sezení: sedmiměsíční kojenec poznává okolní prostředí. Rodičům se nyní nabízí nespočet příležitostí pro podporu všestranného rozvoje miminka: mobility, kreativity, a dokonce i spokojenosti. Zjistěte, co vše může nyní potkat vaše dítě: vývojové milníky, spánková regrese i zdravotní komplikace. 

Jak miminko roste v sedmém měsíci života? 

Průměrné růstové hodnoty se začínají více lišit mezi pohlavím: 

 • Chlapeček: váha 8,6 kg; výška 69,2 cm 
 • Holčička: váha 7,9 kg; výška 67,3 cm 

Údaje vycházejí z percentilových grafů sestavených na základě shromážděných dat Světové zdravotnické organizace (WHO). 

Přírůstek v tomto měsíci se pohybuje v rozmezí 450 až 550 gramů hmotnosti a 1,3 až 2 centimetrů délky. 

Věděla jste, že…? Slovní zásoba miminka se rozšiřuje nejen při expozici konverzaci, nýbrž také při vlastním, na první pohled bezvýznamném žvatlání? 

Jak spí miminko v sedmém měsíci života? 

Miminko stráví z celého dne (24 hodin) v říši snů 14 až 15 hodin. 

V sedmém měsíci obvykle přetrvávají dva až tři spánkové cykly přes den v délce kolem dvou a půl hodiny. První „šlofík“ probíhá zpravidla po deváté hodině. Předchází odpolednímu spánku kolem druhé. Případné třetí zdřímnutí délkou zpravidla nepřesahuje tři čtvrtě hodiny. 

Stejně jako v předchozích měsících by měli rodiče zamezit siestě po šestnácté hodině pro prevenci potíží s usínáním po večerce. 

Proč mé sedmiměsíční miminko nespí? Tato otázka trápí řadu rodičů. 

Existuje nespočet příčin spánkové regrese, jako je: 

 • Nemoc 
 • Bolesti z prořezávání zoubků 
 • Hlad při vývojovém spurtu 
 • Touha trénovat překulování a lezení i uprostřed noci. 

Pro zlepšení spánku se vyplatí stále dodržovat spánkovou rutinu. Přestože konkrétní aktivity lze lehce poupravit, měl by se zachovat jejich uklidňující charakter. Například začnete číst jinou pohádku. 

Stále mějte na paměti, že krmení by mělo tvořit první článek řetězce aktivit ústícího do spánku. 

Naučte miminko usínat samostatně

Úkolem rodičů je také naučit miminko usínat samostatně. To spočívá zejména ve snižování vaší angažovanosti v utěšování děťátka. Stejně jako dospělí, kojenci se mohou během noci probouzet. Schopnost návratu ke spánku bez pomoci svých nejbližších představuje předpoklad k dosažení nepřetržitého celonočního spánku. Vypilování této dovednosti k dokonalosti trvá v rozmezí tří až sedmi dní. 

Spánek na bříšku

Rodiče se často obávají spánku miminka na bříšku. Tato poloha se totiž pojí s rizikem SIDS. Přitom náhle úmrtí kojence nyní prakticky již nehrozí díky schopnosti dítěte udržet vzpřímeně hlavičku a překulovat se, což eliminuje nebezpečí udušení během spaní. 

Odborníci přesto doporučují ukládat miminko ke spánku na zádíčka. Pokud se však otočí, nebojte se respektovat jeho volbu. 

Jak se miminko v 7. měsíci života vyvíjí? 

Růst zoubků pokračuje. Nejprve se pravděpodobně objeví dva zuby uprostřed spodního patra, následované dvojicí zoubků veprostřed horního zubního oblouku. Spodní a horní dva boční zuby zpravidla vyraší během následujících tří až čtyř měsíců. 

Maminky zbytečně znepokojuje zpoždění v prořezávání zoubků. Přitom u některých miminek mohou zoubky vyrašit až v roce a půl. Pro utišení bolesti dásní nabídněte dítěti studenou žínku či kousátko.  

Podle odborníků stačí dítě do jednoho roku koupat třikrát týdně. Stoupající míra mobility však může vést k většímu znečištění pokožky, a tím i v nutnost častějšího mytí. 

Vývoj smyslových schopností dítěte v 7. měsíci života 

Současná úroveň zraku již umožňuje identifikovat veškeré barevné odstíny i vzdálené předměty, například na opačném konci místnosti. Rodiče mohou zaznamenat zvýšení zájmu o hráčky se sofistikovanými vzory a tvary. 

Došlo k rozvoji oblasti mozku zodpovědné za zpracování zvukových podnětů. Díky tomu kojenec zvládne rozpoznat širokou škálu zvuků, včetně jejich zdroje. Pečlivě vnímá hlas maminky a při svém žvatlání se pokouší napodobovat jeho akustické vlastnosti. 

V méně stimulujícím prostředí vyplyne na povrch schopnost reagovat i na velice tiché zvuky. 

Motorické dovednosti miminka během 7. měsíce života 

Nadále se rozvíjejí pohybové dovednosti. Při své snaze o přesun z místa na místo děti v sedmém měsíci volí různé strategie jako: 

 • Klasické lezení: střídání ruky s opačnou nohou. 
 • Hopsání po zadečku. 
 • Koulení: pohyb vpřed pomocí kutálení a převracení těla. 
 • Vojenské plazení: sunutí se v poloze na bříšku pouze za pomoci rukou. 
 • Lezení na krabí způsob: ohýbání jednoho kolena, natahování opačné nohy a rychlý pohyb vpřed. 
 • Taktika čiperného kraba: pelášení vpřed s využitím rukou při sezení na zadečku. 
 • Lezení stylem medvěda: chůze po rukou a nohou, přičemž kolena a lokty jsou rovně. 

Některá miminka se i různě převalují a vymýšlejí své jedinečné styly pohybu. Hledají nejefektivnější způsob přesunu na chtěné místo. Při neschopnosti přesunu, případně známkách frustrace či bolesti neváhejte kontaktovat pediatra

Zvýšená mobilita nese riziko kontaktu s ostrými či drobnými předměty. Veškeré nebezpečné objekty je třeba odstranit z dosahu dítěte.

Díky schopnostem sezení bez opory, sahání po předmětech a jejich uchopení, hraní získává charakter mnohem samostatnější aktivity než v předcházejících stádiích života. Dovednosti držet a používat dětský hrneček a lžičku zase vnášejí více samostatnosti do oblasti stravování. 

Objem svalstva v dolních končetinách již umožňuje udržet tělo ve vzpřímené poloze s oporou. Doba strávená ve stoje koreluje s množstvím získaných zkušeností se samostatnou chůzí. 

Komunikace dítěte v sedmém měsíci života 

Zvyšuje se porozumění významu jazyku. Miminko by mělo reagovat na váš povel „ne“ (ačkoli reakce se vždy nemusí shodovat s přáním rodičů). 

Také po vyslovení jména potomka mohou maminky získat odpověď: ať už ve verbální, či motorické podobě (např. otočení hlavičky). 

Dochází k rozšíření pasivní slovní zásoby. Dítě již rozumí jednoduchým slovům typu „ahoj“, „míč“, „hračka“ nebo „pes“. 

Se sedmým měsícem vývoje se pojí bouřlivý rozvoj neverbální komunikace. Na obličeji miminka se může objevit nespočet výrazů: od kabonění po široký úsměv. Zlepšuje se dedukce emocí matky z jejího tónu hlasu a mimiky. 

Nezaostává však ani oblast verbální komunikace. Repertoár zvukových projevů již zahrnuje například: 

 • Smích 
 • Výskání 
 • Vypouštění bublin 
 • Broukání 
 • Žvatlání téže slabiky rychle za sebou („ba-ba-ba-ba“) 
 • „Prdění“ pusou 

Jednotlivé zvuky se začínají vázat na konkrétní emoce (frustrace, radost,…). V řeči dítěte lze jistě už také zaslechnout samohlásky („oh“, „eh“,…) i souhlásky („m“, „b“,…). 

U sedmiměsíčního miminka dochází k výraznému rozšíření kapacity paměti. Vzniká rovněž vědomí o tzv. stálosti objektu: dítě ví, že předmět, který ztratí z očí, stále existuje. Takže si při hře na schovávanou už nemyslí, že maminka zmizela navždy. 

Při zvýšení hlasu může nastat pláč. Pokud naopak zvolíte klidnější tón, vyvoláte u dítěte pocit klidu a brek ustane. Zatímco v předchozích stádiích vývoje se pláč pojil zejména s neuspokojením fyziologických potřeb (hlad, nepohodlí, zima,…), nyní přichází v úvahu řada dalších příčin, včetně: 

 • Touha po jiné hračce 
 • Nuda a potřeba změny činnosti 
 • Nervozita 

Osobnost se stále více rozvíjí. Miminko již dovede vyjádřit vlastní úhel pohledu.  

Miminko se snaží o vaši pozornost

Pravděpodobně zrovna neoceníte snahu dítěte získat vaši pozornost pláčem nebo shozením předmětu na zem. Na druhou stranu se jedná o důkaz zdokonalování komunikaci. Potomek vám odhaluje svou osobnost a temperament. Každé dítě je jedinečné a rodiče by měli naslouchat jeho individuálním touhám: ať už jde o uklidnění před spánkem, nebo naopak čas strávený o samotě. Nedivte se, pokud se potřeby kojence změní z měsíce na měsíc. Miminko poznává svět a jeho místo v něm. 

Známé se nyní stává synonymem bezpečného. Kromě separační úzkosti se může objevit také strach z cizích lidí. 

Chování miminka

Novorozenci obvykle zbožňují, když si je pochovává více lidí. Řadu maminek vyděsí, proč se v sedmém měsíci doslova ze dne na den objeví vytrvalý pláč už při pouhé přítomnosti chůvy nebo babičky. Toto chování je však z hlediska vývoje normální. 

Strach z cizinců zpravidla vrcholí mezi 12. a 15. měsícem vývoje. Emoce se se pomalu vrací do normálu až mezi až mezi 18. a 24. měsícem. 

Vznik této specifické úzkosti souvisí s rozvojem citu pro organizovanost a pořádek ve světě. Tato změna vede k rozpoznání odlišnosti blízkých vztahů od kontaktu s málo (či vůbec) známými osobami.  

Intenzita, délka a způsob vyjádření úzkosti se u každého miminka liší. Někteří kojenci strnou bez verbálních projevů a s vyděšeným výrazem v náručí maminky. Další mohou projevovat stres více zřejmými způsoby typu: 

 • Pláč 
 • Snaha zabořit hlavičku do hrudníku maminky 
 • Držení se maminky 
 • Ukrývání se za rodiče 
 • Verbální projevy nesouhlasu se seznámením či žádosti o pochování (u starších kojenců) 

Jakou písničku si miminko oblíbilo?

V tomto vývojovém stádiu by rodiče dovedly odpovědět i po probuzení ve dvě ráno. Do popředí zájmu dítěte se totiž dostává opakování: například jedné a té samé písně stále dokola. A poté ještě jednou. 

Předvídatelné děje obdařují psychiku pocitem mistrovství, talentu a moci. Jako by se v dětské hlavičce honilo: „Podívejte, jak jsem chytrý! Vím, co bude následovat. Mami, zpívej znovu!  

Jak krmit sedmiměsíční miminko? 

Příkrmy nyní mohou získat konzistenci vhodnou na kousání. Například místo pyré lze volit celozrnné kaše nebo rozmačkanou zeleninu a ovoce. Nejenže představují výzvu v podobě adaptace na nové textury. Zároveň tím podpoříte učení se žvýkání.  

Železo stále patří mezi důležité minerály pro vývoj mozku. Příjem obilovin obohacených o železo by měl odpovídat čtyřem lžicím denně. 

Americké Středisko pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC) doporučuje konzumaci tekutin v tomto věku rozdělit do pěti až šesti dávek čili s odstupy dvou až tří hodin. 

Jedna dávka odpovídá: 

 • 180 – 230 ml pokračovací formule 
 • 125 ml odstříkaného mléka 

Příjem pevné stravy má v sedmém měsíci činit kolem 30 gramů na kilogram tělesné hmotnosti. Drobeček vážící 4,5 kilogramů by tedy měl denně zkonzumovat 135 gramů potravy. Jde však pouze o hrubý odhad. 

Podle odborníků lze pevnou stravu nabízet dítěti třikrát denně.

Velikost porce je velice individuální. Zatímco některým dětem stačí jedna lžíce, jiná zůstávají nespokojená i po dvanácté. Ke krmení zvolte časy, kdy miminko nebývá unavené, mrzuté ani příliš hladové. 

Co může miminko jíst?

Řadu maminek zajímá, co může sedmiměsíční dítě jíst. Přitom při dodržení několika rad zůstává výběr potravin na vás. 

Neexistují doporučení konkrétních potravin pro dané vývojové stádium. Stravování je však vhodné založit na pilířích nutriční hodnoty a přirozenosti. 

Rodiče si musí dávat pozor na pro dítě rizikové potraviny jako: 

 • Med 
 • Kravské mléko 
 • Tvrdší zelenina (mrkev, paprika apod.) 
 • Celé ořechy (místo toho volte např. namleté ořechy či ořechové máslo) 
 • Veškeré ostatní potraviny, u nichž hrozí udušení 

O vejcích dříve panovalo přesvědčení, že kvůli riziku alergie nejsou pro kojence vhodná. Podle novějších studií je však vhodné vystavit mladý organismus alergenům. Protože při zavádění vaječných bílků a žloutků do stravy hrají roli další faktory, konzultujte tento krok s pediatrem. 

Nastal nejvyšší čas zahrnout do kojeneckého jídelníčku obilniny, jakožto významný zdroj sacharidů, bílkovin i vlákniny. Dítěti lze již také nabídnout ovoce i k dopolední svačině. 

Navzdory zavádění příkrmů (a jejich časté oblibě mezi kojenci) by mléčná složka měla stále mít výrazný podíl v každodenní stravě. V případě nemožnosti kojení mateřským mlékem lze využít umělé mléko, které oproti neupravenému kravskému mléku přináší řadu nutričních výhod. 

Přestože děti přirozeně preferují sladkou chuť, cílem rodičů by mělo být nabízet potomkovi potraviny o různém složení. Přijetí nového jídla může přecházet řada neúspěšných pokusů. Klíčem je tedy trpělivost

Jak podpořit vývoj miminka během sedmého měsíce života? 

Počátky vzpřímeného sedu mohou provázet nedokonalosti typu sezení v předklonu a podpírání se rukama. Správnému držení těla může napomoci hráčka, která zaměstná pozornost dítěte. Nebojte se: Miminko se brzy naučí sedět vzpřímeně i bez opory.  

Od druhé poloviny prvního roku vývoje hraje maminka důležitou roli v rozvoji jazykových dovedností. Dítě se pokouší napodobovat vaše slova. Jeho snahu lze podpořit opakováním jednoduchých slov typu „máma“, „táta“, či „pes“. 

Sedmiměsíční dítě nachází oblibu v předmětech o různých barvách, tvarech, rozměrech i texturách. Roste také záliba v hračkách, které při manipulaci vydávají zvuky. Pro podporu vývoje dítěte přitom nemusíte investovat do hromady hraček. Miminko často zajímají i předměty denní potřeby jako: 

 • Pánev 
 • Hrnec 
 • Vařečka 
 • Časopis s barevnými obrázky 

Zajistěte bezpečný charakter veškerých předmětů vyskytujících se v dosahu dítěte. Při hraní by maminka měla svého potomka kontrolovat. 

Možné zdravotní komplikace dítěte v sedmém měsíci života: 

Od prvních měsíců vývoje by se mělo značně zvýšit spektrum sluchových a zrakových podnětů, na něž dítě reaguje. 

Nedosažení následujících vývojových milníků představuje důvod k návštěvě lékaře: 

 • Identifikace maminky prostřednictvím zraku 
 • Zájem v prohlížení nových knih, hraček či obrázků 
 • Pokročilá kontrola očních pohybů, kdy obě oči hledí na stejnou stranu (dívá-li se každé jiným směrem pouze zřídkakdy, stále jde o zdravý vývoj) 
 • Imitace základních zvuků 
 • Žvatlání a vedení „dialogu“ s dospělými 
 • Motorická či jiná odpověď na zvuky (například otočení se za zdrojem rámusu). Jestliže dítě nereaguje pouze na určité zvuky, příčinou může být jednostranná hluchota či neschopnost rozpoznat určité frekvenční pásmo 
 • Slyšitelný smích 

Pediatr by se měl mimo jiné dozvědět o přetrvávajícím pláči nebo nadměrné citlivosti na světlo. V případě rodinné anamnézy očních vad se rovněž doporučuje provést příslušné vyšetření. 

Včasný záchyt potíží se zrakem či sluchem výrazně zvyšuje úspěšnost léčby. 

Rodiče mohou po zavedení pevné stravy zaregistrovat změny stolice miminka: bývá tužší, tmavší a více zapáchající. Ve stolici se mohou vyskytnout i zbytky potravin bohatých na vlákninu jako kukuřice, hrášek či rozinky. V případě extrémně řídké, vodnaté stolice kontaktujte pediatra, schopného diagnostikovat příčinu průjmu. 

Diskuze k článku

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.