Přejít k hlavnímu obsahu

Doporučení pro očkování těhotných proti pertusi

Povinné-očkování-těhotenství.cz

Onemocnění pertusí neboli černým/dávivým kašelem je nejrizikovější pro neočkované nebo neúplně očkované malé děti vzhledem k možnému rozvoji závažných komplikací a/nebo úmrtí. Nemocnost pertuse celosvětově narůstá ve všech věkových skupinách. Se vzrůstající nemocností dospívajících a dospělých se zvyšuje riziko onemocnění nejmenších neočkovaných nebo neúplně očkovaných dětí, u kterých pertuse probíhá jako velmi závažné až fatální onemocnění.

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje tři základní strategie ochrany nejmenších dětí před onemocněním pertusí, jejichž vzájemnou kombinací lze minimalizovat život ohrožující pertusi u kojenců:

 • očkování těhotných žen jednou dávkou Tdap vakcíny během (každého) těhotenství, ideálně mezi 28. a 36. týdnem těhotenství
 • očkování blízkých kontaktů nejmenších dětí, ideálně 14 dní před narozením dítěte („cocoon“ strategie)
 • udržení vysoké proočkovanosti populace

Hlavním cílem u očkování v těhotenství je chránit nejmenší děti prostřednictvím posílení mateřských protilátek. Hladina mateřských protilátek je považována za nejdůležitější faktor ochrany kojenců před onemocněním. Většina žen byla v dětství proti pertusi očkována nebo pertusí onemocněla. Očkování ani prožité onemocnění však neposkytuje celoživotní ochranu. Očkování v posledním trimestru těhotenství proti pertusi dočasně zvýší ochranné mateřské protilátky, které přechází od matky přes placentu jejímu nenarozenému dítěti. Přenesené mateřské protilátky pasivně chrání dítě v prvních dvou měsících života, než může být očkováno proti pertusi. Nebylo prokázáno zvýšené riziko vedlejších reakcí po Tdap vakcinaci u těhotných žen ve třetím trimestru a ani u jejich dětí.

Doporučení pro těhotné:

Těhotné je doporučeno očkovat jednou dávkou kombinované vakcíny proti pertusi, difterii a tetanu (Tdap) během (každého) těhotenství, ideálně mezi 28. a 36. týdnem těhotenství.

Tdap - vakcína se sníženým množstvím difterického toxoidu, s tetanickým toxoidem a acelulární pertusovou složkou.

Ženám, které nebyly očkovány v těhotenství proti pertusi, je doporučeno podání Tdap vakcíny ihned po porodu, aby se minimalizovalo riziko přenosu onemocnění na novorozence.

Registrované očkovací látky:

 • Adacel – výrobce Sanofi Pasteur, vakcína proti difterii, tetanu a pertusi (acelulární), (adsorbovaná se sníženým obsahem antigenů)
 • Boostrix – výrobce GSK, vakcína proti difterii, tetanu a pertusi (acelulární komponenta) se sníženým obsahem antigenů

Aplikace vakcíny:

Vakcína je aplikována intramuskulárně do horní části paže (deltový sval).

Záznam o očkování je nutné provést do těhotenského průkazu a do dokumentace těhotné ženy.

Zdůvodnění:

Od 80. let dvacátého století narůstá v rozvinutých státech nemocnost pertuse ve všech věkových skupinách. Se vzrůstající nemocností dospívajících a dospělých se zvyšuje riziko onemocnění nejmenších neočkovaných nebo neúplně očkovaných dětí. Onemocnění pertusí je nejrizikovější pro neočkované nebo neúplně očkované malé děti vzhledem k možnému rozvoji závažných komplikací i případnému úmrtí.

Doporučení na zavedení očkování těhotných podpořila i Česká gynekologicko-porodnická společnost ČLS JEP.

Fakta:

95 % dětí ve věku 2 měsíců již nemá mateřské protilátky.

Nejvíce jsou pertusí ohroženy neočkované nebo neúplně očkované malé děti.

Ochrana před závažným onemocněním pertusí u dětí nastupuje cca 14 dní po 2. dávce pertusové vakcíny.

Neexistuje monovakcína proti pertusi.

Dospělí, a nejčastěji právě matka, jsou zdrojem pertuse pro nejmenší děti.

„Cocoon“ strategie snižuje pertusi u kojenců, ale má svá omezení.

Očkování v těhotenství je účinnější než vakcinace postpartum – po porodu.

Zdroj: Buriánová – Vysoká 1961, Van Savage 1990, Tanaka 2003, Healy 2004, Bisgard 2004, Gonik 2005, Plotkin 2011, Healy 2014, Swamy 2014

Epidemiologická situace pertuse v ČR

V roce 2014 dosáhla celková nemocnost hlášených nemocných pertusí v ČR 23,98/100 000 obyvatel (2521 případů). Obdobná situace v počtech hlášených případů nebyla zaznamenána od roku 1963. Celková nemocnost v roce 2014 vzrostla oproti roku 2013 dvojnásobně, nemocnost ve věkové skupině do jednoho roku života byla 2,3x vyšší.

Z dat publikovaných v Epidemiologii, mikrobiologii, imunologii, 2014, 63(4), podpořených grantem NT/14058-3 Interní grantové agentury (IGA) MZ ČR vyplývá, že od 90. let dvacátého století v České republice je trend onemocnění pertusí stoupající. Nárůst hlášených případů pertuse v populaci je spojen se zvýšenou nemocností nejmenších dětí, včetně hospitalizace a komplikací spojených s onemocněním. Nejnižší hlášená nemocnost pertuse u dětí do jednoho roku života byla zaznamenána v roce 1998 (1,1/100 000 obyvatel), nejvyšší v roce 2014 (74,0/100 000). Většina dětí, téměř 77 %, onemocněla během prvních čtyř měsíců života. Hospitalizováno v souvislosti s pertusí bylo 75 % dětí. Došlo ke čtyřem úmrtím dětí do jednoho roku života: v roce 2005 úmrtí měsíčního chlapce, v roce 2007 úmrtí čtyřměsíční dívky, v roce 2008 úmrtí čtyřtýdenní holčičky a v roce 2009 úmrtí dvouměsíční dívky. Tři děti nebyly očkovány proti pertusi z důvodů nízkého věku. U čtvrtého dítěte bylo zahájení očkování odloženo pro nachlazení, které však již patřilo k prvním příznakům fatálního onemocnění pertusí. Ve všech čtyřech smrtelných případech byl zdrojem onemocnění člen blízké rodiny.

Zdroj: Fabiánová et al., EMI, 2014, 63(4):270-7.

Řešení situace ve světě

WHO v červenci 2014 doporučilo vzhledem k epidemiologické situaci pro státy s aP vakcinací (acelulární pertusová vakcína) následující strategii (WHO WER July 2014):

 • Pokračovat v očkování
 • Zvážit booster dávku
 • Zavést strategie k prevenci úmrtí nejmenších dětí na pertusi

Jednou ze strategií je i očkování proti pertusi v graviditě.

Očkování proti pertusi kombinovanou Tdap vakcínou v graviditě je již oficiálně doporučováno v mnoha státech například USA, Kanada, Izrael, Nový Zéland, Velká Británie, Belgie, Austrálie (Tdap je vakcína s tetanickým toxoidem, se sníženým množstvím difterického toxoidu a acelulární pertusovou složkou).

Fakta o očkování těhotných

Přenos mateřských protilátek

 • Aplikace Tdap vakcíny těhotným mezi 28. a 36. týdnem vede k protilátkové odpovědi u matek a k optimálnímu přenosu pasivních mateřských protilátek proti pertusi do krevního oběhu plodu
 • Koncentrace protilátek v pupečníkové krvi je vyšší než v krvi mateřské, což svědčí o aktivním transplacentárním přenosu
 • Výše hladiny protilátek a tím míra protektivity pro novorozence je závislá na řadě faktorů, mimo jiné na době, která uplynula od očkování matky
 • Významně vyšší hladiny protilátek mají novorozenci, jejichž matka byla proti pertusi očkována v graviditě

Zdroj: Bechini 2012, Gall 2011, ACIP, Public Health England 2014

Terranella et al. Pediatrics. 2013 Jun;131(6) srovnávali incidenci, počet hospitalizovaných a počet úmrtí u kojenců a očkování žen proti pertusi v těhotenství vs. očkovaní matek po porodu. Z výsledků vyplývá, že vakcinace v těhotenství je preferována v prevenci kojenecké pertuse před vakcinací postpartum.

 

 

 

Postpartum

 

imunizace

 

Očkování

 

v těhotenství

 

Pokles nemocnost pertuse u kojenců

 

 

o 20 %

 

 

o 33 %

 

 

Pokles hospitalizovaných kojenců

 

 

o 19 %

 

 

o 38 %

 

 

Pokles úmrtí kojenců

 

 

o 16 %

 

 

o 49 %

 

 

Bezpečnost a účinnost vakcíny s tetanickým toxoidem pro těhotné a novorozence byly potvrzeny v dubnu 2014 komisí WHO „The Global Advisory Committee on Vaccine Safety, WHO“ v publikaci „Safety of Immunization during Pregnancy“V tomto přehledu WHO jsou zmíněny také výsledky analýzy databáze VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System, USA) z let 2005 – 2010. Nebyly potvrzeny žádné obavy týkající se následků pro těhotné, děti a plod po očkování vakcínou Tdap.

 • Zheteyeva YA et al. Adverse event reports after tetanus toxoid, reduced diphtheria toxoid, and acellular pertussis vaccines in pregnant women. American Journal of Obstetrics & Gynecology, 2012;207(1):59.e1–7.

Americký kongres porodníků a gynekologů (The American Congress of Obstetricians and Gynaecologists) na základě epidemiologické situace v USA v souladu s aktualizovaným doporučením Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) doporučil očkování těhotných kombinovanou vakcínou Tdap.

 • Committee on Obstetric Practice. ACOG Committee Opinion No. 521: Update on immunization and pregnancy: tetanus, diphtheria, and pertussis vaccination. Obstetrics and Gynecology, 2012;119(3):690–691.
 • Centers for Disease Control and Prevention. Updated recommendations for use of tetanus toxoid, reduced diphtheria, and acellular pertussis vaccine (Tdap) in pregnant women. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2012. Morbidity and Mortality Weekly Report, 2013;62(07):131-5.

Nebylo prokázáno zvýšené riziko vedlejších reakcí po Tdap vakcinaci u těhotných žen ve třetím trimestru a ani u jejich dětí.

 • Munoz et al. Safety and immunogenicity of tetanus diphtheria and acellular pertussis (Tdap) immunization during pregnancy in mothers and infants: a randomized clinical trial. JAMA. 2014 May 7;311(17):1760-9.
 • Donegan et al. Safety of pertussis vaccination in pregnant women in UK: observational study. BMJ. 2014;349:g4219.

V současné době je celková nemocnost hlášených případů pertuse v ČR srovnatelná se situací ve Anglii a Walesu, kde bylo doporučení pro očkování těhotných proti pertusi zavedeno na podzim roku 2012.

Hlášená nemocnost v Anglii a Walesu v roce 2012 dosahovala 19,07/100 000 obyvatel. V roce 2012 bylo hlášeno 14 úmrtí do jednoho roku – všechny děti zemřely ještě před zavedením nového vakcinačního programu. V roce 2013 byla hlášena 3 úmrtí u dětí, jejichž matky nebyly v těhotenství očkovány. Po zavedení programu očkování těhotných došlo k poklesu případů pertuse (o 78 %) a hospitalizace (o 68 %) u dětí do tří měsíců věku.

Zdroj: MZCR

Diskuze k článku

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.