Přejít k hlavnímu obsahu

Poporodní euforie: co by maminky po porodu měly vědět?

Novorozenec

V současné době stigma kolem poruch nálady po porodu naštěstí ustupuje. Komunikace žen je v této oblasti otevřenější. Díky tomu roste pravděpodobnost na úspěšnou léčbu, avšak stále je třeba hlubší porozumění této problematice. 

Ačkoli poporodní poruchy nálady se na první pohled omezují na úzkost a depresi, kdy zhruba 13 % rodičů zažívá tyto stavy, nejedná se o jediné duševní potíže charakteristické pro období po porodu. 

Některé maminky po narození miminka zažívají naopak stavy typu:

 • Zdánlivě neomezená energie.
 • Přehnaný pocit štěstí.
 • Nespavost.
 • Snížená potřeba spánku.
 • Pocit neporazitelnosti a s tím související přeceňování vlastních schopností.
 • Pocit, že zvládnou vše.
 • Pocit nárůstu pracovního výkonu či kreativity.
 • Pocit zvýšené koncentrace.
 • Překotné myšlení, popřípadě až myšlenkový trysk, a dále problémy se soustředěním.
 • Rozptýlenost, tedy zaměření se na nepodstatné externí podněty.
 • Zvýšené sebevědomí; pocit vyšší osobní důležitosti.
 • Vyšší sexuální energie.
 • Psychomotorický neklid.
 • Zvýšená hovornost, případně i nutkání mluvit.
 • Zrychlené tempo řeči..
 • Přehnané, eventuálně až bezohledné, oddávání se potěšení a zábavě.

Tyto psychické projevy, jež se jeví na první pohled neškodně, lze ve většině případů hodnotit jako pozitivní. Pokud však přesáhnou určitou zdravou míru, mohou znamenat projev poporodní euforie, označované též jako poporodní hypománie.

Poporodní euforie postihuje zhruba každého desátého rodiče během prvních dnů až týdnů po porodu. 12 až 30 % rodičů, kteří vyžadovali odbornou léčbu poporodní poruchy nálady, vykazovalo známky hypománie, případně mánie. Navzdory svému zdánlivě pozitivnímu charakteru, jedná se o oficiálně uznanou poruchu nálady, kterou je třeba řešit.

Pokud se u vás nebo u vašeho blízkého objeví některý z těchto příznaků, doporučuje se kontaktovat poskytovatele zdravotní péče. V případě, že vám tyto příznaky znesnadňují péči o sebe sama či o dítě, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

Poporodní euforie se ženě, která ji prožívá, obvykle zamlouvá, tedy alespoň zpočátku. Pokud se však příznaky zhorší, případně se neléčí, hypománie může mít za následek pocity úzkosti, zmatenosti a vyčerpání, stejně jako vznik duševních poruch typu poporodní deprese nebo, ve vzácných případech, poporodní psychóza.

Rizika spojená s poporodní euforií

Lehčí forma poporodní euforie nemusí představovat problém. Pokud například během prvních dvou týdnů po porodu maminka pocítí výkyvy nálady, včetně pocitů euforie, může se jednat o běžné poporodní blues. Tento psychický stav se vyznačuje právě přecitlivělostí a výrazným kolísáním mezi štěstím a smutkem. „Baby blues“, vycházející z hormonálních změn, zažije zhruba 80 % matek. Za normální se považuje, pokud se příznaky vytratí do dvou týdnů po porodu. V opačném případě může jít o skutečnou poruchu nálady, a to především, jestliže symptomy zasahují do vaší schopnosti pečovat o sebe nebo o vaše dítě.

Souvislost poporodní euforie s poporodní depresí

Jedním z důvodů, proč by měla být poporodní euforie brána vážně, je její spojitost s poporodní depresí. Podle psychiatriček Jessicy Heronové a Femi Oyebodové  přítomnost hypománie zvyšuje riziko poporodní deprese. Ve skutečnosti až čtvrtina žen s postnatální depresí dříve prožívala stavy hypománie. Proto by lékaři měli kontrolovat nové mámy nejen na symptomy poporodní deprese, ale též na projevy poporodní euforie, jež může časem vyústit ve svůj protipól.

Poporodní euforie a poporodní psychóza

Poporodní psychóza postihuje pouze zhruba pouze jednoho rodiče z tisíce. Hypomanie je přitom velmi častým příznakem této poruchy. Žena s anamnézou bipolární afektivní poruchy, deprese či podobného psychického onemocnění je zvláště ohrožena rozvojem poporodní psychózy po narození dítěte.

Další příznaky poporodní psychózy zahrnují:

 • Zmatenost.
 • Halucinace (sluchového i zrakového charakteru).
 • Výpadky paměti.
 • Výrazné poruchy soustředění.
 • Změněné vnímání času.
 • Bludy.
 • Ztráta kontaktu s realitou.
 • Neschopnost péče o dítě.
 • Capgrasův příznak, spočívající v přesvědčení matky, že jí bylo vyměněno vlastní dítě.
 • Neklid.
 • Přesun z jednoho extrému (euforie) do opačného (deprese).

Tento ojedinělý duševní stav je hodnocen jako závažný, přičemž osoby s podezřením na jeho přítomnost by měly neprodleně navštívit lékaře. Poporodní psychóza vyžaduje hospitalizaci, neboť u matky hrozí riziko ublížení dítěti či sobě samé.

Léčba poporodní euforie

Lékaři se stále vzdělávají v oblasti poporodní euforie, včetně její léčby. Řada maminek po narození dítěte zažívá příznaky hypománie. Je přitom třeba provést více výzkumů pro zjištění souvislosti mezi těmito symptomy a dalšími poruchami nálady po porodu.

V každém případě je důležité vědět, že matky, které pociťují některý z příznaků poporodní euforie, případně znají někoho takového ze svých blízkých, by se měly spojit s poskytovatelem zdravotní péče.

Lékař může pomoci s objasněním vaší situace, tudíž i rozhodnout o případné nutnosti terapie. Dnešní doba nabízí řadu způsobů léčby poporodních poruch nálady, ať už medikamentózního, nebo psychologického charakteru. Jako užitečná se ukázala například interpersonální terapie a kognitivně-behaviorální terapie.

Odborník také pravděpodobně provede celkovou kontrolu zdravotního stavu, stejně jako krevní testy pro vyloučení zdravotních problémů typu:

 • Hormonální nerovnováha
 • Dysfunkce štítné žlázy

Tyto neduhy by totiž mohly představovat zdroj příznaků hypománie. Přestože se hledání léčby poporodních poruch nálady může zdát obtížné, věřte, že existuje řada zdrojů pomoci.

Slovo na závěr pro maminky po porodu

Narození dítěte znamená velkou změnu pro život maminky i tatínka. Není divu, že tato událost, stejně jako nadcházející týdny, je doprovázena silnými emocemi. Vždyť život rodičů už nikdy nebude jako dříve.

Může být obtížné určit, zda to, co prožíváte, je přirozený stres z porodu dítěte, nebo závažnější stav, tedy porucha nálady. Záludnost poporodní hypománie tkví v tom, že se nejdříve může jevit jako přítel, spojenec. Ostatně spousta energie při péči o dítě přijde vhod.

Kdykoli však budete mít extrémní či jinak velmi neobvyklou náladu, a kdykoli vám tento stav znatelně znesnadní péči o sebe či o dítě, je namístě konzultace s lékařem. Odborník vám pomůže pochopit, co se s vámi děje, stejně jako určit, zda je potřeba další intervence. Hledat pomoc není ostuda: poporodní poruchy nálady jsou běžné a léčitelné.
 

Diskuze k článku

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
CAPTCHA