Michel Odent v Brně | Těhotenství.cz

Michel Odent v Brně

Michel Odent v Brně - Těhotenství.cz

Michel Odent je jedním ze zakladatelů hnutí pro přirozený porod a propagátorem porodů do vody. Je také autorem světoznámé knihy Znovuzrozený porod.

Původní specializací Michela Odenta byla obecná chirurgie a v rámci své praxe působil jako chirurg v porodnici v Pithiviers. V této státní porodnici působil v letech 1962-1985 a začal se specializovat na péči o těhotné ženy. Za svého působení výrazně proměnil tvář této porodnice a brzy se Pithiviers stalo místem, kde mohly ženy porodit bez zbytečných zásahů do porodu a kde se porodní asistentky z celého světa učily respektu k porodnímu procesu. Později Michel Odent přesídlil do Londýna, kde založil Primal Health Research Centre. V současné době se Michel Odent věnuje výzkumu vlivu oxytocinu na těhotenství a porod.

Úterý 23.4. 2013 od 10:00 do 13:00:
Kulatý stůl pro lékaře a porodní asistentky a téma: Spolupráce porodní asistentky a porodníka a její vliv na matku a dítě
Vystoupí: Michel Odent, MUDr. Josef Eim, Jana RIedlová, Michaela Mrowetz, následovat bude debata
kde: místnost č. 201, bývalá Lékařská fakulta, Komenského nám. 2, Brno
kdo: pořádá NESEHNUTÍ
cena: 150 Kč
PŘIHLÁŠKA
Kapacita omezena.
Seminář je akreditován pro lékaře 3 kredity a pro porodní asistentky.
Více informací: zora@nesehnuti.cz nebo www.normalniporod.cz