Těhotenství v období před porodem - Plod

Dětem vystaveným komplikacím při porodu hrozí vyšší riziko autismu

05.04.2017 - 12:51 Těhotenství v období před porodem - Plod
Období před porodem - Plod - Těhotenství.cz U dětí, které byly vystaveny komplikacím krátce před porodem nebo během porodu, např. kvůli porodní asfyxii nebo preeklampsii, je větší pravděpodobnost vzniku poruchy autistického spektra. Studii s tímto závěrem zveřejnil časopis American Journal of Perinatologie. Při tomto výzkumu vědci procházeli elektronické zdravotní záznamy více než půl milionu dětí narozených v USA  v letech 1991 až 2009. Během této doby bylo 6255 z těchto dětí diagnostikováno s ASD (autism spectrum...

Porod císařským řezem zřejmě souvisí s obezitou malých dětí

08.01.2015 - 16:51 Těhotenství v období před porodem - Plod
Období před porodem - Plod - Těhotenství.cz Zatímco v roce 1997 se porodem císařským řezem rodilo necelých 12 % dětí, v roce 2006 to bylo již téměř 19 % a nyní se tímto způsobem rodí již přes 20 % dětí. V roce 2013 se tak u nás císařským řezem narodilo minimálně 20 000 dětí. K již známým faktům, že císařský řez nese riziko krvácení, poranění močového měchýře a infekcí u ženy, se nyní přidává výzkum publikovaný v časopisu Time. Podle něj je u dětí narozených císařským řezem více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že...

Definice a rozdělení vrozených vývojových vad

11.12.2012 - 09:30 Těhotenství v období před porodem - Plod
Vrozené vývojové vady jsou odchylky od normálního prenatálního vývoje lidského jedince. Jedná se o takové odchylky, které překračují míru variability běžnou v populaci a které jsou – alespoň do určité míry – pro svého nositele patologické. Vrozená vada může narušovat jak normální strukturu tkání a orgánů...

Uložení placenty

12.01.2012 - 13:32 Těhotenství v období před porodem - Plod
Poloha placenty v děloze na konci těhotenství je velice důležitý jev. Jelikož víme,  že děloha směrem k pochvě má tzv. ústí - přesně se nazývá dolní děložní segment (DDS). Ten pak přechází v děložní čípek. Je nutné zjistit, jestli pla­centa nezasahuje nebo nepřekrývá právě toto ústí. Čípek se na konci porodu úplně otevře a vymiz...

Postavení plodu

12.01.2012 - 13:31 Těhotenství v období před porodem - Plod
V období před porodem se může plod nacházet v různém postavení. Nejčas těji je děťátko hlavičkou dolů, už méně častěji se rodí koncem pánevním a jen v několika málo případech ještě jinak (poloha nožkami, kolínky nebo polohy šikmé a příčné). Postavení plodu má vliv na průběh a způsob porodu, ale ne musí být rozhodující....