Přejít k hlavnímu obsahu

1 z 10 miminek na celém světe je předčasně narozené

Čtvrtek 3. Listopad 2016 16:25

Počet předčasně narozených dětí se globálně neustále zvyšuje, výjimkou není ani Česká republika. Udává se, že celosvětově na svět přijde každé desáté miminko jako nedonošené. V České republice je to zhruba každé dvanácté. Díky špičkové neonatologické péči máme znamenité výsledky – patříme k zemím s nejnižší novorozeneckou úmrtností a většina dětí si s sebou do dalšího života nenese žádné zdravotní následky. I tak však předčasný porod a narození nezralého dítěte představuje pro rodiče zcela neočekávanou životní situaci, s níž je velmi těžké se vyrovnat. Extrémní stres a emoční vypětí může do značné míry eliminovat citlivá a efektivní komunikace zdravotnického personálu s rodiči těchto dětí. Psychologická péče o stresované maminky a tatínky představuje jeden z dalších vývojových trendů oboru neonatologie.

V České republice je od 90. let zavedený třístupňový model neonatologické péče. Základní, I. stupeň péče o novorozence a těhotné ženy poskytují ambulantní zdravotnická zařízení v oboru gynekologie a porodnictví v návaznosti na lůžková pracoviště. Středně a lehce nezralí novorozenci jsou ošetřováni v perinatologických centrech intermediární péče (II. stupeň) a nejvíce ohrožené děti se rodí v perinatologických centrech intenzivní péče (III., nejvyšší stupeň). Díky tomuto modelu se zásadním způsobem podařilo snížit novorozeneckou úmrtnost na jednu z nejnižších hodnot na světě. „Neonatologie v Čechách se jednoznačně řadí mezi světovou špičku. V minulosti se veškerá pozornost u předčasně narozených dětí soustředila především na zajištění všech jejich životních funkcí a minimalizaci zdravotních rizik, včetně závažných postižení. Nyní jsme v situaci, kdy se můžeme dívat dopředu a hledat cesty, jak poskytovanou péči posunout ještě dál,“ říká MUDr. Milena Dokoupilová, primářka novorozeneckého oddělení v Nemocnici Hořovice. „Tím by mohlo být zdokonalení komunikace zdravotníků s maminkami po předčasném porodu a poskytnutí psychologické podpory celé rodině. Samozřejmě i role psychologa je v situaci, kdy rodiče předčasně narozeného dítěte čelí extrémnímu stresu a nejistotě, naprosto klíčová,“ pokračuje MUDr. Dokoupilová.

Dalším trendem je individualizovaná péče poskytovaná i rodičům

Předčasný porod miminka, které ještě není biologicky zralé na život mimo dělohu, je pro rodiče extrémně zátěžovou a emočně vypjatou situací, kterou není lehké zvládnout. Rodiče procházejí náročnou životní zkouškou a přirozeně cítí strach. Honí se jim hlavou spousta otázek a jen velmi málo odpovědí. Dlouhé týdny a měsíce prožívají obavy, že dítě náhle zemře nebo se u něj projeví vážné postižení. Dopadne to dobře? Zvládnou se o miminko postarat a dát mu, co potřebuje? Kvalitní psychologická péče o novopečené rodiče umí v tomto ohledu odvést velký kus práce a v konečném důsledku prospět i nedonošenému miminku. Na českých neonatologických odděleních je však této péče zatím nedostatek. „Lékař by měl rodičům pomoci se v této neočekávané životní situaci alespoň trochu zorientovat a podpořit je, aby si udrželi vnitřní integritu a našli v sobě dostatek potřebných fyzických i duševních sil,“ říká doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. „Komunikovat s rodiči v takto emocionálně vypjatém období není vůbec snadné. Každý rodič je jiný a potřebuje individuální přístup. Stresovaní rodiče potřebují empatického průvodce, který jim dokáže citlivou formou předat důležité informace, rozptýlit pochybnosti a dodat jim vnitřní klid,“ doplňuje doc. Janáčková.

Systém vzdělávání lékařů se specializací v neonatologii nabízí pouze všeobecné základy psychologie, a tak v praxi často záleží spíše na povaze a vlastnostech lékaře, jak efektivně dovede o nastalé situaci s rodiči komunikovat. Dosavadní situaci pomáhají změnit vzdělávací semináře „Strategie komunikace s rodiči“, které jsou organizovány pod odbornou záštitou České neonatologické společnosti ČLS JEP a jako součást celoživotního postgraduálního vzdělávání lékařů jsou akreditovány Českou lékařskou komorou. Série těchto workshopů pro lékaře a zdravotnický personál proběhne pod vedením psycholožky doc. Laury Janáčkové, která účastníky seznámí se základními způsoby komunikace mezi lékařem a rodičem s důrazem na neverbální komunikaci. Čas je věnován také diskusi nad praktickými problémy, se kterými se zdravotníci setkávají v každodenní komunikaci s pacienty.

Světový den předčasně narozených dětí již pošesté v ČR

Na problematiku nedonošených dětí a nelehkou situaci jejich rodin upozorní 17. listopadu již pošesté Světový den předčasně narozených dětí. Organizátorem oslav je rodičovské sdružení Nedoklubko, poskytující v Česku odborné i laické poradenství rodinám předčasně narozených dětí. Na pátek 11. listopadu připravuje odbornou konferenci pro lékaře a zdravotní sestry pod záštitou ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka a s patronátem kdysi předčasně narozeného oscarového režiséra Jiřího Menzela. „Ve stejný den také pořádáme velké setkání rodin předčasně narozených dětí s lékaři a sestřičkami, které vyvrcholí slavnostním purpurovým lampionovým průvodem k purpurově nasvícené Prašné bráně,“ říká ředitelka Nedoklubka Lucie Žáčková. Oslavy budou ukončeny slavnostním galavečerem s předáváním cen „Purpurové srdce“ osobnostem české neonatologie ve Velkém sále paláce Žofín.

Těhotenství.cz