Přejít k hlavnímu obsahu

1 z 10 miminek na celém světe je předčasně narozené

Počet předčasně narozených dětí se globálně neustále zvyšuje, výjimkou není ani Česká republika. Udává se, že celosvětově na svět přijde každé desáté miminko jako nedonošené. V České republice je to zhruba každé dvanácté. Díky špičkové neonatologické péči máme znamenité výsledky – patříme k zemím s nejnižší novorozeneckou úmrtností a většina dětí si s sebou do dalšího života nenese žádné zdravotní následky. I tak však předčasný porod a narození nezralého dítěte představuje pro rodiče zcela neočekávanou životní situaci, s níž je velmi těžké se vyrovnat. Extrémní stres a emoční vypětí může do značné míry eliminovat citlivá a efektivní komunikace zdravotnického personálu s rodiči těchto dětí. Psychologická péče o stresované maminky a tatínky představuje jeden z dalších vývojových trendů oboru neonatologie.

V České republice je od 90. let zavedený třístupňový model neonatologické péče. Základní, I. stupeň péče o novorozence a těhotné ženy poskytují ambulantní zdravotnická zařízení v oboru gynekologie a porodnictví v návaznosti na lůžková pracoviště. Středně a lehce nezralí novorozenci jsou ošetřováni v perinatologických centrech intermediární péče (II. stupeň) a nejvíce ohrožené děti se rodí v perinatologických centrech intenzivní péče (III., nejvyšší stupeň). Díky tomuto modelu se zásadním způsobem podařilo snížit novorozeneckou úmrtnost na jednu z nejnižších hodnot na světě. „Neonatologie v Čechách se jednoznačně řadí mezi světovou špičku. V minulosti se veškerá pozornost u předčasně narozených dětí soustředila především na zajištění všech jejich životních funkcí a minimalizaci zdravotních rizik, včetně závažných postižení. Nyní jsme v situaci, kdy se můžeme dívat dopředu a hledat cesty, jak poskytovanou péči posunout ještě dál,“ říká MUDr. Milena Dokoupilová, primářka novorozeneckého oddělení v Nemocnici Hořovice. „Tím by mohlo být zdokonalení komunikace zdravotníků s maminkami po předčasném porodu a poskytnutí psychologické podpory celé rodině. Samozřejmě i role psychologa je v situaci, kdy rodiče předčasně narozeného dítěte čelí extrémnímu stresu a nejistotě, naprosto klíčová,“ pokračuje MUDr. Dokoupilová.

Dalším trendem je individualizovaná péče poskytovaná i rodičům

Předčasný porod miminka, které ještě není biologicky zralé na život mimo dělohu, je pro rodiče extrémně zátěžovou a emočně vypjatou situací, kterou není lehké zvládnout. Rodiče procházejí náročnou životní zkouškou a přirozeně cítí strach. Honí se jim hlavou spousta otázek a jen velmi málo odpovědí. Dlouhé týdny a měsíce prožívají obavy, že dítě náhle zemře nebo se u něj projeví vážné postižení. Dopadne to dobře? Zvládnou se o miminko postarat a dát mu, co potřebuje? Kvalitní psychologická péče o novopečené rodiče umí v tomto ohledu odvést velký kus práce a v konečném důsledku prospět i nedonošenému miminku. Na českých neonatologických odděleních je však této péče zatím nedostatek. „Lékař by měl rodičům pomoci se v této neočekávané životní situaci alespoň trochu zorientovat a podpořit je, aby si udrželi vnitřní integritu a našli v sobě dostatek potřebných fyzických i duševních sil,“ říká doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. „Komunikovat s rodiči v takto emocionálně vypjatém období není vůbec snadné. Každý rodič je jiný a potřebuje individuální přístup. Stresovaní rodiče potřebují empatického průvodce, který jim dokáže citlivou formou předat důležité informace, rozptýlit pochybnosti a dodat jim vnitřní klid,“ doplňuje doc. Janáčková.

Systém vzdělávání lékařů se specializací v neonatologii nabízí pouze všeobecné základy psychologie, a tak v praxi často záleží spíše na povaze a vlastnostech lékaře, jak efektivně dovede o nastalé situaci s rodiči komunikovat. Dosavadní situaci pomáhají změnit vzdělávací semináře „Strategie komunikace s rodiči“, které jsou organizovány pod odbornou záštitou České neonatologické společnosti ČLS JEP a jako součást celoživotního postgraduálního vzdělávání lékařů jsou akreditovány Českou lékařskou komorou. Série těchto workshopů pro lékaře a zdravotnický personál proběhne pod vedením psycholožky doc. Laury Janáčkové, která účastníky seznámí se základními způsoby komunikace mezi lékařem a rodičem s důrazem na neverbální komunikaci. Čas je věnován také diskusi nad praktickými problémy, se kterými se zdravotníci setkávají v každodenní komunikaci s pacienty.

Světový den předčasně narozených dětí již pošesté v ČR

Na problematiku nedonošených dětí a nelehkou situaci jejich rodin upozorní 17. listopadu již pošesté Světový den předčasně narozených dětí. Organizátorem oslav je rodičovské sdružení Nedoklubko, poskytující v Česku odborné i laické poradenství rodinám předčasně narozených dětí. Na pátek 11. listopadu připravuje odbornou konferenci pro lékaře a zdravotní sestry pod záštitou ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka a s patronátem kdysi předčasně narozeného oscarového režiséra Jiřího Menzela. „Ve stejný den také pořádáme velké setkání rodin předčasně narozených dětí s lékaři a sestřičkami, které vyvrcholí slavnostním purpurovým lampionovým průvodem k purpurově nasvícené Prašné bráně,“ říká ředitelka Nedoklubka Lucie Žáčková. Oslavy budou ukončeny slavnostním galavečerem s předáváním cen „Purpurové srdce“ osobnostem české neonatologie ve Velkém sále paláce Žofín.

Těhotenství.cz

Diskuze k článku

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.