Epiziotomie

Epiziotomie - Těhotenství.cz

Epiziotomie je výkon, který se má dělat po pečlivém zvážení. Jde o nástřik hráze, tedy svalové části mezi pochvou a konečníkem. Většinou se nástřih dělá lehce do strany (tzv. mediolaterální řez) a bývá různě dlouhý, nejčastěji však 5 až 7 cm. Cílem je zvětšení vaginálního vstupu.

Pokud probíhá porod spontánně a žena je schopna alespoň do určité míry pře­stat tlačit v okamžiku, kdy se objevuje hlavička dítěte a umožní tak postupné uvolňování dítěte do vaginálního prostoru, lze zabránit tzv. natržení nebo roztr­žení. Pak je epiziotomie zbytečná. Je to do určité míry i otázka porodníka, který musí spolehlivě chránit hráz při porodu hlavičky.

Pokud se ovšem porodník rozhodne pro epiziotomii, pak by to mělo být z těchto důvodů:

 

•          nejste schopná usměrňovat tlačení a vstup hlavičky by byl extrémně rychlý, takže hráz nemá dostatek času, aby se postupně napínala. Vzniká nebezpečí natržení.

•          hlavička dítěte je veliká a vaginální vchod pro ni nemá dostatek prostoru.

•          dítěti se v konečné fázi porodu nedaří dobře (špatné CTG)

•          je nutné přejít na porod kleštěmi.

•          dítě se rodí v poloze koncem pánevním.

•          pokud se rodí dítě předčasně a hrozí poranění nezralé hlavičky.

 

Nástřih se dělá ve chvíli, kdy jde děťátko prakticky ven. Takže na úplném konci II. doby porodní. Celý výkon je velice rychlý, dělá se speciálními nůžkami a trvá 3 až 5 vteřin. Samozřejmě máte právo požadovat lokální anestézii hráze ještě před provedením nástřihu. Máte-li tuto potřebu, udělejte to!

Vy byste vůbec neměla pocítit, že se nástřih dělá. Dělá se totiž ve chvíli va­šeho zatlačení, kdy je hráz maximálně napjatá a možnost citlivosti je prakticky nulová. Pokud je však epiziotomie udělaná předčasně, tedy dříve než perineum úplně zeslábne a zbělá, je větší nebezpečí krvácení z rány a pohmoždění tkáně, která se pak mnohem hůře hojí. Po porodu miminka a většinou i placenty se epiziotomie musí zašít. Před zašitím se tato část hráze lokálně znecitliví injekcí, která se dává přímo do místa šití. Látka, která se používá, opět neškodí vám ani vašemu miminku, a bývá to nejčastěji Mesocain.

Ženy často říkají, že na celém porodu bylo nejhorší šití. Toto tvrzení má sa­mozřejmě několik vysvětlení. Žena je po porodu vyčerpaná, to čeho se do určité míry obávala je za ní. Často proto po porodu citlivěji reaguje na různé podněty. Bohužel přesto šijí někteří lékaři epiziotomii bez anestézie nebo po nedosta­tečné anestézii. Je také důležité nechat anestézii po aplikaci dostatečný prostor na projevení. Zeny také často čekají na zašití nástřihu déle, než je nutné, a to také přispívá ke špatnému dojmu z celého porodu.

Tělo je po porodu vyčerpané, svaly jsou unavené a vám bude nejspíš veliká zima. Je nutné, aby vás přikryli, dali vám napít a akceptovali, že jestli má ně­kdo nárok na to být unavený a přecitlivělý, jste to právě vy.

 

 

 

Těhotenství a porod
Autor: Magdalena Mikulandová
www.studioprozeny.cz