Ministerstvo zdravotnictví varuje těhotné před cestou do Latinské Ameriky | Těhotenství.cz

Ministerstvo zdravotnictví varuje těhotné před cestou do Latinské Ameriky

Ministerstvo zdravotnictví varuje těhotné před cestou do Latinské Ameriky - Těhotenství.cz

Zika virus představuje velmi vysoké riziko pro těhotné ženy, jejichž dětem může způsobit těžkou vývojovou poruchu zvanou mikrocefalie. Aktuálně v této souvislosti nedoporučuje Ministerstvo zdravotnictvní těhotným ženám, aby cestovaly do oblastí Latinské Ameriky, kde je zvýšený výskyt viru Zika.

Fakta o Zika viru

Infekce Zika virem je přenášená komáry. Zika virus (ZIKAV), byl poprvé identifikován v roce 1947 v lese Zika v Ugandě. 

Mezi hlavní symptomy infekce ZIKAV patří:

 • zvýšená teplota (<38,5 ° C)
 • přechodné artritida / artralgie s možnými otoky kloubů především v menších kloubech rukou a nohou
 • makulopapulární vyrážka často se šířící z tváře na tělo
 • překrvení spojivek nebo bilaterální nehnisavý zánět spojivek
 • obecné nespecifické příznaky (jako myalgie, slabost a bolesti hlavy).

Inkubační doba se pohybuje od 3 do 12 dnů.  Příznaky onemocnění jsou obvykle mírné a trvají 2 až 7 dní.

1.12. 2015 18 států v Brazílii potvrdilo autochtonní přenos : severní oblast (Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, a Tocantins), severovýchodní oblast (Alagoas, Bahía, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, a Rio Grande do Norte), jihovýchodní oblast (Espirito Santo, Rio de Janeiro a São Paulo), středo-západní oblast (Mato Grosso) a (Paraná). Celkem bylo registrováno 1248 případů malformací (pro srovnání - v roce 2014 se v Brazílii narodilo „jen“ 147 novorozenců s mikrocefalií). Byly hlášeny 3 úmrtí mezi dvěma dospělými a novorozencem. Nejhorší situace stále panuje v severovýchodním státě Pernambuco.

Hlavní preventivní prostředky použité ke kontrole infekce ZIKAV:

 • Zvýšený dohled nad neurologickými syndromy a vrozenými malformacemi, a také doporučení pro následné sledování těhotných žen a novorozenců v oblastech, kde se ZIKAV vyskytuje.
 • Vzhledem k velkému rozšíření  Ae. aegypti a Ae. albopictus v Americe není možné zabránit množení inkriminovaného druhu komára, je nutné posílit kontroly v oblasti životního prostředí a je potřeba se zaměřit na odstranění vektorových hnízdišť.  

Riziko přenosu ZIKAV v EU:

Riziko přenosu infekce ZIKAV je v současné době v zemích EU velmi nízké, protože klimatické podmínky nejsou vhodné pro rozšíření přenašečů. V důsledku toho je riziko infekce  ZIKAV v zimním období extrémně nízké. Komár rodu Aedes albopictus se vyskytuje v mnoha částech EU především v okolí Středomoří.

Riziko zavlečení a šíření infekce ZIKAV zahrnuje Madeiru, protože zde probíhá intenzivní obchod s Brazílií.  

Doporučení pro cestovatele :

Před odjezdem do zemí s výskytem horečky dengue, chikungunya, nebo ZIKAV, by měla být přijata nezbytná opatření, která spočívají:

 • V používání repelentů a nošení vhodného oděvu minimalizující bodnutí komárem.
 • Vyhýbat se oblastem, které jsou zamořeny komáry.
 • Rozpoznat příznaky infekce ZIKAV a vyhledat odbornou zdravotní péči pokud se vyskytne některý z příznaků infekce. 
 • Těhotné ženy a ženy, které se snaží otěhotnět a plánují cestovat do oblastí, kde dochází  k rozsáhlému  přenosu  Zika virové infekce je nutné diskutovat cestovní plány se svým lékařem a zvážit nutnost cesty.
 • Oblečení –nosit košile s  dlouhými rukávy a dlouhé kalhoty.
 • Používat sítě proti komárům
 • Cestující, kteří vykazují příznaky kompatibilní s dengue, chikungunya nebo Zika virovým onemocněním do tří týdnů po návratu z postižené oblasti by měli kontaktovat svého lékaře.

Zdroj:  WHO-Světová zdravotnická organizace, ECDC-Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí, Ministerstvo zdravotnictví ČR.

 

Foto: Wikipedie,Těhotenství.cz

Kategorie: 

Podobné příspěvky jako: Ministerstvo zdravotnictví varuje těhotné před cestou do Latinské Ameriky