Zvýší se přídavky na dítě a rodičovský příspěvek půjde vyčerpat rychleji | Těhotenství.cz

Zvýší se přídavky na dítě a rodičovský příspěvek půjde vyčerpat rychleji

Zvýší se přídavky na dítě a rodičovský příspěvek půjde vyčerpat rychleji - Těhotenství.cz

Senát schválil  novelu  zákona o státní  sociální  podpoře,  která  zavádí  řadu  změn.
Rodičovský příspěvek  bude možné čerpat výrazně rychleji. Zvýší se přídavky na děti i okruh rodin, které na ně budou mít nárok.
Vyšší bude i daňová sleva na první dítě. „Dosud mohli rodiče čerpat maximálně 11500 korun měsíčně, nově by mohlo jít až o cca 32 tisíc
korun u pracujících rodin s vyššími příjmy. Novela tak pomůže rodičům, kteří se chtějí vrátit co nejdříve do práce,“ uvedla ministryně práce Michaela Marksová.
Rodiče se tedy budou moci rozhodnout, v jaké výši a po jakou dobu budou příspěvek čerpat. Celou částku rodičovského příspěvku ve výši 220 000 korun si budou moci rodiče
vyčerpat za  kratší  dobu  než  v současnosti - v  případě  nejvyšší  možné  měsíční  výše příspěvku již v šesti měsících.
Zavádí  se i možnost  volit  výši  čerpání  dávky  i  pro  rodiče,  jimž  nelze  stanovit  denní vyměřovací základ, jedná se především o
studenty, osoby samostatně výdělečně činné, které si nehradí nemocenské pojištění a také nezaměstnané.
Ti si budou moci nově volit čerpání rodičovského příspěvku až do výše 7600 korun a zkrátit si tak dobu čerpání na tři roky.
Na přídavek na dítě dosáhne více rodin, zvyšuje se koeficient rozhodného příjmu z 2,4 na 2,7 násobku  životního  minima.
Rodinám,  kde  rodiče  pracují,  či  čerpají  dávky nemocenského pojištění nebo podporu v nezaměstnanosti, se zvýší přídavky o 300 korun
na 800, 910 a 1000 korun měsíčně podle věku dítěte.
Rodiče  vícerčat budou  moci  čerpat  vyšší  rodičovský  příspěvek ,  namísto  současných 220 000 korun (celková  částka  příspěvku)
půjde nově o  330  000  korun.
Zvyšuje  se rovněž daňové zvýhodnění na první dítě o 150 korun měsíčně na 15 204 korun ročně.
Změny  u  rodičovského  příspěvku  budou  účinné  od  1.  1.  2018.  Možnost  změny volby příspěvku se bude týkat všech rodičů, tedy i těch, kterým se dítě narodilo
před účinností novely zákona, a to samozřejmě za předpokladu, že budou splňovat podmínky nároku na příspěvek (pokud např. limit na příspěvek nevyčerpají
ještě před účinností novely zákona atd.).

Tisková zpráva MPSV