Přejít k hlavnímu obsahu

Velký přehled o rodičovském příspěvku v roce 2020

Rodičovský příspěvek 2020-těhotenství.cz

Od počátku nového roku 2020 došlo ke změně výše rodičovského příspěvku ve prospěch rodičů, a to až na částku 300 tisíc Kč. Rodiče dvojčat a vícerčat se mohou nově těšit podpoře ve výši 450 tisíc Kč. „Rodičák“ však za svou existenci prošel řadou dalších změn, které se těhotným ženám, maminkám i jejím partnerům i vyplatí vědět. Získejte všechny důležité informace, které aktuálně platí o „rodičáku“. 

Od kdy lze pobírat rodičovský příspěvek 2020? 

Příspěvek náleží otci či matce od skončení mateřské dovolené. Aby na sebe obě dávky plynule navázaly, vyplatí se vyřídit rodičovský příspěvek včas: ideálně ne déle než čtyři měsíce po porodu. Pokud to nestihnete, lze požádat o výplatu až tři měsíce zpětně. 

Ženy bez nároku na mateřskou dostávají možnost čerpat finance již od narození dítěte. V každém případě odborníci radí si rychlost pobírání RP předem promyslet. 

Dříve platilo, že doba čerpání dávky musí odpovídat délce rodičovské dovolené. V současnosti je zaměstnavatel povinen poskytnout rodičovskou do doby dosažení 3 let věku dítěte, v případě dohody i déle. Rodičovský příspěvek přitom lze vyčerpat například již za šest měsíců. Velké množství finančních prostředků, jimiž rodina následně disponuje, snadno pokryje nečekané výdaje spojené s chodem a údržbou domácnosti, nákupem výbavičky pro miminko apod. 

Do kdy může rodič čerpat rodičovský příspěvek? 

Vyplácení dávky je stále omezeno věkovou hranicí 4 let dítěte. Nárok na RP může zaniknout i dříve, jestliže kvůli vysoké výši měsíční dávky dojde příliš rychle k vyčerpání celkové částky (300 tisíc Kč). 

Funguje rodičovský příspěvek jako náhrada mzdy? 

Koncepce těchto dávek se v ČR současně již liší, na rozdíl od některých státu Evropy, kde pojetí jako náhrada mzdy (příp. platu) přetrvává. Během pracovní neschopnosti osoba získává určitá zvláštní práva, zároveň však i omezení vykonávat výdělečnou činnost. 

Pobírání rodičovského příspěvku lze naopak realizovat i při různých formách přivýdělku: nejen dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti („brigáda“), ale i během hlavního pracovního poměru. Rodič může nastoupit do nové práce, stejně jako se navrátit k původnímu zaměstnavateli. Výši vašeho výdělku žádný zákon nereguluje. 

Stačí pouze dodržet podmínku zajištění osobní, celodenní a řádné péče o dítě, pokud nedosáhlo hranice dvou let věku. Eventuálně můžete vašeho potomka umístit do jeslí, mateřské školky, případně dětské skupiny. Jestliže rozsah pobytu v předškolním zařízení nepřekročí 92 hodin měsíčně (do letoška platilo 46 hodin), nárok na dávku neztrácíte. V případě starších dětí žádná podobná omezení pracující rodiče nemusí řešit. 

Nástup k původnímu zaměstnavateli lze realizovat na základě původní, či nové pracovní smlouvy, případně dohody. Poslední dvě varianty však vyžadují sjednání jiného druhu práce, než stanovuje původní smlouva. 

Stejné pravidlo zákon stanovuje v případě nástupu do nového zaměstnání. Pouze profese v oblasti vědy, publicistiky, umění, literatury nebo pedagogiky mohou vykonávat stejnou práci shodnou s předmětem pracovní činnosti u původního zaměstnavatele. 

Dávka staví na tezi sladění práce a péče o dítě. Do praxe se to promítá například v možnosti pobírání příspěvku spolu s podporou v nezaměstnanosti. 

Ekonomicky aktivním rodičům končí rodičovská dovolená v den nástupu na původní pracovní pozici. Příspěvek přitom lze získávat až do 4. narozenin dítěte. 

Jaká omezení platí pro rychlost čerpání rodičovské?  

Teprve od vydání zákona č. 117/1995 umožnil stát čerpání rodičovské dovolené od 4. roku dítěte. Před rokem 2006 se měsíční částka odvíjela od různých nominálních veličin, jako je životní minimum či měsíční mzda v nepodnikatelské sféře. 

Později se stanovily tři konkrétní dávky rodičovské dovolené: 

  • Rychlejší čerpání ve zvýšené výměře (do dvou let věku dítěte, celkově částka 216 600 Kč, možné však jedině při nároku na mateřskou v minimální denní výši 380 Kč) 
  • Klasické čerpání v základní výměře (do tří let, celkem 235 600 Kč) 
  • Pomalejší čerpání ve snížené výměře (do čtyř let, celkově 224 200 Kč) 
  • Nižší výměra (3 000 Kč při péči o dlouhodobě zdravotně postižené dítě ve věku 7 až 15 let) 

V rámci tzv. sociální reformy došlo ke smazání těchto rozdílů. Jednotná částka se stanovila na 220 000 Kč nezávisle na délce čerpání. 

Od 1. 1. 2020 se maminky a tatínkové mohou těšit podpoře ve výši 300 000 Kč, přičemž „měsíční částku si mohou rodiče upravit dle aktuální finanční situace v rodině, a to vždy jednou za tři měsíce,“ objasňuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Žádost o změnu lze podat na kterémkoli úřadu práce. 

U množství peněz, které vám může proudit měsíčně na účet, však neplatí absolutní flexibilita. Částku omezuje normalizované, popřípadě individuální měsíční maximum. Při plánování rodinného rozpočtu proto berte v potaz dostupné rozmezí výše měsíční dávky od 50 Kč do 10 000 Kč (případně 15 000 Kč u vícerčat), namísto původních 7 600 Kč. Při doložení předchozích příjmů je horní hranice srovnatelná s peněžitou pomocí v mateřství, přičemž může dosáhnout částky až 42 720 Kč (64 080 Kč u vícerčat). 

Pobírání RP lze i pozastavit, například když pro svou ekonomickou aktivitu potřebujete umístit dítě do předškolního zařízení na nadlimitní počet hodin (přes 92 hodin měsíčně). Po druhých narozeninách, kdy maximální hranice odpadá, se může vyplatit čerpání dávky obnovit. 

Jak se o rodičovský příspěvek žádá? 

O příspěvek na dítě lze zažádat několika způsoby: 

  • Osobně 
  • Zaslat poštou 
  • Prostřednictvím elektronického formulářem žádosti o rodičovský příspěvek 

Výplatu dávky nezajišťuje zaměstnavatel, žádost musíte odeslat sami!

Je třeba zažádat o zvýšený rodičovský příspěvek 2020? 

Samotné navýšení nového rodičovského příspěvku proběhne automaticky. Informování dopisem obdrží všichni aktivně pobírající rodiče čili ti, jimž poslední částka vychází na leden 2020 či pozdější období. 

Žádost tedy musejí podat pouze páry, kteří se chystají brát finance na dítě letos nově, případně plánují změnit měsíční výplatu již pobírané dávky. 

Rodičům, jejichž dítě dosáhne letos čtvrtých narozenin, se vyplatí zvážit urychlení čerpání. V případě zachování nízkých měsíčních částek hrozí, že dávku nestihnete celou vybrat. 

Ztrácí rodič při úmrtí jednoho či více dětí z vícerčat část rodičovského příspěvku? 

Ministryně práce a sociálních věcí nabyla od 1. 1. 2020 pravomoci rozhodnout v takovém případě o nepřepočítání výše RP, a jednat namísto toho individuálně dle uvážení. Rodinám v tíživé sociální situaci se tak může dostat většího zastání. 

Má rodič nárok na rodičovský příspěvek po návratu ze zahraničí? 

Jestliže rodiče čerpali dávku podobnou rodičovskému příspěvku již v zahraničí, po návratu do ČR stále mají šanci na rodičák dosáhnout. Ze sumy 300 tisíc Kč (450 tisíc u vícerčat) se odečte částka, kterou jste pobírali na dítě v rámci jiné země. 

Započítává se rodičovský příspěvek do příjmů při podávání daňového přiznání? 

Rodičovský příspěvek nepoléhá zdanění, na rozdíl od peněžité pomoci v mateřství: dávky vyplácené v rámci účasti na nemocenském pojištění. Stejně jako například porodné tvoří jednu z dávek státní sociální podpory. Lze tedy dosáhnout daňové úspory a potencionálně uplatnit třeba slevu na manžela či manželku. 

Kdo získává na rodičovský příspěvek nárok? 

Podle zákona náleží dávka všem maminkám a tatínkům, kteří pečují o dítě mladší čtyř let věku. Nárok nijak neovlivní zvolená výše měsíční částky, délka pobírání ani jiné atributy. Výplatu si pouze musíte rozložit do minimálně šesti měsíců. 

Rodičovský příspěvek podává pomocnou ruku maminkám a tatínkům v nelehkém životním období po narození miminka. Přestože automatické zvýšení rodičovského příspěvku 2020 mateřství ještě ulehčuje, rodičům se vyplatí ohlídat si další řadu věcí souvisejících s RP. Udělejte štědrou dávku ještě štědřejší! 

autor: www.tehotenstvi.cz | Pavel Drahoňovský

Diskuze k článku

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.