Přejít k hlavnímu obsahu

Světový týden respektu k porodu 2019

Tato tradice vznikla před několika lety souběžně v několika frankofonních zemích jako reakce na stále přetechnizovanější obor porodnictví. Česká republika se připojila prostřednictvím Hnutí za aktivní mateřství v roce 2006.

I v naší zemi pociťujeme výrazně se rozevírající nůžky mezi normálním, přirozeným porodem a tím, co je ženám běžně nabízeno. Úplně stranou zůstávají aktuální vědecká doporučení, stále převažuje zastaralá rutina a porodnické násilí, do porodu se často a zbytečně zasahuje a často (rovněž zbytečně) také končí operativně.

Po celé republice můžete třetí květnový týden navštívit přednášky, diskuse, filmové projekce a další akce. V Praze vás zve Hnutí za aktivní mateřství na Festival o těhotenství, porodu a rodičovství soustředěné do Sněmovní 7. Svůj program nabízí i mnohá mateřská a rodičovská centra.

Normální porod, u kterého je riziko nízké, potřebuje pouze pečlivé sledování vyškolenou a způsobilou porodní asistentkou, aby byly včas zjištěny případné počínající komplikace. Nepotřebuje žádné zásahy, ale povzbuzování, podporu a dostatek láskyplné péče.

Světová zdravotnická organizace (WHO): Péče v průběhu normálního porodu (česky vydalo MZ v roce 2002)

Letošní ústřední téma MŮJ POROD, MOJE SÍLA se jen zdánlivě odklání od odborných termínů směrem k rodící ženě. V roce 2018 totiž Světová zdravotnická organizace (WHO) vydala souhrn doporučení s hlavní prioritou: dosažení pozitivní zkušenosti s porodem. Porod může ženu nabít energií, která jí skvěle pomůže zvládnout náročné období mateřství. Nebo ji může ubít. Poporodní nepřerušovaný kontakt matky a dítěte, nejlépe “kůže na kůži” velmi významně prospívá oběma. Na porodu záleží.

Respektující péče o matku – péče poskytovaná během porodu všem ženám by měla být poskytována způsobem, který zajišťuje jejich důstojnost, soukromí a důvěrnost péče. Způsobem, který předchází poškození ženy a špatnému zacházení s ní. Umožňuje rovněž informovanou volbu ženy a kontinuální podporu během porodu. DOPORUČENO

Doporučení WHO pro péči během porodu pro dosažení pozitivní zkušenosti s porodem, 2018

Petra Sovová

Hnutí za aktivní mateřství

Těhotenství.cz

Diskuze k článku