Přejít k hlavnímu obsahu

Světový den vrozených vad se konal 3.března

Čtvrtek 12. Březen 2015 10:58

Cílem tohoto projektu je upozornit na problematiku vrozených vad, zdůraznit potřebu rozvoje a implementace programů primární prevence, další rozvoj organizací spojených s výzkumem a léčbou vrozených vad.Historicky první Světový den vrozených vad byl iniciován sítí 12 světových zdravotnických organizací a byl stanoven na 3. března 2015.

Motto světového dne:
„Naší vizí je to nejlepší zdraví a start do plnohodnotného a produktivního života pro každé dítě.“

Evidence vrozených vad má v České republice dlouhou tradici. První publikace s daty o této problematice byla vydána Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR již v roce 1965. Od té doby byl sběr údajů rozšiřován o další skupiny onemocnění a doplněn o zjišťování VV u plodů prostřednictvím prenatální diagnostiky. V současné době Česká republika na poli boje v evidenci vrozených vad intenzivně spolupracuje zejména s organizacemi ICBDSR a EUROCAT.

Že je problematika VV čím dál aktuálnější nejen ve světě, ale i v České republice, dokládají data sbíraná v rámci Národního registru vrozených vad. Zatímco v roce 2000 se s vrozenou vadou narodilo v průměru 1 dítě z 24 živě narozených, v roce 2012 se s vrozenou vadou živě narodilo již každé 21. dítě. Více informací o výskytu vrozených vad v České republice naleznete v publikacích ÚZIS ČR na adrese: http://www.uzis.cz/category/tematicke-rady/zdravotnicka-statistika/vroze....

Zdroj: Zdroj: Národní registr vrozených vad, Ústav zdravotnických informací a statistiky

Těhotenství.cz