Přejít k hlavnímu obsahu

Psychoprofylaxe: psychická příprava a tělocvik v těhotenství

Středa 11. Leden 2012 16:20

V průběhu těhotenství rozhodně nezahálejte a nenechejte nic náhodě. Přípravě na příchod děťátka se věnujte průběžně a to jak po stránce tělesné, tak i duševní.

Nenechte se vystrašit

Zapomeňte na všechny hrůzostrašné historky, které uslyšíte od kamarádek a známých. Informace získávejte od lidí erudovaných a na místech k tomu určených. Zjistěte si, kde ve vašem okolí funguje centrum předporodní přípravy, kde se od zkušených porodních asistentek a dětských sester dozvíte vše důležité o těhotenství, porodu, ale i o péči o novorozence.

Těhotenské cvičení

Zde také zcela určitě probíhá pravidelně i cvičení těhotných žen. Tyto „předporodní kursy" mohou mít různou kvalitu. Zvolte takový, kde se vám budou věnovat dlouhodobě (třeba po celou dobu těhotenství, pokud budete chtít) a mo­hou vám nabídnout kompletní služby včetně cvičení a plavání. Ženy by měly být do kursu řazeny podle stáří gravidity. Tyto skupinky žen pak probírají témata, která jsou jim všem blízká. Také cvičení se během těhotenství mění právě dle jeho stáří.

Příprava na porod

Na konci těhotenství byste měla vědět všechno o průběhu porodu i o období, které bude následovat, včetně možných komplikací. Díky informacím, které zde získáte, díky osvojeným dechovým a relaxačním technikám, zvládnete porod snáze. Součástí přípravy by mělo být i speciální cvičení zaměřené na svalové skupiny těhotenstvím zatížené nebo důležité ke zdárnému průběhu porodu a následné rekonvalescenci.

Posilování a relaxace

Posilování by se mělo střídat s relaxací, kdy napětí střídá uvolnění, což jistě oceníte v průběhu porodu. Zrovna tak nácvik úlevových poloh, tlačení a dýchání. Velmi příjemné je i relaxační cvičení v bazénu. Cvičení nezatěžuje klouby a voda nadnáší získané kilogramy. Nicméně při cvičení ve vodě půso­bíme na svaly odporem vody, který tímto vzniká a účinek se znásobuje.

Kurzy pro těhotné

Pravidelné návštěvy takových kursů jsou příjemným zpestřením ži­vota těhotné ženy. Mnohým pomůžou odpoutat se od různých problémů a zjistí, že potíže (např. zvracení), které je tolik obtěžují, netrápí jenom je. Napomohou k vaší dobré fyzické i psychické kondici. V těchto kursech se také často spontánně vytvářejí přátelství, která přetrvávají dlouho po porodu a šestinedělí. Při správně vedeném kursu po delší dobu těhotenství se zbavíte strachu a obav z porodu a naopak získáte důležité rady a zku­šenosti. Kvalitně vedený kurs napomáhá pozitivně chápat i neplánované těhotenství!

Připravte se na změny

Těhotenství, porod a mateřství jsou přirozenou součástí života ženy a tak by měly být i chápány - bez obav a strachu. Porod je neuvěřitelná věc. Je to proces, který s sebou nese velikou spoustu změn. Od změn v oblasti vašeho těla, přes psychologické vyrovnání se s rolí matky, ale i otce, konče přijmutím vašeho dítěte do života.

Absolutně všechny tyto změny jsou děje, které přináší nutnost pochopení sama sebe a toho, co je vlastně těhotenství, porod a následné mateřství. Není to lehké a ne nadarmo se říká, že porod je odraz vyspělosti ženy. Proto lze tento děj chápat jako jistý předěl v životě ženy a to velmi důležitý. V celém procesu po­rodu hrají roli různé faktory, ale pokud chceme pochopit, co to znamená porod bez obav a strachu, pak je nutno zmínit se o jedné důležité věci.

Miminko

V celém ději (tedy při porodu) hraje hlavní roli vaše ještě nenarozené mi­minko. Tento proces je pro něj něco nevysvětlitelného, něco, co ani netušilo, že přijde. Víme přece, že dítě již v prenatálním období vnímá, co se s ním děje. A to také chápe jako svůj život. Neví, že po devíti měsících přijde nějaký „porod" a ono bude žít život jinde a jinak než doposud.

Je pro něj tedy velice těžké podstoupit tento proces, procházet úzkým tune­lem, různě rotovat a pociťovat, že ho stále něco svírá a tlačí. Moc dobře si také uvědomuje, že to, co na něj bylo po celou dobu (tedy v těhotenství) hodné - dě­loha, se nyní k němu zrovna přátelsky nechová. Uvědomuje si, že ani maminka není v klidu a že celý děj je jaksi vypjatý a stále se přiostřuje. To je pro vaše děťátko velmi neuspokojivý a nepříznivý čas.

Porod

I vy budete během porodu pociťovat nepříjemné pocity. Aby se porodní cesty Připravily na to, že miminko půjde ven, musí se otevřít. A to zajišťují stahy dělohy, které maminky pociťují různě. My ale víme proč tento nepříjemný po- C1t vzniká, umíme si ho vysvětlit. Dokonce pokud o porodu hodně víme, jsme schopny jít naproti všemu tomu, co se v našem těle právě teď děje. A to je jediný způsob, jak porod dobře zvládnout. Myslím tím jak po stránce fyzické, duševní ale i psychologicko - filozofické.

Porodu se bát nemusíme, jsme-li dobře připraveny. Víme do čeho jdeme, nemůže nás nic nepříjemně překvapit. My dokonce víme, co a kdy bude následovat a víme, jak si s tím poradit. Takže znovu k základní myšlence této časti:

Hlavním aktérem porodu nejsem já — žena, ale především děťátko, které má mnohem horší situaci. Já napomáhám celému procesu porodu natolik, abych miminku pomohla v jeho těžké roli - narodit se.

Cítit obavy z porodu je zcela normální

Pocity strachu z porodu jsou naprosto normální a přirozené. Najděte si kurs předporodní přípravy a ptejte se a ptejte! Není totiž nad sdělené názory a vyřčená slova a nad to, že hned můžete reagovat a konkrétně se ptát. Je nutné udělat vše proto, aby vaše obavy a strach mohly zmizet a zbytečně vás netrápily.

Těhotenství a porod
www.studioprozeny.cz

Diskuze k článku

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.