Přejít k hlavnímu obsahu

Vystavení vlivu znečištěného ovzduší během těhotenství může zdvojnásobit riziko autismu

Pátek 2. Leden 2015 10:03

Nejnovější statistiky z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) odhadují diagnózu poruchy autistického spektra u 1 ze 68 dětí. Nyní vědci z Harvardské školy veřejného zdraví zveřejnili výsledky výzkumu, kde uvádí, že dětem, jejichž maminky byly vystaveny v průběhu těhotenství vysoké úrovni znečištění ovzduší jemnými částicemi, hrozí až dvojnásobné riziko autismu.

Výzkum se zaměřil zejména na znečištění ovzduší jemnými prachovými částicemi menšími než 2,5 mikrometru (PM2,5), vzniklých při zpracování komponentů jako jsou kyseliny, chemikálie a kovy.

Tato velikost prachových částic má potenciál způsobit zdravotní problémy, protože částice mají schopnost procházet do krku, nosu a do plic.

Výsledky ukázaly, že čím větší je vystavení znečištění, tím větší je riziko autismu. Nejvyšší riziko je pak v průběhu třetího trimestru těhotenství.

Výzkumu se zúčastnilo více než 116 000 žen a dětí z celých Spojených států. Vědci shromažďovali údaje o místech pobytu žen v těhotenství a stejně tak informace o úrovni znečištění jemnými částicemi po celé USA.

Znečištění ovzduší jemnými částicemi se liší v celé zemi, a to jak v čase a tak místě. Více urbanizované oblasti mají tendenci mít vyšší úroveň znečištění, protože je zde více provozu. Ale i venkovské oblasti mohou mít vyšší úroveň, než by se mohlo zdát.

Hlavním výsledkem výzkumu je informace, že vystavení vlivu částicemi PM2,5 v průběhu těhotenství, je významně spojeno s autismem u dětí. Výzkumní pracovníci doporučují, pokud je to možné, držet se v průběhu těhotenství dále od míst s trvale vysokou úrovní znečištění ovzduší.

Dalším krokem při výzkumu bude zjistit nejen to, jaké jednotlivé složky PM2,5 jsou zodpovědné za zvýšené riziko autismu, ale i jaké biologické mechanismy vedou k autismu.

Těhotenství.cz, Foto:Pixmac