Projekt na podporu diagnostické a terapeutické péče o nedonošené děti funguje v Praze | Těhotenství.cz

Projekt na podporu diagnostické a terapeutické péče o nedonošené děti funguje v Praze

Projekt na podporu diagnostické a terapeutické péče o nedonošené děti funguje v Praze - Těhotenství.cz

Projekt „Nové metody v následné péči o děti s perinatální zátěží" se realizuje ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze od ledna 2015 do dubna 2016.

Cílem projektu je rozvoj multidisciplinární péče, poskytované dětem s perinatální zátěží po propuštění ze specializovaných perinatologických center, a to v oblastech:  psychologie - psychiatrie, auxologie, pneumologie a rehabilitace. V realizační fázi projektu bylo vyšetřeno 100 původně těžce nedonošených dětí ve věku 0 – 8 let dlouhodobě sledovaných (tzv. dispenzarizovaných) v Centru komplexní péče v jednotlivých odborných oblastech projektu. Odbornosti, které se podílejí na komplexním vyšetření těchto dětí, pokrývají nejčastější problematiku, která se objevuje u dítěte až postupně s jeho vývojem a ovlivňuje možnosti jeho vzdělávání, zdravého růstu a celkového prospívání.

Centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží (CKP) bylo otevřeno v rámci Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v dubnu 2011. Od jeho otevření je zde multidisciplinárně sledováno více než 1 500 nových dětských pacientů. Centrum je, pokud jde o rozsah poskytované péče a dobu, po kterou jsou děti komplexně sledovány, jediným pracovištěm svého druhu na území České republiky.

Výsledkem je komplexní vyšetření funkcí, které souvisí s perinatální zátěží a návrh terapie, režimových a dalších opatření.  Komplexní vyšetření umožňuje zachytit odchylky vývoje tak, aby terapeutická opatření minimalizovala jejich patologické projevy a následný dopad do vývoje a tím do celoživotního zdraví. Smyslem projektu je minimalizace rizik a zajištění optimálního vývoje dítěte s perinatální zátěží.

„Projekt přispěje k prevenci následků onemocnění prostřednictvím zvýšení kvality diagnostické a terapeutické péče o nedonošené děti nejen ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, ale i v rámci celé ČR“ uvádí MUDr. Daniela Marková, vedoucí lékařka Centra komplexní péče pro děti s perinatální zátěží KDDL VFN a 1. LF UK  hlavní řešitelka a odborná koordinátorka projektu.

Těhotenství.cz

Kategorie: 

Podobné příspěvky jako: Projekt na podporu diagnostické a terapeutické péče o nedonošené děti funguje v Praze