Přejít k hlavnímu obsahu

Těhotenství náctiletých maminek: rizika a vliv na plod

Těhotenství-náctiletých

Navzdory klesající incidenci v posledních letech, těhotenství dívek ve věku od 11 do 15 let stále představuje závažný sociální problém. Kouření, konzumace alkoholu či užívání drog jsou bohužel časté příklady nezodpovědnosti řady mladistvých po početí miminka. Mladé slečny často nedbají rad lékařů, do těhotenské poradny docházejí nepravidelně, čímž promeškávají některé z prováděných důležitých prohlídek.

Gynekologové jsou také zvyklí řešit případy, kdy mladá těhotná matka zatajuje svůj jiný stav až do konce 2. trimestru těhotenství

Po otěhotnění navíc náctiletá maminka musí čelit zvýšenému riziku spontánního potratu po otěhotnění. Charakteristická je rovněž absence kvalitního rodinného zázemí v kombinaci s neuspokojivými životními podmínkami. 

Nejen pro tyto důvody probíhá řada projektů a programů prevence těhotenství nezletilých, stejně jako propagace antikoncepce. 

Jaká rizika se pojí s těhotenstvím náctiletých? 

Plod v děloze mladé matky často přichází k újmě zejména v následujících oblastech: 

 • Porod novorozence s nízkou porodní hmotností (NNPH): Nedbalost mladých těhotných v doporučeném stravování spojená s nedostatečným příjmem živin nezbytných pro správný vývoj plodu vede u miminka (mimo jiné) ke snížené váze po porodu.
 • Dítě může v neposlední řadě nést následky narušené organogeneze. Nepříznivý vliv na graviditu má i kouření a konzumace drog. Oba fenomény, především závislost na nikotinu, vykazují u náctiletých matek zvýšenou incidenci. 
 • Zvýšené riziko porodu předčasně narozeného dítěte: Nedonošenost vyžaduje určitou speciální péči, přičemž její stupeň se odvíjí od gestačního týdnu, v němž se dítě narodilo. Smyslem intenzivní a dlouhodobé péče je minimalizovat následky vzniklé v souvislosti s nezralostí orgánů. Přesto nedonošence mnohdy trápí zejména střevní či dechové komplikace, neurologická postižení nebo smyslové vady.

Zanedbávání lékařských kontrol v těhotenské poradně znamená ztrátu možnosti včas diagnostikovat případné symptomy předčasného porodu a provést nezbytné kroky pro oddálení porodu. 

Jak pobyt v děloze náctileté matky může ovlivnit dítě po porodu? 

Dítě, které vzešlo z bříška mladé maminky, v budoucím životě může nejčastěji strádat v těchto oblastech: 

 • Riziko rozvoje závislosti: Těhotenství náctiletých se pojí se zvýšeným rizikem rozvoje alkoholové či drogové závislosti u potomka. Podle statistik až 22 % dcer osud postaví do cesty těhotenství také již v dětství. Na druhé straně se chlapci častěji potýkají s problémy se zákonem: až 13 % z nich nastoupí v dospělosti do výkonu trestu odnětí svobody. 
 • Nedostatek sociálních a kognitivních stimulů: Nedostatečné podněcování dítěte k činnosti, podpory v rozvoji a málo kontaktu s okolím vede ke vzniku vleklých vývojových komplikací, jež lze pouze obtížně vyřešit. Charakteristické jsou nejrůznější problémy ve škole a dosahování nízkého stupně vzdělání. 
 • Malnutrice dítěte: Miminko může postrádat dostatek vitamínů a dalších látek potřebných ke svému růstu a vývoji, především rozvoji mozku. 

Jak tedy předcházet rizikům spojeným s těhotenstvím nezletilých? 

Prevenci (nechtěného) těhotenství nezletilých lze rozdělit do několika rovin: 

 1. Primární prevence: Zahrnuje včasnou a dostatečnou informovanost. Provádí se zejména na školách a v rodině formou sexuální výchovy a výchovy k plánovanému rodičovství. V současnosti se nabízí také pomoc ze strany gynekologů zabývajících se problematikou mladých děvčat a dětí obecně. 
 2. Sekundární prevence: Jedná se zejména o lokalizaci dívek s problémovým chováním, konkrétně v oblasti nezralé sexuality. U rizikové skupiny by měla proběhnout edukace o používání kontracepčních metod a nabídka použití antikoncepce. Jestliže se vyskytlo podezření na těhotenství, eventuálně k otěhotnění již došlo, je důležité, aby dívka dbala na pravidelné návštěvy specialisty. Významnou roli hraje také dodržování správné životosprávy a dalších opatření, která pomáhají předcházet těhotenským komplikacím a podporují optimální vývoj plodu v děloze.  
 3. Terciární prevence. Mladé matce, která nezvládá svou sociální situaci, by měla být poskytnuta adekvátní forma pomoci. Obvykle se jedná o odstranění pocitu sociální izolace, zajištění bydlení a pomoc při výchově a péče o dítě. Děvčatům, která o novorozence nejeví zájem, by měly dostat od gynekologa možnost utajovaného porodu, případně jiné varianty adopce.  

Existuje světlá stránka těhotenství náctiletých dívek? 

Za pozitivní specifikum této skupiny těhotných lze považovat snížené riziko gestačního diabetu (těhotenské cukrovky) oproti dospělým ženám v těhotenství. 

Navíc ve statistikách nenajdete u mladých těhotných vyšší „číslo“ v kolonce operačních porodů: ať už se jedná o sekci (porod císařským řezem), porod vakuu-mextrakcí nebo klešťový porod. 

Těhotenství v dětských letech často znamená nejen řadu komplikací pro miminko. Dívky nebývají na mateřství připraveny. Pravděpodobně vzniklé problémy ve vztazích a vzdělání změní řadě mladých těhotných nejkrásnější období života v mnohdy těžké psychické chvíle. Odborníci doporučují ženám vydržet bez miminka v bříšku alespoň do 22 let. 

Diskuze k článku

Přidat komentář

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.