Celoživotní plodnost mužů je mýtus! Šance na přirozené početí po čtyřicítce klesá. | Těhotenství.cz

Celoživotní plodnost mužů je mýtus! Šance na přirozené početí po čtyřicítce klesá.

Celoživotní plodnost mužů je mýtus! Šance na přirozené početí po čtyřicítce klesá. - Těhotenství.cz

Neplodnostinfo-icon se týká až 15 % párů v plodném věku, u poloviny z nich se příčina neplodnosti objevuje na straně muže. V poslední době se vedou diskuse, zda klesá kvalita spermií nebo hraje roli vyšší věkinfo-icon mužů v době, kdy zakládají rodiny. Nejnovější studie však prokázaly, že s přibývajícím věkem muže klesá kvalita ejakulátu. Navíc nízká kvalita spermií může ohrozit nejen vývojinfo-icon plodu, ale zvyšuje i riziko rozvoje některých onemocněníinfo-icon dítěte v budoucnosti.

Výsledky klinických studií ukázaly, že s rostoucím věkem muže se snižuje kvalita jeho ejakulátu – klesá jeho objem, celkový počet spermiíinfo-icon, počet pohyblivých spermií i zastoupení morfologicky normálních spermií.Podařilo se také prokázat, že ženám se starším partnerem trvá delší dobu, než u nich dojde k úspěšnému oplodněníinfo-icon. „V jedné studii, která proběhla ve Velké Británii, trvalo oplodnění průměrně 22,5 měsíců u skupiny žen mladších 25 let a jejich partnerů starších 45 let. Oproti tomu stejně staré ženy s partnery mladšími 25 let otěhotněly maximálně do šesti měsíců,“ popisuje bioložka RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D. z imunologické laboratoře Centra lékařské genetiky a reprodukční medicíny Gennetinfo-icon v Praze.

Plodnostinfo-icon muže dále negativně ovlivňují i nezdravý životní stylinfo-icon (kouřeníinfo-icon, nadváhainfo-icon, nevyvážená stravainfo-icon, nedostatek pohybu), různá onemocnění (např. infekce močových cestinfo-icon), ale také některé genetické či vývojové vady. U starších mužů mohou mít na plodnost vliv i změnyinfo-icon v hladinách hormonů.

 

Moderní metody k určení kvality spermiíinfo-icon

Ke zjištění kvality spermií se běžně využívá mikroskopické vyšetřeníinfo-icon, tzv. spermiograminfo-icon. Může se však stát, že ani při jeho normálních hodnotách nejsou spermieinfo-icon dostatečně kvalitní na to, aby oplodnily vajíčko. Proto je vhodné toto vyšetření doplnit moderními metodami, které zkoumají další vlastnosti spermií.

„Jako první klinika v České republice jsme zavedli velice úspěšné vyšetření apoptotických, čili odumírajících spermií v ejakulátu,“ říká RNDr. Zuzana Krátká. Apoptóza je zcela přirozený proces, během kterého dochází v organismu muže k nezbytnému a bezpečnému odstranění nadpočetných spermií, které neoplodnily vajíčko. Problém nastává v okamžiku, kdy se tento proces nastartuje příliš brzy (např. kvůli infekci) a kvalitních spermií je díky tomu v čerstvém ejakulátu málo. „U 54 % pacientů s patologickým spermiogramem se vyskytuje vyšší počet apoptotických spermií. Stejný problém ale překvapivě postihuje i 17 % mužů s normálním výsledkem spermiogramu,“ dodává RNDr. Krátká.

Vyšší počet odumírajících spermií byl prokázán u 37 % mužů starších 40 let vyšetřených na této klinice pro problémy s plodností. V mladším věku byl nadměrný výskyt apoptotických spermií méně častý. Dalším přínosným vyšetřením, které s tímto procesem souvisí, je stanovení počtu spermií s fragmentovanou DNA. „Pokud je v ejakulátu vyšší počet spermií s poškozenou DNA, pak stoupá riziko vyššího výskytu méně kvalitních embryí po in vitro oplozeníinfo-icon a také klesá počet těhotenstvíinfo-icon,“ upřesňuje RNDr. Zuzana Krátká.

 

Vyšší věk muže ovlivňuje vývoj plodu

Vyšší věk mužů v době početíinfo-icon může negativně ovlivnit vývoj plodu a také budoucí zdravotní stavinfo-icon dítěte. Mezi první onemocnění, která se sledovala u dětí straších otců, patřila achondroplasie, onemocnění, při kterém dochází k růstovým poruchám. Některé rozsáhlé epidemiologické studie z poslední doby zjistily, že u dětí otců starších 45 let se více než u dětí mladších otců objevují během života psychické poruchy (např. schizofrenieinfo-icon) nebo i některá vzácná nádorová onemocnění. Jednou z možných příčin mohou být právě méně kvalitní spermie.

Včasná diagnostika problému je základ

Možnosti léčby neplodnosti u mužů nejsou sice tak velké, jako u žen, ale cílená specifická léčba, podpůrná léčba antioxidantyinfo-icon a úprava životního stylu mohou postupně zlepšit kvalitu spermií a přispět k úspěšnému otěhotněníinfo-icon partnerky. „Při zjištění nízké kvality spermií pomocí odborných vyšetření doporučuji problém konzultovat co nejdříve s andrologem, aby se případné problémy s neplodností diagnostikovaly včas a neplodným párům se nabídlo optimální řešení léčby neplodnosti,“ uzavírá RNDr. Zuzana Krátká.

Těhotenství.cz