Přejít k hlavnímu obsahu
seznam_session=false

Kteří tatínci již budou mít od února nárok na otcovskou?

Kteří tatínci již budou mít od února nárok na otcovskou? - Těhotenství.cz

Letos od 1. února si novopečení tátové budou moci poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – otcovskou. Tato sedmidenní dávka jim umožní zůstat doma spolu s maminkou a jejich

miminkem. Ovšem pozor, pokud je dnem narození dítěte 21.nebo 22. prosinec 2017, platí, že dávku musí začít čerpat hned ve čtvrtek 1. února.Při pozdějším nástupu by nárok na

dávku nevznikl, nebyla by splněna podmínka nástupu na dávku v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Stejné je to i v případě nároku na otcovskou, pokud bylo dítě převzato do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Jaká pravidla pro čerpání otcovské platí v situaci, kdy se dítě narodilo v prosinci a lednu

To na příkladech ukazuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Obecně totiž platí, že

v případech, kdy se miminko narodilo v období šesti týdnů před 1.2., tedy 21.12.2017 nebo později, vznikne tatínkům nárok na dávku, jen když si termín nástupu na otcovskou určí

v období od data účinnosti právní úpravy do konce šestého týdne ode dne narození dítěte (tj. den narození + 41 dnů, výjimkou jsou pouze děti narozené 21. prosince 2017).

Příklad 1:

Dítě se narodilo 25.12.2017. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 1.2.do 4.2.2018.

Příklad 2:

Dítě se narodilo 3. 1. 2018. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 1. 2. do 13.2.2018.

Příklad 3:

Dítě se narodí 3.2. 2018. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 3. 2.do 16.3.2018.

Jaké jsou podmínky pro nárok na otcovskou

Základní podmínkou je účast na nemocenském pojištění (z příjmu ze zaměstnání, které trvá, je

odváděno pojistné na sociální zabezpečení). U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být splněna 0podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu

3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. U OSVČ, v době pobírání této dávky, dávka nenáleží za dny, ve kterých vykonává osobně samostatnou výdělečnou činnost.

Jak o otcovskou požádat

Nejprve je třeba v zaměstnání požádat zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou

(řídí se zákoníkem práce). Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) se uplatní na stejnojmenném tiskopisu (k dispozici bude na webu ČSSZ poslední lednový týden).

Žadatel vyplní jeho přední stranu a odešle ho svému zaměstnavateli, který vyplní druhou stranu. Po skončení podpůrčí doby tj. po uplynutí 7 dnů

zaměstnavatel odešle vyplněný tiskopis vč. příslušné přílohy okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), tj.obdobný postup jako u ostatních dávek nemocenského pojištění.

OSVČ budou žádost uplatňovat po uplynutí podpůrčí doby přímo u OSSZ, u které jsou registrovány.

Po jak dlouhou dobu je otcovská vyplácena a v jaké výši

Dávka se poskytuje maximálně 7 kalendářních dnů ode dne nástupu a její výplatu nelze přerušovat. Otcovská náleží jen jednou, a to i v případech, kdy rodič pečuje o dvojčata či vícerčata.

Výše otcovské činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Ze zákona je lhůta zpracování (výplaty) dávky do jednoho měsíce od data, kdy OSSZ obdrží kompletní doklady

potřebné k její výplatě, která se provádí na bankovní účet nebo složenkou na adresu bydliště.

Příklady výše otcovské:

Hrubý příjem 1)Výše dávky 2)Denní výše dávky 3)
8000 Kč

1295 Kč185 Kč
10000 Kč1617 Kč231 Kč
12000 Kč1939 Kč277 Kč
14000 Kč2261 Kč323 Kč
16000 Kč2583 Kč369 Kč
18000 Kč2905 Kč415 Kč
20000 Kč3227 Kč461 Kč
25000 Kč4032 Kč576 Kč
30000 Kč4837 Kč691 Kč
35000 Kč5348 Kč764 Kč
40000 Kč5831 Kč833 Kč
od 91 078 Kč8575 Kč 4)1225 Kč 4)
1) plat/mzda + odměny, příplatky, tedy veškeré příjmy, znichž se odvádí pojistné na sociální zabezpečení

2)délka podpůrčí doby (období, po které dávka náleží)je 7 kalendářních dnů

3)70 %redukovaného denního vyměřovacího základu

4)maximální výše dávky

Zdroj: MPSV; Těhotenství.cz

Diskuze k článku