Přejít k hlavnímu obsahu
seznam_session=false

Kmenové buňky z pupečníkové krve. Na co se ptáte nejčastěji?

Ve spolupráci se společností Archiv buněk, která se zabývá zajištěním odběru a uchování kmenových buněk z pupečníkové krve, Vám přinášíme odpovědi na nejčastější otázky týkající se kmenových buněk. KMENOVÉ BUŇKY? CO TO JE? Kmenové buňky jsou univerzální buňky schopny specializovat se na jakýkoli druh tkáňových buněk v lidském organismu. Díky této schopnosti dokáží nahrazovat buňky v různých částech těla, jež odumřely nebo byly poraněny důsledkem nemoci nebo úrazu. Výsledky vědeckých výzkumů potvrzují, že kmenové buňky mohou fungovat například jako buňky slinivky břišní, což je nadějné pro léčbu cukrovky, mohou se stát i nervovými buňkami, což dává naději k léčbě poranění míchy, mohou vytvářet kožní tkáně, což by mohlo vést k účinné léčbě popálenin, a již dnes se kmenovými buňkami léčí pacienti po infarktu myokardu. V lidském těle jsou různé zdroje kmenových buněk, jako například kostní dřeň, tukové tkáně a dokonce i periferní krev. Zvláště bohatým zdrojem mladých, vysoce kvalitních kmenových buněk, jež jsou velmi citlivé a ochotné k diferenciaci na zmíněné konkrétní role, je však především pupečníková krev. U nás nabízíme uchování těchto jedinečných buněk, získávaných z pupečníkové krve zbylé v pupeční šňůře a v placentě po porodu, takže jejich odběr nijak neohrozí ani novorozence ani matku.JAK KMENOVÉ BUŇKY UCHOVÁVÁTE? Zmíněná schopnost kmenových buněk výrazně rozšiřuje spektrum onemocnění, jež dokážeme léčit. To je dobrý důvod k zajištění uchování kmenových buněk namísto toho, aby se spolu s placentou likvidovaly jako biologický odpad. Nabízíme uchování těchto kmenových buněk pro vlastní použití novorozencem v jeho budoucím životě. Pupečníková krev, která po porodu zůstává v placentě, se zachytí a urychleně přepraví do naší centrální laboratoře v Belgii. Přesnými odbornými laboratorními úkony se vzorek připraví pro dlouhodobé uložení. Vzorek kmenových buněk se z bezpečnostních důvodů rozdělí na dva stejné díly a poté postupně zmrazí na –196°C, načež se po dobu 20 let uloží na dvou oddělených místech. Toto období lze na žádost majitele kmenových buněk prodloužit. PROČ SE VZORKY UCHOVÁVAJÍ V BELGII? K zajištění vysoké jakosti služeb a možnosti bezpečného provozování programu je zapotřebí systém, kde je odbornost a ekonomická stabilita zaručena objemem prací. Naše centrální laboratoř je vybavena k přijímání vzorků z celé Evropy. Společnost Cryo-Save má pobočky ve více než 18 zemích a je na svou síť hrdá, protože díky ní je největší bankou kmenových buněk v Evropě. Toto uspořádání zajišťuje nejmodernější odbornou vědeckou činnost a silné finanční zázemí pro náš program. JAKÉ ÚKOLY PLNÍ ARCHIV BUNĚK? ARCHIV BUNĚK je pobočkou společnosti Cryo-Save v České republice. Naším úkolem je nabízet možnost uchování kmenových buněk pro vlastní potřebu novorozence v České republice. Společnost poskytuje nástroje pro odběr pupečníkové krve při porodu. Tento odběr provádí lékař, který realizuje porod. Po odběru krevního vzorku a uvědomění naší non-stop telefonní linky je vzorek urychleně převezen do centrální laboratoře. Jakmile nastane potřeba, naše společnost zajistí přepravu uchovaného vzorku kmenových buněk na místo použití pro léčbu onemocnění. S JAKÝMI NÁKLADY BYCHOM MĚLI PŘI VYUŽITÍ VAŠICH SLUŽEB POČÍTAT? ARCHIV BUNĚK za podpory evropské mateřské společnosti Cryo-Save nabízí budoucím rodičům nové možnosti úhrady. Celkovou cenu služby včetně poplatku za skladování kmenových buněk na 20 let je možno uhradit bez vstupního poplatku ve 24 splátkách po Kč 1.650,-

Diskuze k článku

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.