2.týden těhotenství | Těhotenství.cz

2.týden těhotenství

2.týden těhotenství - Těhotenství.cz
2. týden vývoje je období, ve kterém se z embryoblastu dotvářejí dva zárodečné listy, tj. ektoderm a entoderm v podobě "zárodečného terčíku". V tomto období pokračuje a to velmi intenzivně, vývoj a diferenciace trofoblastu, který proniká hluboko do endometria dělohy a vytváří svou invazivní činností podmínky k tomu, aby se koncem 2. týdne dovršil proces implantace. 8.den je embryoblast diferenciován ve 2 vrstvy, je to jednak již vzniklá ploténka entodermová, složená z jedné vrstvy nízkých hranatých buněk a vzniká ploténka ektodermová složená z vysokých buněk. Tyto dvě ploténky jsou k sobě těsně přiložené a představují zárodečný terčík, budoucí základ "embrya". Ektodermové buňky jsou v úzkém kontaktu s trofoblastem, konkrétně s rozmnožujícím se cytotrofoblastem. Další vývoj spočívá v tom, že mezi buňkami ektodermu a cytotrofoblastu vznikají mezibuněčné štěrbiny, které postupně splývají v jednotnou "amniovou dutinu". Podél trofoblastu amniové dutiny jsou uloženy ploché buňky "amnioblasty". Dno amniové dutiny nyní tvoří výrazný terčík ektodermový složený z jedné vrstvy vysokých buněk. Spojení části tvořené amnioblasty a části tvořené ektodermem se nazývá záhyb amnioektodermový. Trofoblast na embryonálním pólu má vnější vrstvu tvořenou syncytiotrofoblastem a vnitřní vrstvu tvořenou cytotrofoblastem - buňky se zřetelnými mezibuněčnými prostory. Trofoblast tvoří vyživující část zárodku a podílí se v dalším vývoji na utváření placenty. Na opačné straně blastocysty odvrácené od embryonálního pólu, je blastocysta ohraničena nediferenciovanými velmi plochými buňkami trofoblastu. Slizniční vazivo endometria je v místě implantace oteklé a prosáklé, a velmi protkané cévami. Žlázky tam tvoří množství hlenu a glykogenu. 9.den vývoje má zárodečný terčík již popsanou dvouvrstevnou stavbu (entoderm a ektoderm) a amniová dutina se nadále zvětšuje začleněním nových amnioblastů do stropu amniové dutiny. Výraznou změnou ke které dochází, je vznik žloutkového váčku. Z cytotrofoblstu vycestují na opačném pólu než je zárodečný terčík buňky, které se silně oploští, vstoupí do kontaktu a napojí se na buňky entodermové ploténky. Tak se vytvoří uzavřená dutina - primitivní žloutkový váček. Blastocysta je 9.den již hluboko zanořena v endometriu, defekt sliznice se v místě implantace uzavírá. Trofoblast je vyvinut kolem celé blastocysty a vyvíjí se a diferencuje se zejména na embryonálním pólu. Kolem trofoblastu je slizniční vazivo výrazně prokrveno a obsahuje hojně glykogenu. V průběhu 10. - 12. dne vývoje je růst zárodečného terčíku ve srovnání s růstem trofoblastu pomalý. Vzníká "extraembryonální mezoderm", který jako řídká síťovitá struktura vyplňuje prostor mezi cytotrofoblastem, primitivním žl. váčkem a amniem. Postupně vzniká jednotná dutina která je ohraničena buňkami extraembryonálního mezodermu. Tato dutina obklopuje blastocystu kromě místa, kde se z mezodermu utváří úponový zárodečný stvol, připojující zárodečný terčík a jeho váčky k trofoblastu. Blastocysta se v průběhu 10. - 12. dne vývoje zcela zanoří do děložní sliznice - endometria a 12. den přerůstají povrchové buňky děložní sliznice původní defekt ve sliznici děložní. Blastocysta tak podmiňuje lehké vyvýšení sliznice v místě implantace. 10.-12.den se odehrávají výrazné změny na embryonálním pólu, tj, v hloubce děložní sliznice, kde se syncytitotrofoblast mění v trabekulární strukturu a nabývá tak propojenou prostorovou síť tvořenou dutinkami. Na opačném pólu , tj. blízko slizničního povrchu dělohy je trofoblast složen hlavně z cytotrofoblastu. V okolí místa implantace blastocysty jsou mateřské kapiláry (malé krevní cévky dělohy) rozšířeny a přeplněny krví a vznikají mezi cévkami a malými žílami dělohy spojky a rozšířeniny. Syncytiotrofoblast proniká ještě hlouběji do endometria a nahlodává stěnu mateřských rozšířených spojek cév a napojuje se na ně. Tak se mateřská krev vlévá již do dutinek syncytitrofoblastu, čímž se vytváří základ pro "uteroplacentární cirkulaci", tj. výměnu krve mezi dělohou a budoucí placentou. Nahlodávání je stále výraznější až dojde k úplnému propojení syncytiotrofoblastu s děložními malými cévami, kapilárami a mateřská krev začíná pomalu proudit trofoblastem. 12.den začínají růst buňky entodermové ploténky po stěně primitivního žloutkového váčku až vytvoří později souvislou výstelku "sekundárního žloutkového váčku" dokončenou 13.-14. den vývoje. Sekundární žloutkový váček je menší než primitivní žloutkový váček. V dutině ohraničené extraembryonálním mezodermem jsou nyní vytvořeny 2 váčky. Váček amniový, jehož dno tvoří výstelka ektodermového terčíku, a váček žloutkový, jehož strop tvoří výstelka entodermového terčíku. Místo spojení obou struktur je již zmíněný "zárodečný terčík". V budoucí hlavové části zárodečného terčíku se vytváří okrsek vysokých buněk, jako tzv. ploténka prechordová. Vyznačuje oblast budoucích úst. Trofoblast vytváří primární kmenové klky, které mají v centru cytotrofoblast a na povrchu syncytiotrofoblast, jejich vývoj je pokročilý na embryonálním pólu. Extraembryonální mezoderm a trofoblast společně tvoří "chorion". Chorion je vak vyplněný tekutinou, ve kterém je zavěšen zárodek, amniový a žloutkový váček na zárodečném stvolu. 13. den vývoje je defekt na povrchu sliznici dělohy zcela zhojen, čímž je dokončen prosec implantace. V období 13. a 14. dne může dojít v místě implantace ke krvácení z trofoblastu na opačném pólu od embrya. Protože krvácení nastává přibližně 28. den menstruačního cyklu, může být považováno za normální menstruační krvácení. Odtud pramení možnost vzniku nepřesnosti při stanovení očekávaného data porodu. Použitá literatura: Embryologie člověka - Prof. MUDr. E. Klika,Dr.Sc Připravilo www.studioprozeny.cz Máte již vybránu prenatální poradnu, kam budete v těhotenství docházet? Pokud ne, najděte te si ji! Asi vás také bude zajímat tabulka míry a váhy miminka v průběhu těhotenství. Než začnete užívat jakékoli léky - proti bolesti, antibiotika nebo jakýkoli jiný druh léků na předpis nebo volně dostupných - informujte se u svého lékaře, zda jsou dané léky vhodné i v těhotenství. Pokud jste milovnice kávy, je čas její spotřebu omezit na 2-3 malé šálky kávy denně. Mějte na paměti, že kofein je i v čaji a některých limonádách, ale i ve výrobcích s kávovou příchutí. Ke každému šálku vypijte sklenici vody, protože káva je močopudná a odvádí z těla potřebné tekutiny. Kdo je to dula a jak vám může během těhotenství pomoci? Přečtěte si o dulách a porodních asistentkách.
Předchozí týdenDalší týden

2.týden těhotenství - podobné příspěvky

32. týden těhotenství

Děťátko dosahuje ve 32. týdnu těhotenství rozměrů 1 600 g a 40 cm. Rozeznává světlo a tmu, zaost­řuje očima. Sílí a prodlužují se kosti. Vypadá už skoro jako narozené dítě, teď už bude jen přibývat na váze....

13. týden těhotenství

Děloha je nyní veliká asi jako větší mužská pěst. Plod měří kolem 10 cm a váží asi 40 g.
Je na místě zhodnotit průběh prvních tří měsíců těhotenství, zvážit význam eventuálních rizik (např. vrozené vady v rodinách rodičů), doporučit další nutná nebo vhodná vyšetření, upravit eventuální...

12. týden těhotenství

Plod má 18 g. Jeho délka je kolem 6,5 cm. Hlava dosahuje až poloviny celé délky těla plodu. Oči jsou zavřené a zakryté víčky. Mračí se a špulí rty, otvírá a zavírá ústa. Dokáže zatnout pěstičky. Dítě je hodně pohyblivé. Na končetinách má prstíčky a rostou mu nehtíky. Vyvíjí se krční svaly a dítě...

30.týden těhotenství

Poslední - třetí oficiální ultrazvukové vyšetření se dělá kolem 30. až 32. týdne těhotenství. Je to vyšetření, při kterém se zjišťuje především uložení plodu. Tedy jestli je miminko v poloze podélné hlavičkou dolů nebo...

11.týden těhotenství

Minerály a stopové prvky jsou nezbytné pro výstavbu těla plodu. Podílejí se na látkovém metabolismy v těle matky i plodu. Jaké jsou nejvýznamnější?

Užívání bylin v těhotenství je velmi záludné, jelikož jejich účinek není úplně znám. Vysoké dávky...