II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody | Těhotenství.cz

II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody

Doporučení pro očkování těhotných proti pertusi

23.03.2015 - 14:26 II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody
II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody - Těhotenství.cz

Onemocněníinfo-icon pertusí neboli černým/dávivým kašelem je nejrizikovější pro neočkované nebo neúplně očkované malé děti...

Peripartální kardiomyopatie – vzácné onemocnění srdce u těhotných žen

31.12.2014 - 10:13 II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody
II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody - Těhotenství.cz

Když si 26-letá Elisha Bowers ze Salt Lake City všimla, že přibrala 4,5 kilogramů během svého posledního týdne těhotenstvíinfo-icon, věděla, že něco není v pořádku.
"Čtyři a půl kila byla jedna třetina...

Prenascan - vyšetření na Downův syndrom

13.12.2014 - 10:43 II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody
II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody - Těhotenství.cz

Od letošního roku je možné absolvovat bezpečné a spolehlivé vyšetřeníinfo-icon na Downův syndrom...

„Jsem matka intelektuálka!“ Směje se herečka Zdeňka Žádníková Volencová

11.02.2013 - 17:24 II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody
II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody - Těhotenství.cz

Vychovává tři holčičky a očekává další přírůstek do rodiny, zkouší v Dejvickém divadle a vede vlastní nadační fond. Na jednu křehkou ženu by se toho zdálo být až moc, herečka ale pracovní nápor s mateřstvím zvládá s přehledem a protože nenechává nic náhodě, nedávno absolvovala neinvazivní genetický test Prenascan.

Nové...

Cervix skóre (CS)

29.07.2012 - 09:45 II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody
II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody - Těhotenství.cz

Pomocí vaginálního vyšetření lékař kontroluje při každé návštěvě v těhotenské poradně stav čípku děložního. Důležité pro lékaře jsou tyto údaje: délka čípku (zkracuje se?, konzistence – tuhý, začíná měknout?, otevírá se nebo je uzavřený?). Naměřené údaje si lékař zaznamenává do vaší anamnézy (starší typy těhotenských průkazek obsahují tabulku...

CTG vyšetření - Kardiotokograf

19.03.2012 - 12:08 II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody
II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody - Těhotenství.cz

CTG kardiotokografinfo-icon - jedná se o monitorování srdeční frekvence plodu a zároveň děložních stahů (viz obrázek). Účinně a spolehlivě odhalí nitroděložní tíseň při nedostatku kys­líku. Také zjistí...

Návštěva obvodního a zubního lékaře v těhotenství

11.01.2012 - 16:18 II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody

Pokud jste tak neučinila, navštivte svého obvodního lékaře. Jde o běžné vy­šetření, které je důležité především proto, že lékař má vaši kartu. V ní jsou za­znamenány možné závažné problémy, nemoci a komplikace, na které si možná už ani nevzpomenete. Pro zdárný průběh těhotenství a hlavně porodu ale mo­hou hrát důležitou roli.

Další...

Biochemický serologický krevní test

11.01.2012 - 16:18 II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody

Tímto neškodlivým testem lze vyjádřit podezření na některé vrozené vý­vojové vady (VW), např. rozštěpové vady plodu, ale i některé chromozomální odchylky. Myslíme tím samozřejmě těžké vývojové vady na páteři nebo bříšku dítěte, které jsou neslučitelné se životem děťátka po jeho narození.

Provádí se v 16. týdnu gravidity v ordinaci vašeho...

Nejčastější vrozené vývojové vady plodu

11.01.2012 - 16:16 II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody

Některé vrozené vývojové vady (vvv plodu) jsou dány geneticky, jiné mohou vzniknout důsledkem nepříznivého účinku léků během těhotenství. K některým může dojít fetální (plodovou) infekcí a některé příčiny stále neznáme. Jejich výskyt je však vzácný, a proto nemějte zbytečné obavy.

Jednotlivé typy VVV plodu se z prognostického hlediska...

Amniocentéza

11.01.2012 - 16:15 II. trimestr - Vyšetřovací a diagnostické metody

Odběr plodové vody. Pomocí vzorku tkání získaných z plodové vody lze vy­loučit chromozomálně podmíněné vývojové vady plodu. Ty jsou nejčastěji způ­sobeny chybou při procesu dělení chromozomů při formování vajíčka či spermie nebo během dělení oplodněného vajíčka. Ojediněle může být příčinou to, že má jeden z rodičů abnormálně uspořádané...

Stránky