Rodičovský příspěvek půjde od nového roku čerpat rychleji než dosud | Těhotenství.cz

Rodičovský příspěvek půjde od nového roku čerpat rychleji než dosud

Rodičovský příspěvek půjde od nového roku čerpat rychleji než dosud - Těhotenství.cz

Vláda schválila novelu zákona o státní sociální podpoře, která má přispět k lepšímu sladění práceinfo-icon a rodinného života. Rodiny s dětmi se budou moci lépe rozhodnout, jak vyčerpají  rodičovský  příspěvekinfo-icon.  Flexibilnější  úprava  umožní  rodičům  zvolit  výši  a
délku čerpání podle jejich aktuální situace. V případě zájmu se tak mohou vrátit dříve zpět do zaměstnáníinfo-icon. Změna by měla přinést novou možnost nejen pro ženy s vyššími příjmy, ale také motivovat otce,
aby se ještě více zapojovali do péče o dítěinfo-icon. „U  rodičovského  příspěvku dnes  existuje  omezená  rychlost čerpání,  my  zavádíme novou možnost pro ty, kdo o ni mají zájem. Pomůže rodičům, kteří se  chtějí co nejdříve vrátit do
práce ,“uvedla  ministryně  Michaela  Marksová. „Rušíme  také  diskriminační  omezení  pro nevýdělečně činné občany,  jako  jsou  například  studenti  nebo  OSVČinfo-icon, neplatící si sociální pojištění,“ dodala ministryně.
Rodiče dětí se budou moci rozhodnout o tom, v jaké výši a tedy po jakou dobu budou čerpat rodičovský příspěvekinfo-icon. Horní hranice čerpání dávky, která je nyní omezena částkou 11 500 Kč měsíčně, bude zrušena
, a rodič bude moci čerpat příspěvek až do výše odpovídající peněžité  pomoci  v  mateřství ,  tj.  až  do  32 640  Kč  měsíčně.  Celá částka  rodičovského příspěvku, 220 000 Kč, tedy bude moci být vyčerpána za kratší dobu než v
současnosti, v případě nejvyšší možné měsíční výše příspěvku již v šesti měsících. V současné době rovněž platí, že pokud nelze žádnému z rodičů stanovit k datu narození dítěte denní vyměřovací základ,
náleží jim rodičovský příspěvek bez možnosti volby v pevně stanovených  částkách  do  čtyř let  věku  dítěte. Týká  se  to  nejčastěji  studentů, nezaměstnaných  nebo  OSVČ,  kteří  si  nehradí  nemocenské  pojištění.
Návrh  ruší  toto omezení a umožní těmto rodičům volit měsíční výši až do 7 600 Kč. Navrhované legislativní řešení dále upravuje:
- úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte do předškolních zařízení.
- Zrušení možnosti čerpání rodičovského příspěvku osobám v evidenci  z titulu péče o dítě svěřené do pěstounské péče na přechodnou dobu.
- Vypuštění nadbytečné podmínky souhlasu druhého rodiče se zpracováním osobních údajů, který již upravuje jiné zákonné ustanovení.
- Speciální  úpravu  rodičovského  příspěvku  v případě  dítěte  svěřeného  do  střídavé péče rodičů.
- Doplnění možnosti zastoupení oprávněné osoby zastupujícím členem domácnosti, pokud o této formě zastoupení bylo soudem rozhodnuto.
- Upřesnění  pojmu  „studium  za  trvání  služebního  poměru“  pro  účely  posuzování nezaopatřenosti dítěte, upřesnění posuzování soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání při studiu na středních nebo vysokých školách v
cizině.
MPSVinfo-icon počítá s účinnosti zákona  od  1.  ledna 2017. Ustanovení týkající se pěstounů na přechodnou dobu nabyde účinnosti dnem vyhlášení zákona, a to právě z důvodu zamezení nadbytečného čerpání rodičovského příspěvku.

Zdroj: MPSV, Těhotenstvíinfo-icon.cz

Podobné příspěvky jako: Rodičovský příspěvek půjde od nového roku čerpat rychleji než dosud

Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek - informace pro rok 2015

Jak se zorientovat v nových předpisech ohledně peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku v letošním roce (2015).

...

Rozdělení služeb péče o děti v ČR

V České republice existují zejména následující služby péče o děti, které podporují lepší slučitelnost profesních a rodinných rolí:

1. Služby péče pro děti do tří let věku

Tento typ služeb není v České republice příliš rozvinutý. Z výzkumu VÚPSV provedeném v roce 2004 lze nicméně...

Podnikání na mateřské? Přečtěte si jaké jsou výhody i nevýhody.

Ženy OSVČinfo-icon, které chtějí založit rodinu, často řeší spoustu otázek týkajících se státní finanční podpory. Budou muset přerušit...

Změny pro rodiče v sociální oblasti v roce 2017

NOVÁ DÁVKA PRO OTCE
Novopečení tatínkové dostanou možnost využít po narození potomka dávku tzv. otcovské poporodní péče. Ta bude fungovat tak, že z nemocenského pojištění bude otec...

Rodiny už nebudou na přídavky na děti čekat tak dlouho

Od prvního října přibude rodin, které dosáhnou dříve než dosud na přídavek na dítěinfo-icon. Nově už se pro přiznání dávky nebudou posuzovat až rok a ...