Těhotenství v období před porodem - Plod | Těhotenství.cz

Těhotenství v období před porodem - Plod

Dětem vystaveným komplikacím při porodu hrozí vyšší riziko autismu

05.04.2017 - 12:51 Těhotenství v období před porodem - Plod
Období před porodem - Plod - Těhotenství.cz

U dětí, které byly vystaveny komplikacím krátce před porodem nebo během porodu, např. kvůli porodní asfyxii nebo preeklampsii, je větší pravděpodobnost vzniku poruchy autistického spektra...

Porod císařským řezem zřejmě souvisí s obezitou malých dětí

08.01.2015 - 16:51 Těhotenství v období před porodem - Plod
Období před porodem - Plod - Těhotenství.cz

Zatímco v roce 1997 se porodem císařským řezem rodilo necelých 12 % dětí, v roce 2006 to bylo již téměř 19 % a nyní se tímto způsobem rodí již přes 20 % dětí. V roce 2013 se tak u nás císařským řezem narodilo minimálně 20 000 dětí. K již známým faktům, že ...

Definice a rozdělení vrozených vývojových vad

11.12.2012 - 09:30 Těhotenství v období před porodem - Plod

Vrozené vývojové vady jsou odchylky od normálního prenatálního vývoje lidského jedince. Jedná se o takové odchylky, které překračují míru variability běžnou v populaci a které jsou – alespoň do určité míry – pro svého nositele patologické. Vrozená vada může narušovat jak normální strukturu tkání a orgánů, tak jejich funkci. Vzniká na základě...

Uložení placenty

12.01.2012 - 13:32 Těhotenství v období před porodem - Plod

Poloha placenty v děloze na konci těhotenství je velice důležitý jev. Jelikož víme,  že děloha směrem k pochvě má tzv. ústí - přesně se nazývá dolní děložní segment (DDS).
Ten pak přechází v děložní čípek. Je nutné zjistit, jestli pla­centa nezasahuje nebo nepřekrývá právě toto ústí. Čípek...

Postavení plodu

12.01.2012 - 13:31 Těhotenství v období před porodem - Plod

V období před porodem se může plod nacházet v různém postavení. Nejčas těji je děťátko hlavičkou dolů, už méně častěji se rodí koncem pánevním a jen v několika málo případech ještě jinak (poloha nožkami,...