Kteří tatínci již budou mít od února nárok na otcovskou? | Těhotenství.cz

Minecraft nálepky se líbí každému dítěti!

Že výzdoba bytu může být i zábava, dokazuje eobchod Mixpix.cz, který nabízí originální nálepky ve tvaru čtverečku/pixelu. Lepením čtverečků jeden vedle druhého lze totiž vytvořit originální a netradiční motivy. Každé dítěinfo-icon si tak může vytvořit dekoraci do svého pokojíku přesně podle svých představ. Dlouhodobě jsou ale mezi dětmi nejoblíbenější motivy nálepek Minecraft.

Kteří tatínci již budou mít od února nárok na otcovskou?

Kteří tatínci již budou mít od února nárok na otcovskou? - Těhotenství.cz

Letos  od 1.  února si novopečení  tátovéinfo-icon budou  moci  poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – otcovskou. Tato sedmidenní dávka jim umožní zůstat doma spolu s maminkou a jejich
miminkem. Ovšem pozor, pokud je dnem narození dítěte 21.nebo 22. prosinec 2017, platí, že dávku musí začít čerpat hned ve čtvrtek 1. února.Při pozdějším nástupu by nárok na
dávku nevznikl, nebyla by splněna podmínka nástupu na dávku v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Stejné je to i v případě nároku na otcovskou, pokud bylo dítěinfo-icon převzato do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

Jaká pravidla pro čerpání otcovské platí v situaci, kdy se dítě narodilo v prosinci a lednu

To na  příkladech  ukazuje  Česká  správa  sociálního  zabezpečení  (ČSSZ).  Obecně  totiž  platí,  že
v případech, kdy se miminkoinfo-icon narodilo v období šesti týdnů před 1.2., tedy 21.12.2017 nebo později, vznikne tatínkům nárok  na dávku, jen když si termín nástupu  na otcovskou určí
v období od data účinnosti právní úpravy do konce šestého týdne ode dne narození dítěte (tj. den narození + 41 dnů, výjimkou jsou pouze dětiinfo-icon narozené 21. prosince 2017).

Příklad 1:
Dítě se narodilo 25.12.2017. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 1.2.do 4.2.2018.

Příklad 2:
Dítě se narodilo 3. 1. 2018. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 1. 2. do 13.2.2018.

Příklad 3:
Dítě se narodí 3.2. 2018. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 3. 2.do 16.3.2018.
 

Jaké jsou podmínky pro nárok na otcovskou


Základní  podmínkou  je  účast  na  nemocenském  pojištění (z  příjmu  ze  zaměstnáníinfo-icon,  které  trvá,  je
odváděno pojistné na sociální zabezpečení). U osob samostatně výdělečně činných (OSVČinfo-icon) musí být splněna 0podmínka  dobrovolné  účasti  na nemocenském  pojištění  OSVČ  aspoň  po  dobu
3  měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. U OSVČ, v době pobírání této dávky, dávka nenáleží za dny, ve kterých vykonává osobně samostatnou výdělečnou činnost.
 

Jak o otcovskou požádat


Nejprve je třeba v zaměstnání požádat zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou
(řídí se zákoníkem práceinfo-icon). Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) se  uplatní na stejnojmenném tiskopisu (k dispozici bude na webu ČSSZ poslední lednový týden).
Žadatel vyplní jeho přední stranu a odešle ho svému zaměstnavateli, který vyplní druhou stranu. Po skončení podpůrčí doby tj. po uplynutí 7 dnů
zaměstnavatel  odešle  vyplněný  tiskopis vč.  příslušné  přílohy  okresní  správě  sociálního  zabezpečení (OSSZ), tj.obdobný postup  jako  u  ostatních  dávek  nemocenského  pojištění.
OSVČ  budou žádost uplatňovat po uplynutí podpůrčí doby přímo u OSSZ, u které jsou registrovány.
 

Po jak dlouhou dobu je otcovskáinfo-icon vyplácena a v jaké výši


Dávka se poskytuje maximálně 7 kalendářních dnů ode dne nástupu a její výplatu nelze přerušovat. Otcovská náleží jen jednou, a to i v případech, kdy rodič pečuje o dvojčatainfo-icon či vícerčata.

Výše otcovské činí 70  %  redukovaného  denního  vyměřovacího  základu  za kalendářní  den. Ze  zákona je  lhůta zpracování (výplaty) dávky do jednoho měsíce od data, kdy OSSZ obdrží kompletní doklady
potřebné k její výplatě, která se provádí na bankovní účet nebo složenkou na adresu bydliště.

 

Příklady výše otcovskéinfo-icon:

Hrubý příjem 1)Výše dávky 2)Denní výše dávky 3)

8000 Kč

1295 Kč185 Kč
10000 Kč1617 Kč231 Kč
12000 Kč1939 Kč277 Kč
14000 Kč2261 Kč323 Kč
16000 Kč2583 Kč369 Kč
18000 Kč2905 Kč415 Kč
20000 Kč3227 Kč461 Kč
25000 Kč4032 Kč576 Kč
30000 Kč4837 Kč691 Kč
35000 Kč5348 Kč764 Kč
40000 Kč5831 Kč833 Kč
od 91 078 Kč8575 Kč 4)1225 Kč 4)

1) plat/mzda + odměny, příplatky, tedy veškeré příjmy, znichž se odvádí pojistné na sociální zabezpečení

2)délka podpůrčí doby (období, po které dávka náleží)je 7 kalendářních dnů

3)70 %redukovaného denního vyměřovacího základu

4)maximální výše dávky

Zdroj: MPSVinfo-iconTěhotenstvíinfo-icon.cz

Podobné příspěvky jako: Kteří tatínci již budou mít od února nárok na otcovskou?

Otcovská poporodní péče by měla být zavedena nejpozději k 1. lednu 2017

Ministryně práceinfo-icon  a  sociálních  věcí Michaela  Marksová  představila  první  opatření, která vycházejí  z práce  Odborné  komise  pro  rodinnou  politiku...

Přestávky ke kojení

  • Zaměstnankyni, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení.
  • Zaměstnankyni, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku dvě půlhodinové přestávky a v...

Jak si zvýšit vzdělání na rodičovské dovolené? Zbavte se předsudků a najděte si parťáka

Zájem o doplnění vzdělání v současnosti stále narůstá. Do lavic tak často usedají kromě absolventů středních škol i lidé s mnohaletými pracovními zkušenostmi. K dalšímu studiu se navíc zapisuje stále více žen na mateřské dovolené. Období rodičovské dovolené je totiž ideální doba, kdy může...

Narození dalšího dítěte

Pokud budete nastupovat na druhou mateřskou dříve, než dočerpáte rodičovský příspěvekinfo-icon, a nestačila byste tedy vyčerpat celých 220 000 Kč...

Co je peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomocinfo-icon v mateřství (PPM) je finanční dávka ze systému nemocenského pojištění. Poskytuje se v zásadě prvních šest měsíců...

Příspěvky z webu mojetehotenstvi.cz