Dětské obutí na léto? Často se v něm najde toxické olovo i nebezpečné ftaláty | Těhotenství.cz

Dětské obutí na léto? Často se v něm najde toxické olovo i nebezpečné ftaláty

Dětské obutí na léto? Často se v něm najde toxické olovo i nebezpečné ftaláty - Těhotenství.cz

Vysokou koncentraci toxických látek prokázaly chemické analýzy v několika vzorcích běžně dostupné letní obuvi.  Arnikainfo-icon nechala otestovat především dětskou obuvinfo-icon, protože právě dětiinfo-icon jsou rizikovou skupinou, která by se kontaktu s jedovatými a rizikovými látkami měla vyhnout. V botičkách byly naměřeny především ftalátyinfo-icon DEHP a DiBP, které jsou škodlivé především pro hormonální a reprodukční systém člověka. V několika vzorcích byla také prokázána přítomnost olova, které je spojováno především s negativním působením na nervovou soustavu. Pouze jeden pár obuvi neobsahoval ani rizikové ftaláty ani olovoinfo-icon. Ukazuje se tak nedostatečnost legislativy, která by měla spotřebitele chránit. Použití nebezpečných ftalátů je zakázáno v řadě výrobků, jako je například kosmetikainfo-icon, obuvi se ale tato norma netýká.

„Vnímáme to jako veliký nedostatek z několika důvodů. Boty, které jsme nechali analyzovat, přichází do přímého kontaktu s kůží. V případě dětí je také těžké přesně vymezit, zda si s botou nebudou také hrát. Ozdoby, ve kterých bylo naměřeno až 44 % reprotoxického ftalátu DEHP k tomu přímo vybízejí. Dalším paradoxem je, že současná legislativa spotřebitele před negativním působením ftalátů v podstatě nechrání. Použití rizikových ftalátů je zcela legální také v pláštěnkách nebo podlahových krytinách,“ vysvětluje Ing. Miroslava Jopková z Arniky.

„Není jasné, proč nejsou pro dětské botičky stanoveny limity škodlivých látek jako na jiné výrobky pro naše nejmenší. Jsme obklopeni tisíci nových a stále objevovaných chemických látek. O jejich působení na lidský organismus nemáme vždy dostatek informací. Jsem však přesvědčena, že tam, kde se potvrdí vysoké podezření jejich škodlivosti, je důležité, aby instituce ochrany veřejného zdravíinfo-icon reagovaly okamžitě. V první chvíli alespoň informacemi dostupnými široké veřejnosti. Rodiče musí mít jistotu, že zboží nabízené u nás pro jejich děti, je bezpečné! Výrobci a dovozci čínského zboží nemohou mít přednost před zdravím našich dětí,“ říká k tomu senátorka RNDr. Jitka Seitlová, místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

Arnika nyní podala podnět na Českou obchodní inspekci, která by měla výrobky prověřit.

V botičkách byl naměřen především právě reprotoxický ftalát DEHP a také DiBP, a to v koncentracích od 8 – 44 % hmotnosti. Nejvíce ftalátů bylo obsaženo v ozdobách na botách připomínajících obuv značky „Crocs“ a také v těch částech obuvi, která přichází do kontaktu s pokožkou na citlivějších částech nohy, jako je nárt. Oba druhy ftalátů se řadí mezi látky neblaze ovlivňující hormonální systém člověka, reprodukční systém a poškozují játrainfo-icon.

V dubnu letošního roku předložila agentura ECHA návrh na omezení čtyř závazně klasifikovaných ftalátů včetně DEHP a DIBP. Pokud nebude průmyslová lobby příliš silná, je jen otázkou času, kdy tyto ftaláty budou v Evropě zakázány zcela. Je však smutné, že celý proces jejich omezování trvá tak dlouho a týká se jen vybraných ftalátů,“ pokračuje Miroslava Jopková.

V několika vzorcích pak byla prokázána také přítomnost olova. Nejvyšší koncentrace tohoto nebezpečného těžkého kovu byla naměřena v barvě, kterou byla ošetřena koženka u chlapeckých sandálů. Koncentrace olova v tmavších (tedy více obarvených) částech koženky se přibližovala k 10 g/kg materiálu. Obsah olova se tak přiblížil až k 1 % hmotnosti.  

Arnika nechala u těchto botiček provést testyinfo-icon vyluhovatelnosti, které ukázaly, že i míra olova, která se z nich uvolní je značně vysoká. Pohybovala se kolem 14 mg/kilogram. Limit pro vyluhování olova z výrobků tak byl překročen sedmdesátinásobně. (3)

Olovo je spojováno s negativním působením na nervovou soustavu, poruchami chování nebo snižováním intelektu, které bylo prokázáno již při nízkých dávkách, a to především u dětí.  U dospělých olovo zodpovídá za zvýšení krevního tlaku nebo poškození ledvin. Podle vědeckých závěrů pro olovo neexistuje bezpečná expoziční hodnota.

Vstřebatelnost olova kůži je poměrně malá. Nelze však opomenout jinou cestu, jak se tento nebezpečný prvek z bot může dostat do těla dítěte. Dítěinfo-icon nebo dospělý na botičky sahá několikrát za den. Z rukou se pak již velice snadno dostane olovo do těla například s jídlem nebo vdechnutím. Důležitou roli zde hraje i hygienainfo-icon. Je také potřeba upozornit na fakt, že pro olovo není vědecky stanovena bezpečná expoziční hodnota - tedy množství olova, které by pro člověka bylo tzv. bezpečné.

Arnika se setrvale věnuje problému toxických látek ve výrobcích pro děti. „Dříve byla přítomnost rizikových ftalátů ve výrobcích z měkčeného PVC naprosto běžná. Po rozšíření povědomí o úskalích těchto změkčovadel a následně také legislativních změnách se nebezpečné ftaláty objevují již méně. Nicméně je stále potřeba důsledně dbát o to, aby výrobci tyto látky již opravdu nepoužívali,“ dodává Jopková z Arniky.

 

Zdroj: Tisková zpráva, Těhotenstvíinfo-icon.cz

Podobné příspěvky jako: Dětské obutí na léto? Často se v něm najde toxické olovo i nebezpečné ftaláty

Nejlepší dětské výrobky v oblasti produktového designu 2015

Každý rok se se udělují ceny Red Dot Award v oblasti designu. Do kategorie produktového designu patří i výrobky pro dětiinfo-icon. Přinášíme přehled těch...

Upozornění na nebezpečný výrobek pro děti: Ohrádka Baby Maxi

Česká obchodní insepkce nařídila stažení výrobku ohrádka Baby Maxi z trhu, nemá prý záruku bezpečí pro dítěinfo-icon. Při kontrolách  výrobků  určených pro péči o...

Upozornění na nebezpečné výrobky pro děti: Snídaňová sada HELLO KITTY a snídaňová sada MINNIE MOUSE

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona o ochraně veřejného zdravíinfo-icon č. 258/2008 Sb., ve znění pozdějších...

Tipy na golfky pro praktické maminky

Diskusí, zdali si do výbavy pořídit kočárekinfo-icon typu golfové hole, se ze strany maminek objevilo několik. Výhody a přednosti však tzv. golfkám rozhodně nelze...

Upozornění na nebezpečný výrobek: Dětská melaminová lžička

Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na nebezpečný výrobek - Dětská melaminová lžička NO.8811. Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého...