Přejít k hlavnímu obsahu

Nadváhou u nás trpí každé čtvrté dítě

Nadváhou u nás trpí každé čtvrté dítě

Výskyt dětské obezity se za posledních 20 let zpětinásobil. Současný stav dokonce překonal pesimistické předpovědi z osmdesátých let minulého století. Nadváhou dnes v České republice trpí každé čtvrté dítě, obezitou každé sedmé. Jde o závažný psychosociální, a hlavně zdravotní problém, jehož příčina je jasná – špatná životospráva a návyky v rodině.Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR myslí v tomto směru na prevenci dětské obezity a svými programy podporuje zdravý životní styl dětí.

Ve srovnání s generací svých rodičů tráví dnešní děti volný čas především u počítače nebo s mobilem v ruce. Nedostatečný pohyb spolu se špatným stravováním pak vede k tomu, že se nadváha a obezita stávají opravdu závažným problémem dneška. V současné době trpí v ČR nadváhou každé čtvrté dítě, obezitou každé sedmé a monstrózní obezitou čtyři děti ze sta. U nás v ČR trpí přibližně 154 tisíc dětí do 16 let obezitou, z toho 85 tisíc dětí komplexními metabolickými změnami a 34 tisíc extrémní obezitou.

Dítě je zrcadlem rodinných návyků

V dítěti se zrcadlí zvyklosti celé rodiny – jak funguje, jak se stravuje a jak je aktivní. Životospráva a návyky, které v dané rodině panují, tak mají zásadní vliv na výskyt nadváhy či obezity dítěte. „Je těžké měnit ustálené zvyky rodiny, nicméně bez zásahu do jídelníčku a pravidelného pohybu se nadváhu zredukovat nepodaří. ZP MV ČR v rámci svého fondu prevence podporuje zdraví dětí. Jednak poskytujeme příspěvky až do výše 500 Kč ročně na nejrůznější sportovní aktivity, kromě toho spolupracujeme v rámci Programu slev a výhod i s řadou subjektů z oblasti zdravého životního stylu, které našim dětským klientům poskytují různé zajímavé bonusy a slevy. Díky nim je možné absolvovat například konzultaci s výživovým poradcem, nechat si sestavit dietní a cvičící plán na míru, podstoupit různé očistné kúry apod., doporučuje Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR).

Dětská obezita souvisí s věkem

U obezity je prevence mnohokrát účinnější než léčba. Prvním předpokladem je včasné zjištění sklonu k nadváze. Pokud je v rodině jeden člen obézní, má dítě 50% pravděpodobnost, že bude také obézní. Pokud jsou obézní oba rodiče, šance se zvyšuje dokonce na 80 %.Obezita může souviset i s konkrétním věkem dítěte. Rizikovým obdobím, kdy může hmotnost u dítěte nepozorovaně narůst, je půlrok, dále 3. až 4. rok a následně 6. až 7. rok dítěte.

Pohyb, strava a správná výchova dětí

Pohyb a zdravá strava jsou klíčovými preventivními opatřeními i podle názoru pediatrů, jak ukázal průzkum GfK na téma dětské nadváhy v ČR. Zdravé stravování uvedla více než polovina oslovených pediatrů (52 %). Podle pediatrů je dále potřeba změnit celkový přístup rodičů k výchově svých dětí (16 %), orientovat se na zdravý životní styl a životosprávu v rodině (15 %) či omezit konzumaci sladkostí a cukru (10 %).Změnit tyto návyky už v dětství je důležité i kvůli hrozbě tzv. tsunami efektu, tj. nárůstu nadváhy v aktivní dospělosti. Pokud se nic nezmění, obezita za dvacet let významně negativně ovlivní zdravotní stav produktivní generace a extrémně tak zatíží veřejný zdravotní systém.

Diskuze k článku