Průkaz pro těhotné | Těhotenství.cz

Na plísně s pampeliškou

Přejídání, nezdravý životní styl, málo pohybu…ideální spouštěč nemoci, která nebolí, necítíme ji. Jednoho dne na nás koukne, zasvědí a máme zaděláno na problémy. Ano, máme na mysli plísně. Jeden z největších fenoménů naší doby. Jsou všudypřítomné a boj s nimi nemá vždy jasného vítěze. A zejména v předvánočním období, kdy naše zažívací trakty očekávají přísun nadměrného množství sladkého cukroví a jiných dobrot. Vytváříme si tím optimální podmínky pro vznik plísní.

Průkaz pro těhotné

Průkaz pro těhotné - Těhotenství.cz

Po prokázání těhotenstvíinfo-icon je vystaven těhotenský průkazinfo-icon a každá nastávající maminka začne navštěvovat poradnu pro těhotné. Průkazinfo-icon pro těhotnou je důležitý dokumentinfo-icon, který slouží lékaři nebo porodní asistence k zaznamenávání všech důležitých údajů o těhotné, těhotenství, zdravotním stavu a vývoji dítěte. Těhotenská průkazka je doklad srovnatelný s občanským průkazem, a proto by ji měla každá budoucí maminka nosit stále sebou. Mohou totiž nastat náhle zdravotní komplikace, úraz, akutní zánět slepého střeva, apod. Ženainfo-icon bude potřebovat první pomocinfo-icon a bude muset být ošetřena jiným než svým lékařem. Prostřednictvím Průkazky se může lékař nebo zdravotník rychle a přesně seznámit se stavem těhotné ženy. Prostřednictvím průkazky se budoucí maminka může také prokázat v hromadném dopravním prostředku, potřebuje-li uvolnit místo k sezeníinfo-icon.
V těhotenské průkazce (TPinfo-icon) jsou předepsané položky, které v průběhu těhotenství lékař nebo porodní asistentkainfo-icon vyplňují, ale každá těhotná by se měla také umět v průkazce orientovat a znát alespoň základní údaje. V současnosti nejčastěji používaná průkazka má tvar skládačky A6 a je členěna na jednotlivé tabulky, což umožňuje rychlou orientaci.
První strana TP:
Tato strana obsahuje:
1.Údaje o těhotné: jméno a příjmení, bydliště a rodná čísla obou rodičů
2.Tabulku s určením termínu porodu TP podle poslední menstruaceinfo-icon PMinfo-icon a podle prvních pohybů plodu PPinfo-icon.
3. Tabulku o předchozích porodech, které skončily porodem nebo potratem. Zaznamenávají se informace o průběhu jednotlivých těhotenství o způsobu porodu (spontánní, císařským řezem), velikosti dítěte, průběhu šestinedělíinfo-icon a kojeníinfo-icon - např. 6.12.2000 hoch 3500 g, 50 cm, spontánní porodinfo-icon hlavičkou, VIII/1999 AB.SPONT. v 12.t.gr. (spontánní potratinfo-icon ve 12.týdnu těhotenství).
Do dolní 4.tabulky se plánují návštěvy u lékaře v poradně pro těhotné.
Pod ní se do 5. poslední tabulky na této straně píše telefonní číslo na záchranou službu v místě bydliště.
Druhá strana TP:
Setkáte se v ní se spoustou cizích slov, kterým možná nerozumíte. Lékař na základě rozhovoru s vámi udělá anamnézu a případně zatrhne zjištěné údaje. Při dalších návštěvách těhotenské poradny průběžně doplňuje.

Tedy:

Tabulkainfo-icon všeobecná anamnéza:

PRIMIPARAinfo-icon = žena, která bude poprvé rodit

STÁŘÍ = zaznamená se věkinfo-icon nad 30 let a pod 17

MÍRA = měříte méně než 155 cm VÁHA = zaznamená se výchozí

HYPERTENZIVNÍinfo-icon CHOROBA I. II. = vysoký krevní tlakinfo-icon I., vysoký krevní tlak + orgánové změnyinfo-icon II.

CHRONICKÉ LEDVINOVÉ ONEMOCNĚNÍinfo-icon STERILITAinfo-icon = neplodnostinfo-icon

DIABETESinfo-icon = cukrovkainfo-icon srdeční onemocněníinfo-icon (léčené) operace -

ANOMÁLIEinfo-icon DĚLOŽNÍ = vrozené odchylky tvaru dělohy
Tabulka předchozí těhotenství:
INTERUPCEinfo-icon = zaznamená se umělé přerušení těhotenstvíinfo-icon, komplikace
SPONT. POTRAT = samovolné přerušení těhotenství, potrat bez zásahu lékařů
PŘEDČASNÝ PORODinfo-icon dítěinfo-icon žije – zemřelo – poškozené
udržované těhotenství - konzervativně

CERKLÁŽinfo-icon = steh na děložním čípku - v průběhu těhotenství může dojít k předčasnému otevírání děložního čípku a nebezpečí předčasného porodu, či potratu. Z tohoto důvodu se děložní hrdloinfo-icon (děložní čípekinfo-icon) uzavře kruhovým stehem, který se asi měsíc před termínem porodu odstraní. Dnes se již tato metoda nepoužívá.
HYPOTROFinfo-icon = plodinfo-icon s výrazně nižší porodní váhou, než by měla odpovídat jeho stáří, většinou tyto narozené dětiinfo-icon jsou normálně zralé a jsou i v termínu porozené, ale mají malou porodní váhu ( např. kolem 2000 - 2500g ).
PERINATÁLNĚinfo-icon ZEMŘEL = novorozenecinfo-icon zemřel před porodem, při něm nebo těsně po porodu.
RH (ABO) PROTILÁTKY = protilátky, které se vytvořily v krvi matky proti krvinkám plodu.
GESTÓZAinfo-icon = onemocnění matky při těhotenství - zvláště v jeho 3.trimestru, doprovázené otokyinfo-icon, vysokým krevním tlakem a bílkovinou v moči: Může být také označována jako preeklampsieinfo-icon nebo EPH gestóza. (E - edémy), bílkovinou v moči (P - protein), vysokým krevním tlakem (H - hypertenzeinfo-icon).
OPER. POROD = porod ukončen operační technikou:
• SECTIO CAESAREA - císařský řezinfo-icon
VEXinfo-icon - podtlakový zvon
FORCEPSinfo-icon - kleštěinfo-icon
Tabulka nynější těhotenství:
KRVÁCENÍinfo-icon KONTRAKCEinfo-icon = stahy děložní
HRDLOinfo-icon = čípek děložní (uzávěrový aparát dělohy)
ZOONÓZYinfo-icon = infekční onemocněníinfo-icon přenášená zvířaty
DIABETES = léčený dietou nebo inzulinem GLYKOSURIEinfo-icon = přítomnost cukru v moči
KOUŘENÍinfo-icon – počet/den
VÁHA– neúměrné přibývání
GESTÓZA = onemocnění matky při těhotenství - zvláště v jeho 3.trimestru, doprovázené otoky (E - edémy), bílkovinou v moči (P - protein), vysokým krevním tlakem (H - hypertenze). Může být také označována jako preeklampsie
Hb v III. trimestru 9 g = snížená hodnota krevního barviva hemoglobinu
HYDRAMNIONinfo-icon = množství plodové vody - oligohydramnion - malé množství plodové vody, polyhydramnion - velké množství plodové vody
DVOJČATAinfo-icon NEPRAVIDELNÉ POLOHYinfo-icon = jiné uložení plodu než hlavičkou - KPinfo-icon - konec pánevní (zadečkem), příčka - příčná poloha ploduinfo-icon.

Třetí a čtvrtá strana TP:
Tabulka pro zápis údajů o probíhajícím těhotenství.
PÁNEV - změření zevních pánevních rozměrů, které sestra v ambulanci změří speciálním měřítkem (pelvimetrem) - může upozornit na velké odchylky od normy, ženy s úzkou pánví by možná nemohly normálně porodit dítě z důvodu nepoměru porodních cest a hlavičky děťátka - porod by se musel ukončit císařským řezem.
Zevní pánevní rozměry:a)vzdálenost předních trnů kyčelních=distantia bispinális=26cm b)vzdálenost hřebenů kyčelních = distanci bicristalis=28cm c)vzdálenost vrcholů kostí stehenních=distantia bitrochanterika=30cm d)vzdálenost trnu posledního bederního obratle k hornímu okraji spony stydké =conjugata externa=20cm. BWR - vyšetřeníinfo-icon krve na syfilis, pozitivní pouze po prodělané syfilis. VÝŠKA a VÝCHOZÍ HMOTNOSTinfo-icon těhotné
SKUPINA (krevní skupina – A, B, AB nebo 0) a Rh matky, otce (RH faktor pozitivní +, negativní - ) PROTILÁTKY - pokud je Rh faktor matky negativní, musí se vyšetřit častěji během těhotenství protilátky ( viz 2.strana TP ), zda se jich nevytvořilo větší množství, což by ohrožovalo život plodu. V případě Rh negativní matky a Rh pozitivního dítěte se po porodu dělá tzv. anti – D profylaxe, aby u matky nenastala tvorba protilátek a další těhotenství mohlo probíhat zcela normálně.
FENYLKETONURIEinfo-icon = vrozená odchylka látkové výměny (metabolismu aminokyselin). Ne vždy se tento testinfo-icon provádí, protože se sleduje už desetiletí u novorozenců, takže riziko, že by se mohlo objevit u těhotné ženy je minimální. Největší tabulka této dvoustrany je určena pro zápisy nálezů jednotlivých prohlídek v poradně pro těhotné: datum, týden těhotenstvíinfo-icon, váha těhotné, otoky, vyšetření moči (MOČ) na bílkovinu (B), cukr (C), močový sediment (SED), změření tlaku krve (TK), zaznamenání pohybů plodu a později srdečních ozev plodu(OP), výška děložního fundu = růst těhotenství, měří se zevně od spony stydké k nejvýše uloženému bodu dělohy, poloha ploduinfo-icon - hlavičkou, koncem pánevním či jinak, vnitřní nález = gynekologické palpační vyšetření děložního čípku (HRDLO), (KOLPOinfo-icon) kolposkopické a (CYTOinfo-icon)cytologické vyšetření se provádí v počátku těhotenství v zrcadlech = kolposkopické vyšetření k vyloučení rakoviny děložního čípku. Odebrané vzorky se odesílají do laboratoře = cytologické vyšetření. Každý nález potvrdí lékař svým podpisem.
Následující pátá strana TP:
Je pokračováním předchozí dvoustrany - doplňují se zde další vyšetření, např. krve k vyloučení vrozené vývojové vadyinfo-icon odebírané v 16. týdnu těhotenství - tzv.
TRIPLTESTinfo-icon - odběr krve na AFPinfo-icon – alfafetoprotein (produkují ho fetální orgány (orgány vašeho děťátka) - játrainfo-icon a žloutkový váček plodu), HCGinfo-icon - choriový gonadotropin, E - estriol. Podle výsledných hodnot lze zhodnotit nebezpečí vývinu vrozené vývojové vady (VVV) plodu - např. tzv. Downova syndromu.
K dalším nezbytným vyšetřením krve patří vyšetření na HIVinfo-icon – protilátky, HbsAg (protilátky po prodělané infekční žloutence typu B).
Šestá a sedmá strana TP:
Je tvořena speciálním grafem – GRAVIDOGRAMEM, který přehledně zachycuje podstatná fakta o průběhu gravidity. Jsou zde pásma průměrných hodnot (nepřerušované linky) a přípustných odchylek od normy (přerušované linky). Vyznačují se do něj hodnoty váhového přírůstku (týden těhotenství/kg) - ten by neměl být vyšší za celou dobu těhotenství o více než 15 kg. Uvědomíme - li si, že na plod, plodové obaly, plodovou vodu a placentu připadá za celé těhotenství přibližně 5 kg, a připočteme -li zvýšené množství tekutinyinfo-icon v těle matky, zvětšené tkáně prsou a dělohy a tukovou tkáň matky dostaneme 12 kg. Pokud těhotná nabírá hmotnost astronomickým tempem a dosáhne ke konci těhotenství přírůstek na váze vyšší jak 20 kg, bude po porodu řešit svou nadváhu. SYMFYSA - FUNDUSinfo-icon - zaznamenává se vzdálenost v cm od spony stydké po nejvyšší bod těhotné dělohy (fundus). Průměrnou hodnotu označují nepřerušované linky.
CERVIXinfo-icon - SCORE (CS) - v dolní části dvoustrany je tabulka zaznamenávající stav děložního hrdla, tzv. uzávěrového aparátu dělohy. Hodnotí se pomocí CS BODŮ – v horní části strany. Normální čípek je tuhý, uzavřený, v celé své délce 2-4 cm (nezkrácený), směřuje dozadu, není hmatná naléhající část plodu = klenby poševní jsou prázdné.Čím blíž je porod, tím více se čípek posunuje do středu, zkracuje se, měkne, otevírá se, tlak plodu na uzávěrový aparát sílí – rozvinuje se dolní segment dělohy.
CS BODY - naléhájící část, dilataceinfo-icon hrdal, zkrácení čípku, konzistence, směr čípku (sakrálně = dozadu, mediosakrálně = středozadně, středem).
Změna každé položky se hodnotí bodově 0, 1, 2. Počítá se při každém gynekologickém vyšetření, výsledek se zapisuje do sloupce označeného příslušným týdnem těhotenství. CERVIX SCORE je jejich součtem (řádek CELKEM/ kritická hodnota). Překročení KRITICKÉHODNOTY znamená varování, že hrozí předčasný porod či potrat. U donošeného těhotenství informuje CS o připravenosti porodních cest k porodu. Pokud je hodnota CS vyšší než 7 bodů, lze uvažovat o indukci porodu = umělém vyvolání porodní činnosti.
Osmá a devátá strana TP:
Je určena hlavně k zápisu výsledků ultrazvukových (UZ) vyšetření a kardiotografie (ta umožňuje ve vyšším stupni těhotenství snímat děložní aktivity (kontrakce) a srdeční ozvy plodu v děloze zevní ultrazvukovou sondou).
ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ – je prováděno přibližně třikrát během celého těhotenství ve 12., 18.-20., 30 – 32. týdnu těhotenství. Měří se biometrie plodu: BPPinfo-icon = biparetální průměr (velikost hlavičky), Thorax APinfo-icon = anterioposteriorní = předozadní průměr hrudníku, AC = abdominálníinfo-icon circumference – obvod trupu, FL = velikost stehenní kosti. Naměřené bioparametry jsou porovnány s očekávanými (dle poslední menstruace PM ) v daném těhotenském týdnu a tak je možné vyloučit hypotrofizaci (malý vzrůst a váha), či hypertrofizaci (velký vzrůst a váha) plodu a je možná detekce vrozených vývojových vad (VVV) a určení přesného termínu porodu. Do průkazky se zapíše stáří (TÝDEN) těhotenství podle PM a podle UZ nálezu. AMNIOSKOPIEinfo-icon = optická vyšetřovací metoda, při níž se posuzuje kvalita (barva) plodové vody (čirá s bílými vločkami = normální, zkalená nebo zelená = ohrožení pro plod, porod je vhodné uměle vyvolat). Provádí se většinou po termínu porodu nebo při komplikacích porodu.
KARDIOTOKOGRAFIEinfo-icon = grafické zaznamenávání srdečních ozev plodu v závislosti na činnosti dělohy (kontrakcích). Doporučuje se natáčet asi 14 dnů před termínem porodu a až do porodu.
Desátá strana TP: RADYinfo-icon PRO TĚHOTNÉ
Důležité je vědět, které doklady potřebuje maminka s sebou do porodniceinfo-icon. Musí mít s sebou těhotenskou průkazku, průkazku pojišťovnyinfo-icon a občanský průkaz, měla by znát i rodné číslo otce. Pokud je vdaná, je třeba mít i oddací list. Pokud není vdaná je vhodné, aby si ještě v těhotenství spolu s otcem dítěte zašla na matriku v místě bydliště, oba si s sebou vzali rodné listy a občanské průkazy a před matrikářem společněinfo-icon stvrdili svým podpisem prohlášení o otcovstvíinfo-icon a jménu dítěte. Toto prohlášení s sebou vezme do porodnice. Budoucí maminka si tak ušetří spoustu nepříjemností s vyřizováním otcovství po narození dítěte. A ještě jedna věc. Pokud jste čerstvě rozvedené a od rozsudku rozvodu neuplynula doba 300 dnů, bude vaše dítě, byť by otecinfo-icon byl někdo jiný, považováno za dítě vašeho bývalého manžela. I v tomto případě je vhodné předejít této nepříjemnosti společným prohlášením s otcem dítěte nebo rychlým sňatkem. Jedenáctá a dvanáctá strana TP:
Na poslední dvě strany se zapisují výsledky laboratorních vyšetření krve, moči a informace o hospitalizaci. Následuje záznam o stomatologické a plicní kontrole. Dále je zde nález praktického lékaře nebo internisty. Vyšetření KREVNÍHO OBRAZU (KO) - mělo by se provádět 2 - 3x za těhotenství v poradně pro těhotné, z výsledků se, netrpí - li těhotná chudokrevností, srážlivost krve, atd.
PSYCHOPROFYLAXEinfo-icon = předporodní příprava, proběhla, kde, razítko zařízení, zaznamená se i příprava partnera k porodu
TĚLOCVIK pro těhotné = součástí předporodní přípravy.
Záznamy o HOSPITALIZACI = krátké stručné zaznamenání pobytu v nemocnici během těhotenství.
PLICNÍ - zaznamenání, zda se v rodině neobjevila tuberkulóza, a potvrzení prohlídky plicním lékařem. ZUBNÍ – opět místo pro razítko zubního lékaře, který provede kontrolu zubů z důvodu možného zánětu v zubu, který je třeba včas ošetřit a tím zabránit rozsevu infekceinfo-icon do celého těla.
ÚDAJE a NÁLEZY OBVODNÍHO A ODBORNÉHO LÉKAŘE – komplexní vyšetření těhotné (operace, alergieinfo-icon, infekční nemociinfo-icon, trvale užívané lékyinfo-icon, chronické choroby…). Včetně EKG záznamu, v rámci celkového vyšetření těhotné a její schopnosti absolvovat jak spontánní tak operační porod.

Zdroj: Magdalena Mikulandová – Těhotenství a porod, www.studioprozeny.cz