Implantace, nidace | Těhotenství.cz

Implantace, nidace

Implantace, nidace - Těhotenství.cz

Blastocysta, dosud volně uložená v dutině děložní se 6. den těsně přikládá k výstelce dutiny děložní a to pólem, kde je uložen embryoblast.
V místě, kde je blastocysta přiložena k výstelce dělohy, buňky trofoblastu rozkládají buňky děložní sliznice a začnou pronikat do hlubších vrstev slizničního vaziva. Děložní sliznice podporuje činnost trofoblastu v překonávání slizniční bariéry a implantace je výsledkem činnsoti obou složek. V průběhu implantace, která je v podstatě invazivním procesem, se trofoblast, v místě, kde se "zahlodává " do sliznice děložní, rozčleňuje na "syncytiotrofoblast" a "cytotrofoblast".
Na konci 1. týdne vývoje je blastocysta povrchově implantována v děložní sliznici, pouze prstovité výběžky syncytiotrofoblastu zasahují hlouběji do děložní sliznice. Zároveň dojde k významnému kroku při dalším utváření embryoblastu . z embryoblastu, který byl dosud jednotvárným uzlem buněk se odděluje jedna vrstva oploštělých buněk jako "ploténka entodermová". Její oddělení proběhne na té straně embryoblastu, který je obrácen do dutiny blastocysty.
Ploténka entodermová je prvním ze "zárodečných listů" , který se vytvoří v průběhu 1.týdne vývoje.

7 dnů trvá proces začínající oplozením a končící časnou implantací blastocysty.

Použitá literatura: Embryologie člověka - Prof. MUDr. E. Klika,Dr. Sc
Připravilo www.studioprozeny.cz