Porod v zahraničí | Těhotenství.cz

Porod v zahraničí

Porod v zahraničí - Těhotenství.cz

Česká republika patří mezi země s velmi nízkou novorozeneckou úmrtností a české porodnictví má špičkovou úroveň, přesto spousta českých matek není spokojena. Rodičky vidí problém zejména v lidském faktoru, neosobním a nadřazeném přístupu porodníků a porodních asistentek, malé psychické podpoře během samotného porodu a také v nedostatečném informování rodičky.

Porod v Belgii

Belgický zdravotní systém funguje na stejném principu jako český zdravotní systém. Péče o těhotnou ženu a novorozence je plně hrazena z veřejných zdrojů, a to včetně možnosti rodit v porodním domě či přímo doma. Většina porodů se stále odehrává v nemocnicích, menší část pak v porodních domech a asi 4% porodů se uskuteční v domácím prostředí.

Porod ve Francii

Ve Francii mohou ženy rodit v nemocnicích nebo na klinikách. Prozatím ve Francii neexistují porodní domy, i když je snaha je založit. S domácími porody to není jednoduché a obecný názor veřejnosti je spíš negativní. Těhotné ženy mají v systému pojištění zvláštní postavení, od 6. měsíce těhotenství do 2. týdne po porodu mají plně krytou veškerou zdravotní péči, což je ve francouzském systému výjimkou.

Jsou zde opět velmi oblíbené a využívané porodní asistentky, a to během těhotenství k vyšetřením, ke konzultacím a k přípravným předporodním kurzům, a také k poporodní péči o ženu a dítě. Porodnice zaměstnávají své porodní asistentky, které na mnoha místech „vedou“ porody.

Porod v Británii

V Británii je podporován přirozený průběh těhotenství i porodu. Hlavní roli zde hraje vždy žena a dítě a jejich zdravotní stav. Hlavními poskytovatelkami péče jsou porodní asistentky, přičemž lékaři přicházejí ke slovu až v případě komplikovaných těhotenství a porodů, nebo pokud si žena přeje např. epidurální analgezii a jinou medikaci, případně císařský řez.

Britské ministerstvo zdravotnictví zastává názor, že všechny ženy by měly mít možnost volby místa porodu, včetně možnosti bezpečného porodu doma, a stát jim pro jejich volbu zajistí podmínky. Ministerstvo se také snaží zajistit, aby v průběhu celého těhotenství byla nastávající maminka provázena jednou porodní asistentkou, jejíž péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Porod v Německu 

Systém německého porodnictví se od českého liší především v široké škále možností výběru, jak a kde samotný porod proběhne. Porody v Německu probíhají různými způsoby, vždy dle vůle a zdravotního stavu rodičky. Nastávající maminky mají na výběr mezi “klasickým” porodem na klinice s porodní asistentkou a lékařem, porodem na klinice pouze s porodní asistentkou, porodem v porodním domě s porodní asistentkou a porodem doma s porodní asistentkou.

Během těhotenství je žena kontrolována zhruba stejně často, jako je tomu u nás, ovšem počet speciálních vyšetření je o něco nižší. V Německu je velký důraz kladen na předporodní přípravu a péči po porodu. Pojišťovny hradí účast na předporodním kurzu a poporodní návštěvy porodní asistentky po dobu osmi týdnů po porodu, kdy asistentka kontroluje zdravotní stav matky i dítěte a pokud má maminka zájem, radí v oblasti kojení i další péče o dítě.

Porodní asistentky

Porodní asistentky jsou v Německu, ale také v jiných zemích Evropské unie, zcela běžnou součástí porodní péče. Jde o ženy se zdravotnickým vzděláním specializovaným na péči v průběhu těhotenství, během porodu a v šestinedělí. Porodní asistentky pracují na konkrétních klinikách, ale zároveň má spousta z nich živnostenský list, a tak mohou vykonávat práci i mimo kliniku.

Každá těhotná žena má v Německu ze zákona nárok na před, porodní a poporodní péči, která je hrazena pojišťovnou. To se vztahuje také na péči porodních asistentek, které mohou dojíždět do místa bydliště rodičky. Porodní asistentka může ženu doprovázet k porodu, nebo asistovat při porodu doma, pokud si to rodička přeje.

Klinický porod

Ve většině německých nemocnic není potřeba se nikterak registrovat. Do porodnice můžete dorazit, až přijde váš čas. Můžete se rozhodnout, zda chcete rodit za přítomnosti porodní asistentky i lékaře, nebo pouze s porodní asistentkou. Taktéž se v německých nemocnicích můžete rozhodnout, zda chcete rodit přirozeně anebo císařským řezem. 

Mimoklinické porody

Mimoklinické porody jsou v Německu vnímány jako právoplatná alternativa k porodům a jsou plně hrazeny tamními zdravotními pojišťovnami. Možnost mimoklinických porodů je vnímána velmi pozitivně, což potvrzuje i fakt, že porody v porodních domech a v domácím prostředí činí asi 3% z celkového množství porodu.

Porodní domy

V Německu funguje kolem stovky porodních domů, v nichž pracují pouze porodní asistentky. Služby porodních asistentek jsou z velké části hrazeny pojišťovnami a od ledna roku 2007 německé zdravotní pojišťovny kompletně hradí porody v porodních domech.

Klinika Weiden

V případě, že dáváte přednost “klasickému” porodu v nemocnici, můžete se obrátit na kliniku Weiden. Na klinice Weiden je porod vnímán jako přirozený proces, avšak v případě nutnosti jsou zkušení lékaři i porodní asistentky schopni využít nejmodernější metody i technologie v oblasti porodnictví. Po narození miminka je každé rodičce i novorozenci věnována maximální péče.

Na klinice Weiden nemusíte rodit klasickým porodem, ale můžete si zvolit jiný způsob porodu, jako je například porod císařským řezem. Další z možností je také porod do vody. Pokud se zajímáte o jiné způsoby porodu, navštivte kliniku Weiden a proberte všechny vaše otázky o porodu s odborným lékařem a porodní asistentkou.

Hradí české pojišťovny porod v zahraničí?

V rámci zemí Evropské unie platí zákonné pojištění pro všechny její členy, což znamená, že po předložení tzv. Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) by na těhotnou ženu měl lékař pohlížet jak na občana dané země. Náhlý, neplánovaný porod v zahraničí nebo náhlé komplikace v těhotenství se považují za neodkladnou zdravotní péči a ta by měla být hrazena zdravotní pojišťovnou, u níž je žena pojištěna.

Pokud si hradíte pojištění v ČR, máte tedy nárok na proplacení porodu do takové výše, do jaké by vám byl proplacen v České republice. V opačném případě by se na vás pojišťovna v podstatě obohatila. Pokud plánujete porodit v zahraničí, je lepší ověřit si u vaší zdravotní pojišťovny, zda a v jakém rozsahu výjezd do zahraničí za účelem porodu umožňuje, tedy do jaké výše uhrazuje náklady porodu.

Těhotenství.cz