Nová aplikace má pomoci odhalit riziko předčasného porodu | Těhotenství.cz

Nová aplikace má pomoci odhalit riziko předčasného porodu

Nová aplikace má pomoci odhalit riziko předčasného porodu - Těhotenství.cz

I přes značné zlepšení prenatální péče, jsou předčasné porody stále velkým problémem na celém světě. Nová mobilní aplikaceinfo-icon s názvem QUiPPinfo-icon by mohla pomoci lékařům lépe identifikovat ženy s rizikem předčasného porodu. Aplikace byla vyvinutá na Kings College v Londýně a byla testována ve dvou výzkumech u žen s vyšším rizikem předčasného porodu.

15 milionů dětí celosvětově se každý rok narodí předčasně, tedy před 37. týdnem těhotenstvíinfo-icon. A každý rok více než milion z těchto dětí zemře na různé komplikace spojené s předčasným narozením. Existuje řada faktorů, které lékařům pomáhají určit, zda ženě hrozí předčasný porodinfo-icon, např. dřívější předčasný porod nebo potratinfo-icon. Dva další faktory, které mohou lékařům pomoci jsou délka děložního hrdla a úroveň biomarkerůinfo-icon nalezené ve vaginální tekutině známé jako fetální fibronektininfo-icon.  Fetální fibronektin (fFN) je glykoprotein extracelulární matrix produkovaný amniocyty a buňkami cytotrofoblastu, který se vyskytuje mezi vrstvou choria a deciduy, kde pomáhá udržovat integritu spojení mezi plodovým vejcem a dělohou. Stanovení fetálního fibronektinu ve stěru z pochvy lze využít k rozpoznání rizikainfo-icon předčasného porodu. Před 22. týdnem těhotenství se v poševním sekretu vyskytují vysoké hladiny fetálního fibronektinu, poté se tyto hladiny snižují (pod 50 ng/ml) a opět stoupají před porodem. Na počátku těhotenství jsou hodnoty fFN zvýšené v důsledku normálního růstu tkání. Ze skupiny žen s pozitivním fibronektinovým testem skončí předčasným porodem asi 25 %. U negativního testu se vyskytuje předčasný porod asi v 1 %. (Zdroj Wikiskripta.eu)

Aplikace pro výpočetinfo-icon používá algoritmus, který kombinuje průběhy předchozích těhotenství a délku děložního čípku s úrovněmi fetálního fibronektinu. Výsledek pak stanoví možné riziko předčasného porodu.

Aplikace QUiPP pro odhalení rizika předčasného porodu

Zdroj: Kings College London, Těhotenství.cz