Za první pololetí tohoto roku prudce stoupl počet těhotných žen v tísni | Těhotenství.cz

Minecraft nálepky se líbí každému dítěti!

Že výzdoba bytu může být i zábava, dokazuje eobchod Mixpix.cz, který nabízí originální nálepky ve tvaru čtverečku/pixelu. Lepením čtverečků jeden vedle druhého lze totiž vytvořit originální a netradiční motivy. Každé dítěinfo-icon si tak může vytvořit dekoraci do svého pokojíku přesně podle svých představ. Dlouhodobě jsou ale mezi dětmi nejoblíbenější motivy nálepek Minecraft.

Za první pololetí tohoto roku prudce stoupl počet těhotných žen v tísni

Za první pololetí tohoto roku prudce stoupl počet těhotných žen v tísni - Těhotenství.cz

Občanské sdružení Na počátku provozuje poradnu pro těhotné ženy v tísni. Poskytuje pomoc ženám, které se v souvislosti s těhotenstvím dostávají do nepříznivých životních situací. Sociální pracovnice upozorňují, že během první poloviny roku 2013 se počet klientek zvýšil oproti stejnému období loňského roku o jednu třetinu. Dávají to do souvislosti se zhoršující se ekonomickou situací domácností i zvyšujícím se napětím ve společnosti, neboť právě tyto okolnosti bývají prvotní příčinou následných sociálních problémů spojených s těhotenstvím.

Vedoucí poradny Kamila Culíková upřesňuje: „Mezi nejčastější případy, které řešíme, patří neplánovaná těhotenství žen, které již mají jedno nebo dvě děti, a vědí, že další již nebudou schopné uživit.“ Často také dochází k tomu, že se s nově nastalou situací nedokáže vyrovnat manžel nebo partner a od ženy odejde nebo jí vyhodí z bytu či domu. Podobně je tomu i u mladších klientek, kdy dceru, těhotnou dívku, napospas ulici nechávají vlastní rodiče. Ve 12 % případů byly ženy kontaktující poradnu oběťmi domácího násilí.

Kamila Culíková k tomu ještě dodává: „Obvyklou komplikací jednotlivých případů je zadluženost, nezaměstnanost a dlouhodobě nefunkční vztahy. Za takové situace představuje nová výzva v podobě neplánovaného těhotenství katalyzátor všech neřešených problémů, vyhrocení vztahů a následnou krizovou situaci nastávající maminky. Ta se nečekaně ze dne na den ocitá bez přístřeší, bez prostředků a bez naděje na dobrý život svého dítěte.“

Často jí pak nenapadne jiné řešení, než umělý potrat, se kterým se však neztotožňuje a který může být do budoucna příčinou silného traumatu, tzv. post-abortivního syndromu. „V takové stavu je nejlepší obrátit se na odborníky, kteří mohou pomoci s hledáním cest, jak nepříznivou situaci řešit“, uzavírá Kamila Culíková.

 

O Poradně: Poradna provozovaná občanským sdružením Na počátku poskytuje odborné sociální poradenství těhotným ženám, které se v důsledku svého těhotenství dostaly do nepříznivé životní situace. Pomoc vychází z individuálních potřeb žen. Je poskytována způsobem, který je podporuje v aktivním řešení situace, v rozvoji dovedností pro samostatný život a směruje je k začlenění zpět do přirozené komunity. Od začátku provozu pomohla poradna necelým 1700 žen.

O sdružení: Brněnské občanské sdružení Na počátku pomáhá od roku 1994 těhotným ženám a matkám s dětmi v obtížných životních situacích. Provozuje Poradnu Na počátku, azylový dům Domov pro dětský život a Byty na půli cesty. Za dobu své existence pomohlo zhruba 1900 ženám a 250 dětem.

Odkaz: www.napocatku.cz

Podobné příspěvky jako: Za první pololetí tohoto roku prudce stoupl počet těhotných žen v tísni

Na mateřskou nemá nárok každý

Každý pátý Čech starší 15 let vlastní živnostenské oprávnění. Třetinu všech živnostníků v České republice tvoří ženy. Otázka, jak zvládnout podnikáníinfo-icon a...

Práce konaná doma

V pracovní smlouvě lze sjednat, že pracovník nebude konat pro zaměstnavatele práci na pracovišti zaměstnavatele, ale za podmínek stanovených v pracovní smlouvě doma v pracovní době, kterou si zaměstnanec sám rozvrhne. Pracovní poměry takových zaměstnanců (tzv. "domáčtí zaměstnanci") se řídí...

Na počátku, o. p. s. již 20 let pomáhá těhotným ženám v krizi

V pátek dne 21. března 2014 tomu bude přesně 20 let, kdy byla obecně prospěšná společnost Na počátku, tehdy ještě jako občanské sdružení, zaregistrována ministerstvem vnitra. Stejně dlouhou dobu nepřetržitě poskytuje podporu těhotným ženám a maminkám s dětmi, které se dostaly do nepříznivé...

Rodičovský příspěvek v případě pěstounské péče

Nárok na rodičovský příspěvekinfo-icon vzniká od data nabytí právní moci rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče, do pěstounské péče na...

Nárok na peněžitou pomoc v mateřství – dvě základní podmínky

Nárok na PPM vzniká pouze za splnění dvou daných podmínek. Žadatel o peněžitou pomocinfo-icon v mateřství musí být v době nástupu na ni nemocensky pojištěn, nebo...

Příspěvky z webu mojetehotenstvi.cz