předčasný porod v těhotenství | Těhotenství.cz

předčasný porod

Šance pro nedonošené děti jsou stále vyšší

 V roce 2002 se předčasně narodilo 5567 dětí, zatímco v roce 2014 už to bylo 9121 dětí. V ČR se tak neustále zvyšuje počet předčasných porodů, a to z původních 6 procent v roce 2002 na současných 8,3 procenta.

1 z 10 miminek na celém světe je předčasně narozené

Počet předčasně narozených dětí se globálně neustále zvyšuje, výjimkou není ani Česká republika.

Znečištění vzduchu může mít vliv na předčasný porod

Pokud je ženainfo-icon v těhotenstvíinfo-icon

Nová aplikace má pomoci odhalit riziko předčasného porodu

I přes značné zlepšení prenatální péče, jsou předčasné porody stále velkým problémem na celém světě.

Moderní péče o patologické novorozence

V letech 2000 až 2013 se v České republice zvýšila incidence nezralých novorozenců z 5,5 na 8 procent.

Kouření v těhotenství může negativně ovlivnit i fyzickou zdatnost potomků

Je všeobecně známo, že kouřeníinfo-icon během těhoten

Vaginální mikroby mohou pomoci předpovědět předčasný porod

Miliony buněk v reprodukčním traktu těhotných žen by mohly být klíčem k předpovídání předčasného porodu.

Deprese těhotných – léčba pomocí SSRI snižuje rizika předčasného porodu, má ale vliv na vývoj miminka

Při léčbě depresí u těhotných žen běžně používanými antidepresivy se také snižuje riziko některých komplikací v těhotenstvíinfo-icon

Rizikové faktory, které ovlivňují předčasný porod

V České republice dochází k předčasným porodům zhruba u 6-8 % těhotenstvíinfo-icon, což odpovídá situ

Předčasný porod hrozí o trochu více u žen, které se také narodily dříve

Ženám, které se narodily předčasně, hrozí mírně vyšší riziko, že své dítěinfo-icon také porodí před plánovan

Stránky

Subscribe to RSS - předčasný porod