Sex ve městě aneb větší města, více dětí? | Těhotenství.cz

Sex ve městě aneb větší města, více dětí?

Sex ve městě aneb větší města, více dětí? - Těhotenství.cz

Je porodnostinfo-icon ve městech vyšší než je průměr jednotlivých států? Nové výzkumy ukazují že ano. Porodnost ve 41 velkých evropských a amerických městech je o prý 7% vyšší, než je národní průměr v jednotlivých zemích. A dokonce i města s nejvyššími náklady na život, jako jsou Londýn, New York nebo Stockholm zažívají "mini baby boom" a vykazují zvýšenou porodnost. Přestože urbanizaceinfo-icon byla historicky spojována se snížením porodnosti, aktuální výzkuminfo-icon vyvrací mýtus, že města jsou "hřbitovy plodnosti". Takové výsledky nedávno alespoň zveřejnila společnost Allianz..

Pro účely tohoto výzkumu byla porodnost ve městech Evropy a USA vypočtena ze statistických údajů a porovnána s jednotlivými celostátními hodnotami porodnosti. Do průzkumu byla zařazena hlavní a velká města Evropy s více než 1 miliónem obyvatel. Odborníci zjistili, že vyšší porodnost se v těchto městech vyskytuje napříč hranicemi jednotlivých států. Například v Lisabonu byla průměrná porodnost o 50 % vyšší, než je celostátní průměr Portugalska, ve slovenské Bratislavě pak o 31 % vyšší a v britském Birminghamu pak o 17% vyšší. V USA byla přepočtená hodnota porodnosti pro New York City o 5% vyšší, než je celostátní průměr, v Chicagu pak o 3 % vyšší a v Dallasu dokonce o 17% vyšší.  "Překvapující je, že města s nejvyššími náklady na život a nejvyššími cenami nájmů, mají i přesto vyšší porodnost než je celonárodní průměr v dané zemi," řekla Brigitte Miksa, zástupknyě společnosti Allianz. "Platí to pro New York City, Mnichov (+5%), Londýn (+8%), Stockholm (+13%), Kodaň (+14%) a Oslo (+16%).

Růst porodnosti v některých velkých městech je tažen zejména lepšími příležitostmi pro získání zaměstnáníinfo-icon, které umožňuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, kvalitnější infrastrukturou s lepšími možnostmi pro hlídání a péči o dětiinfo-icon, vyšší ochotou spolu žijících párů mít děti a také nárůstem imigrace. Odborníci  nicméně varují, že i když je "baby boom" ve městech pozitivním demografickým jevem, nedokáže to úplně vyřešit problémy související se stárnutím populace. Z měst, která byla do výzkumu zařazena jenom Dallas a Birmingham mají průměr porodnosti na ženu 2,1 což je hodnota, kterou je nezbytně nutné udržet, aby se populace sama přirozeně obnovovala bez vlivu imigrace.  V pěti dalších městech - Bruselu, Stockholmu, Oslu, Londýně a New Yorku je hodnota porodnosti stále pod touto mezní hranicí.

Zdroj: Tisková zpráva, Těhotenstvíinfo-icon.cz

Podobné příspěvky jako: Sex ve městě aneb větší města, více dětí?

Jména dětí v loňském roce

Český statistický úřad sleduje oblíbenost dětských jmen od ledna 1999. Ve článku najdete přehled nejčastěji dávaných jmen děvčat a chlapců v ČR, spolu s dalšími zajímavostmi o jménech. Přehled je z ledna 2012.

Dívčí jména...

Nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a jeho výše

Základní podmínkou nároku na tuto dávku je dočasné převedení těhotné zaměstnankyně na jinou práci z důvodu, že práceinfo-icon, kterou dosud vykonávala, je těhotným...

Nezaměstnaní v evidenci Úřadu práce ČR a nárok na peněžitou pomoc v mateřství

Nezaměstnaní nárok na PPM nemají, protože nejsou nemocensky pojištěni. Ode dne porodu ale mají nárok na rodičovský příspěvěk – dávku státní sociální podpory. S žádostí o ni se musí obrátit na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR podle místa trvalého bydliště. Nárok na PPM by nezaměstnaným vznikl...

Změny pro rodiče v sociální oblasti v roce 2017

NOVÁ DÁVKA PRO OTCE
Novopečení tatínkové dostanou možnost využít po narození potomka dávku tzv. otcovské poporodní péče. Ta bude fungovat tak, že z nemocenského pojištění bude otec...

Pružná pracovní doba

V zájmu lepšího využívání pracovní doby a uspokojování osobních potřeb zaměstnanců/zaměstnankyň může zaměstnavatel uplatňovat pružnou pracovní dobu, a to také pouze na některých pracovištích, popřípadě u některých zaměstnanců. Při uplatňování pružné pracovní doby si zaměstnanec volí sám začátek...