Sex ve městě aneb větší města, více dětí? | Těhotenství.cz

Sex ve městě aneb větší města, více dětí?

Sex ve městě aneb větší města, více dětí? - Těhotenství.cz

Je porodnost ve městech vyšší než je průměr jednotlivých států? Nové výzkumy ukazují že ano. Porodnost ve 41 velkých evropských a amerických městech je o prý 7% vyšší, než je národní průměr v jednotlivých zemích. A dokonce i města s nejvyššími náklady na život, jako jsou Londýn, New York nebo Stockholm zažívají "mini baby boom" a vykazují zvýšenou porodnost. Přestože urbanizace byla historicky spojována se snížením porodnosti, aktuální výzkum vyvrací mýtus, že města jsou "hřbitovy plodnosti". Takové výsledky nedávno alespoň zveřejnila společnost Allianz..

Pro účely tohoto výzkumu byla porodnost ve městech Evropy a USA vypočtena ze statistických údajů a porovnána s jednotlivými celostátními hodnotami porodnosti. Do průzkumu byla zařazena hlavní a velká města Evropy s více než 1 miliónem obyvatel. Odborníci zjistili, že vyšší porodnost se v těchto městech vyskytuje napříč hranicemi jednotlivých států. Například v Lisabonu byla průměrná porodnost o 50 % vyšší, než je celostátní průměr Portugalska, ve slovenské Bratislavě pak o 31 % vyšší a v britském Birminghamu pak o 17% vyšší. V USA byla přepočtená hodnota porodnosti pro New York City o 5% vyšší, než je celostátní průměr, v Chicagu pak o 3 % vyšší a v Dallasu dokonce o 17% vyšší.  "Překvapující je, že města s nejvyššími náklady na život a nejvyššími cenami nájmů, mají i přesto vyšší porodnost než je celonárodní průměr v dané zemi," řekla Brigitte Miksa, zástupknyě společnosti Allianz. "Platí to pro New York City, Mnichov (+5%), Londýn (+8%), Stockholm (+13%), Kodaň (+14%) a Oslo (+16%).

Růst porodnosti v některých velkých městech je tažen zejména lepšími příležitostmi pro získání zaměstnání, které umožňuje rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, kvalitnější infrastrukturou s lepšími možnostmi pro hlídání a péči o děti, vyšší ochotou spolu žijících párů mít děti a také nárůstem imigrace. Odborníci  nicméně varují, že i když je "baby boom" ve městech pozitivním demografickým jevem, nedokáže to úplně vyřešit problémy související se stárnutím populace. Z měst, která byla do výzkumu zařazena jenom Dallas a Birmingham mají průměr porodnosti na ženu 2,1 což je hodnota, kterou je nezbytně nutné udržet, aby se populace sama přirozeně obnovovala bez vlivu imigrace.  V pěti dalších městech - Bruselu, Stockholmu, Oslu, Londýně a New Yorku je hodnota porodnosti stále pod touto mezní hranicí.

Zdroj: Tisková zpráva, Těhotenství.cz

Podobné příspěvky jako: Sex ve městě aneb větší města, více dětí?

Celodenní péče o dítě jako podmínka

Váš nárok na rodičovský příspěvek neovlivňuje to, zda pracujete. Podstatné je, že musíte, jakožto rodič, který dávku pobírá, zajistit řádnou a celodenní péči o dítě. V praxi můžete dítě svěřit třeba babičce, najmout si chůvu nebo využít předškolních zařízení. Pokud se rozhodnete pro jesle či...

Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek - informace pro rok 2015

Jak se zorientovat v nových předpisech ohledně peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku v letošním roce (2015).

...

Prvorodičky hledají rady hlavně na internetu.Aktivně si informace zjišťují i dosud netěhotné ženy.

Informace o tom, co je potřeba nakoupit pro miminko a co vzít s sebou do porodnice, hledají těhotné ženy nejčastěji na internetu (78 %).

Jako druhý zdroj (76 %) využívají ženy rady svých kamarádek, rodiny a známých. Ve 29 % maminky dohledávají také informace v knihách a odborných...

Rozdělení služeb péče o děti v ČR

V České republice existují zejména následující služby péče o děti, které podporují lepší slučitelnost profesních a rodinných rolí:

1. Služby péče pro děti do tří let věku

Tento typ služeb není v České republice příliš rozvinutý. Z výzkumu VÚPSV provedeném v roce 2004 lze nicméně...

Život dětem pořádá tradiční sbírku Zimní Srdíčkové dny

Ve dnech 1. - 5. prosince 2014 pořádá Život dětem o.p.s. svou tradiční celorepublikovou sbírku Zimní Srdíčkové dny. Sbírkovými předměty jsou krásné magnetky se zvířátky a vánoční CD Srdci blíž, s logem Život dětem.

Výtěžek sbírky bude použit ve prospěch těžce handicapovaných...

Příspěvky z webu mojetehotenstvi.cz