Přejít k hlavnímu obsahu

Světový den antikoncepce (26. září) připomíná ženám na celém světě jasné sdělení: „Tvůj život, tvoje budoucnost!“

Čtvrtek 25. Září 2014 07:39

Dle statistik je na světě až 41 % těhotenství neplánovaných a téměř polovina z nich (49 %) končí umělým přerušením těhotenství1. Podle statistik ÚZIS z roku 2013 bylo v ČR celkem 37 687 potratů, miniinterrupce představovaly 72,4 % všech uměle ukončených těhotenství. V roce 2013 je podstupovaly zejména ženy svobodné, ženy se středoškolským vzděláním a ženy se dvěma dětmi.Tuto situaci se snaží již od roku 2007 změnit Světový den antikoncepce, který se každoročně koná 26. září. Jeho cílem je zvýšit povědomí o možnostech antikoncepce a zodpovědného plánování rodičovství. Ženy by měly být v rozhodování o své formě antikoncepce samy aktivní, diskutovat vhodné možnosti se svým gynekologem a nevěřit mýtům, které v jejich okolí kolují.

Překvapivé celosvětové průzkumy – osobní hygiena důležitější než antikoncepce?

Průzkumy chování mladých lidí před schůzkou ukazují, že 44 % mladých lidí dává přednost péčio osobní hygienu, zahrnující sprchování, depilaci a aplikaci parfému před výběrem vhodné metody antikoncepce.2 Nejrizikovějším faktorem v sexuálním chování mladých lidí je stud. Následkem toho se bojí vyhledávat informace o sexu a možnostech ochrany.3 Sexuální výchova v rámci školních osnov začátek sexuálního života spíše oddálí, nežli uspíší.4

Mladé ženy mají o antikoncepci málo znalostí, proto je i prostor pro kolování mýtů

Povědomí mnoha žen o vlastním těle, menstruaci, plodných dnech, vlivu hormonů a škále možností antikoncepce je skoro stejné jako povědomí jejich babiček v dobách jejich mládí. Většina těchto mylných přesvědčení vyplývá z pouhé neznalosti. Pověry o hormonální antikoncepci se tradují od šedesátých let minulého století, kdy ženy začaly používat první pilulky. Spousta zkreslených informací o ní přetrvává dodnes, přestože došlo v jejím vývoji k výraznému pokroku a v současné době je na trhu velké množství různorodých moderních antikoncepčních přípravků. Jedním z rozšířených mýtů mezi ženami je ten, že pokud budou několik let brát nepřetržitě hormony, menstruace se jim pak už nevrátí do normálu a budou mít problémy otěhotnět. „Schopnost otěhotnět je ale ovlivňována množstvím různých faktorů, některé z nich nejsou doposud známé. Menstruace je jen důsledek vlivu hormonů na děložní sliznici. Po vysazení hormonální antikoncepce se v naprosté většině případů přirozený cyklus obnovuje do tří měsíců,“ uvádí mýtus na pravou míru gynekoložka MUDr. Dagmar Makalová. „Daleko významnější je schopnost dozrání vajíčka ve vaječníku a jeho včasné uvolnění pro oplození. Hormonální antikoncepce velmi často pomáhá mírnit projevy a důsledky tzv. syndromu polycystických ovárií, který je jednou z nejčastějších příčin neplodnosti, dodává.

Češky a antikoncepce? Dle ÚZIS roste počet žen užívajících nitroděložní antikoncepci

Dle statistik ÚZIS z roku 2013 vyplynulo, že více než polovina žen ve fertilním věku užívala v roce 2013 hormonální nebo nitroděložní antikoncepci (52,0 % žen ve věku 15–49 let). Počet žen, které užívají hormonální antikoncepci, se od roku 2007 kontinuálně snižuje. V roce 2013 ji užívalo 444,3 žen z tisíce žen ve fertilním věku. Počet žen, které užívají nitroděložní antikoncepci, oproti tomu od roku 2007 stoupá. Zatímco v roce 2007 užívalo nitroděložní antikoncepci 65,5 žen z tisíce žen ve fertilním věku, v roce 2013 jich bylo již 75,5. Mezi uživatelkami nitroděložní antikoncepce převládala hormonální nitroděložní antikoncepce (55,0 %), nitroděložní nehormonální antikoncepce se na celkovém počtu podílela 45,0 %. Nejvíce žen s předepsanou hormonální nebo nitroděložní antikoncepcí bylo v hl. městě Praze (60,0 % žen fertilního věku) a v Olomouckém kraji (63,7 % žen fertilního věku).

Každá třetí žena užívající antikoncepci zvažuje v blízké době její změnu

Zajímavé výsledky přinesl i průzkum agentury Ipsos, který byl proveden na začátku letošního roku. Podle něj užívá některou z forem hormonální antikoncepce nebo nehormonální nitroděložní tělísko 62 % českých žen ve věku 18-35 let. Nejčastěji to jsou hormonální pilulky, které v současnosti užívá každá druhá žena (54 %) v tomto věku, ale osobní zkušenost s nimi má 93 % žen dané věkové kategorie. Zajímavým zjištěním průzkumu byl také fakt, že téměř každá třetí žena užívající antikoncepci zvažuje v blízké době její změnu.

Dle statistik ÚZIS z roku 2013 navíc rodí ženy později a stále více žen do 35 let věku řeší spíše studium a kariéru. S tímto trendem jdou ruku v ruce také požadavky na vhodnou dlouhodobou antikoncepci. V současné době je kladen jak mezi gynekology, tak i samotnými uživatelkami důraz na tři vlastnosti moderní antikoncepce, kterými jsou jednoznačně – šetrnost, bezpečnost a spolehlivost,“ shrnuje aktuální trend v hormonální antikoncepci gynekoložka MUDr. Makalová.

Důsledky neplánovaných těhotenství

Každý rok na celém světě porodí 14–16 milionů dívek ve věku 15–19 let. Úmrtí, spojená s těhotenstvím, jsou nejčastější příčinou smrti dívek v tomto věku.5 Každým rokem zabrání antikoncepce 188 milionům neplánovaných těhotenství, následkem čehož je provedeno o 112 milionů méně potratů, zemře o 1,1 milionu méně novorozenců a o 150 000 méně matek.6

Ročně na světě dojde k 448 miliónům nákaz léčitelnou pohlavně přenosnou chorobou (tj. např. syfilis, kapavka, chlamydie a trichomonáda). Mezi tyto choroby nejsou zahrnuty infekce virem HIV a další onemocnění, která významným způsobem negativně ovlivňují život jednotlivců i skupin na celém světě.7 15 % mladých dospělých osob ve věku 18 až 26 let trpělo v roce 2009 sexuálně přenosnou chorobou.8

Neplánovaná těhotenství tak představují komplexní problém, spojený jak s vysokými náklady na zdravotní a sociální služby, tak s obrovským emocionálním stresem pro těhotně ženy, jejich rodiny

a celou společnost.9

Tisková zpráva