Stoupá počet center asistované reprodukce i počet umělých oplodnění | Těhotenství.cz

Stoupá počet center asistované reprodukce i počet umělých oplodnění

Stoupá počet center asistované reprodukce i počet umělých oplodnění - Těhotenství.cz

Počet center asistované reprodukce se každý rok zvyšuje, v roce 2007 provozovalo činnost „pouze“ 27 center. V každém kraji se nachází alespoň jedno centrum asistované reprodukce. Největší počet center je v Praze a několika dalších velkých městech, především v Brně, Plzni a Olomouci.

Zvyšuje se také počet započatých cyklů. Od roku 2011 se počet cyklů zvýšil o více než 17 %. Rostoucí průměrný počet cyklů připadající na jedno centrum navzdory zvyšujícímu se počtu zařízení také demonstruje nárůst intenzity využívání metod asistované reprodukce. V roce 2013 činil tento průměr 786,5 cyklů na jedno CAR.

Centra asistované reprodukce

Cykly asistované reprodukce můžeme členit podle zamýšleného cíle. Kýženým výsledkem klasického léčebného cyklu je otěhotnění a porod zdravého dítěte. Ne všechny cykly však musí vést k bezprostřednímu otěhotnění. Typickým příkladem takových cyklů je například darování oocytů či kryokonzervace vlastních vajíček či embryí. Počet IVF cyklů (mimotělní oplodnění), tedy cyklů s cílem léčit neplodnost, zůstává poměrně stabilní, okolo 12 tisíc (12 980 cyklů v roce 2013). Počet kryoembryotransferů (KET) se od roku 2011 kontinuálně zvyšuje, ze 4 520 na 7 715 cyklů v roce 2013. Podíl IVF a KET cyklů na celkovém počtu cyklů se snižuje zejména vlivem nárůstu cyklů s cílem darovat oocyty (13,4 % v roce 2013 oproti 8,4 % v roce 2009) a cyklů přijetí darovaných oocytů (16,1 % v roce 2013 oproti 9,9 % v roce 2009). Častější jsou také cykly s cílem „zamrazit vše“ a „přijetí darovaných embryí“.

Centra asistované reprodukce v České republice jsou také často vyhledávána cizinkami, ať již ze zemí Evropské unie či jiných zemí. V roce 2013 byla více než třetina všech cyklů provedena cizinkám (34,5 %, oproti 14,5 % v roce 2007). Ty si Českou republiku vybírají jak z důvodů kvality poskytované péče, tak z finančních důvodů či legislativních omezení v jejich vlastní zemi. Zatímco dárkyněmi oocytů jsou v naprosté většině případů Češky (99,5 % ze všech ED cyklů), nejvíce cyklů s cílem příjem darovaného vajíčka (OoR) či darovaného embrya (EmR) podstupují cizinky (86,9 % ze všech OoR a 85,5 % ze všech EmR).

Počet umělých oplodnění

Jedním ze základních determinantů úspěšnosti asistované reprodukce je věk ženy, která daný cyklus podstupuje. V České republice smí podle platné legislativy asistovanou reprodukci podstoupit žena ve věku od 18 do 49 let (omezení horní hranicí je v platnosti od dubna 2012, viz zákon č. 373/2011 Sb.). To, v jakém věku ženy cykly podstupují, dále souvisí například s podmínkami pro finanční spoluúčast zdravotních pojišťoven na úhradě cyklů asistované reprodukce. V České republice platí, že zdravotní pojišťovny hradí 3 cykly ženám do 39 let a v případě, že v prvních dvou cyklech bylo přeneseno pouze jedno embryo, přispívají zdravotní pojišťovny také na čtvrtý cyklus.

Věk žen - asistovaná reprodukce

Zastoupení žen ve věku do 34 let na celkovém počtu cyklů se trvale snižuje, v roce 2013 klesl podíl těchto žen pod 50 %, na 47,9 %. Podíl žen ve věku 40 let a vyšším na celkovém počtu cyklů se od roku 2007 zvýšil z 10,7 % na 24,8 % v roce 2013. Tento vývoj jistě souvisí s obecným trendem odkladu rodičovství do vyššího věku.

 

Těhotenství.cz, Zdroj: uzis.cz

Podobné příspěvky jako: Stoupá počet center asistované reprodukce i počet umělých oplodnění

Online poradna o neplodnosti a umělém oplodnění

Nově na webu těhotenství.cz můžete využít online poradnu z oblasti neplodnosti a umělého oplodnění. Na vaše dotazy bude odpovídat: MUDr. Hana Višňová, Ph.D. - vedoucí lékařka na pražské klinice asistované reprodukce IVF CUBE.
Klinika asistované reprodukce IVF CUBE je novým centrem...

Jak vzniká nový život? Podívejte se na video oplození vajíčka spermií pod mikroskopem.

Předpokladem vzniku nového života je proniknutí spermie do vajíčka. V přirozených podmínkách ke splynutí dvou pohlavních buněk dochází uvnitř těla ženy. Ne každý pár ale má to štěstí a počne přirozenou cestou.

Péči lékařů zabývajících se léčbou neplodnosti vyhledává čím dál víc párů....

O asistovanou reprodukci je větší zájem, dárců spermií je však nedostatek

Podle nejnovějších údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) se v Česku stále zvyšuje počet započatých cyklů asistované reprodukce. V roce 2013 bylo u Češek zahájeno více než 21 tisíc cyklů, což je o 17 % více, než tomu bylo v roce 2011. Zároveň roste podle odborníků také...

Podívejte se, jak se získává vzorek z embrya! Lékaři díky němu zjistí, zda miminko bude zdravé.

Biopsie embrya – toto slovní spojení v mnohých možná vyvolá děs, hrůzu a obavy. Ve skutečnosti jde o výkon, který může dvojicím podstupujícím léčbu neplodnosti ušetřit velké trápení. Podívejte se na video, které zachycuje odebrání části buněk z embrya několik dní starého!

Biopsie je...

Vědci vytvořili funkční spermie z kmenových buněk

Fungující spermie, které by mohly jednoho dne pomoci neplodným mužům, byly vytvořeny v laboratoři v Číně. Svůj objev vědci zveřejnili v americkém odborném časopise Cell Stem Cell.

Celosvětově se problém neplodnosti týká až 15% párů. Studie z roku 2002 zjistila, že se mužská neplodnost...

Příspěvky z webu mojetehotenstvi.cz