Stoupá počet center asistované reprodukce i počet umělých oplodnění | Těhotenství.cz

Stoupá počet center asistované reprodukce i počet umělých oplodnění

Stoupá počet center asistované reprodukce i počet umělých oplodnění - Těhotenství.cz

Počet center asistované reprodukceinfo-icon se každý rok zvyšuje, v roce 2007 provozovalo činnost „pouze“ 27 center. V každém kraji se nachází alespoň jedno centrum asistované reprodukce. Největší počet center je v Praze a několika dalších velkých městech, především v Brně, Plzni a Olomouci.

Zvyšuje se také počet započatých cyklů. Od roku 2011 se počet cyklů zvýšil o více než 17 %. Rostoucí průměrný počet cyklů připadající na jedno centrum navzdory zvyšujícímu se počtu zařízení také demonstruje nárůst intenzity využívání metod asistované reprodukce. V roce 2013 činil tento průměr 786,5 cyklů na jedno CAR.

Centra asistované reprodukce

Cykly asistované reprodukce můžeme členit podle zamýšleného cíle. Kýženým výsledkem klasického léčebného cyklu je otěhotněníinfo-icon a porodinfo-icon zdravého dítěte. Ne všechny cykly však musí vést k bezprostřednímu otěhotnění. Typickým příkladem takových cyklů je například darování oocytů či kryokonzervace vlastních vajíček či embryí. Počet IVFinfo-icon cyklů (mimotělní oplodněníinfo-icon), tedy cyklů s cílem léčit neplodnostinfo-icon, zůstává poměrně stabilní, okolo 12 tisíc (12 980 cyklů v roce 2013). Počet kryoembryotransferů (KETinfo-icon) se od roku 2011 kontinuálně zvyšuje, ze 4 520 na 7 715 cyklů v roce 2013. Podíl IVF a KET cyklů na celkovém počtu cyklů se snižuje zejména vlivem nárůstu cyklů s cílem darovat oocyty (13,4 % v roce 2013 oproti 8,4 % v roce 2009) a cyklů přijetí darovaných oocytů (16,1 % v roce 2013 oproti 9,9 % v roce 2009). Častější jsou také cykly s cílem „zamrazit vše“ a „přijetí darovaných embryí“.

Centra asistované reprodukce v České republice jsou také často vyhledávána cizinkami, ať již ze zemí Evropské unie či jiných zemí. V roce 2013 byla více než třetina všech cyklů provedena cizinkám (34,5 %, oproti 14,5 % v roce 2007). Ty si Českou republiku vybírají jak z důvodů kvality poskytované péče, tak z finančních důvodů či legislativních omezení v jejich vlastní zemi. Zatímco dárkyněmi oocytů jsou v naprosté většině případů Češky (99,5 % ze všech ED cyklů), nejvíce cyklů s cílem příjem darovaného vajíčka (OoR) či darovaného embrya (EmR) podstupují cizinky (86,9 % ze všech OoR a 85,5 % ze všech EmR).

Počet umělých oplodnění

Jedním ze základních determinantů úspěšnosti asistované reprodukce je věkinfo-icon ženy, která daný cyklus podstupuje. V České republice smí podle platné legislativy asistovanou reprodukci podstoupit ženainfo-icon ve věku od 18 do 49 let (omezení horní hranicí je v platnosti od dubna 2012, viz zákon č. 373/2011 Sb.). To, v jakém věku ženy cykly podstupují, dále souvisí například s podmínkami pro finanční spoluúčast zdravotních pojišťoven na úhradě cyklů asistované reprodukce. V České republice platí, že zdravotní pojišťovny hradí 3 cykly ženám do 39 let a v případě, že v prvních dvou cyklech bylo přeneseno pouze jedno embryoinfo-icon, přispívají zdravotní pojišťovny také na čtvrtý cyklus.

Věk žen - asistovaná reprodukce

Zastoupení žen ve věku do 34 let na celkovém počtu cyklů se trvale snižuje, v roce 2013 klesl podíl těchto žen pod 50 %, na 47,9 %. Podíl žen ve věku 40 let a vyšším na celkovém počtu cyklů se od roku 2007 zvýšil z 10,7 % na 24,8 % v roce 2013. Tento vývojinfo-icon jistě souvisí s obecným trendem odkladu rodičovstvíinfo-icon do vyššího věku.

 

Těhotenstvíinfo-icon.cz, Zdroj: uzis.cz

Podobné příspěvky jako: Stoupá počet center asistované reprodukce i počet umělých oplodnění

Online poradna o neplodnosti a umělém oplodnění

Nově na webu těhotenstvíinfo-icon.cz můžete využít online poradnu z oblasti neplodnosti a umělého oplodnění...

Jak vzniká nový život? Podívejte se na video oplození vajíčka spermií pod mikroskopem.

Předpokladem vzniku nového života je proniknutí spermieinfo-icon do vajíčka. V přirozených podmínkách ke splynutí dvou pohlavních buněk dochází uvnitř...

O asistovanou reprodukci je větší zájem, dárců spermií je však nedostatek

Podle nejnovějších údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) se v Česku stále zvyšuje počet započatých cyklů asistované reprodukce...

Podívejte se, jak se získává vzorek z embrya! Lékaři díky němu zjistí, zda miminko bude zdravé.

Biopsie embrya – toto slovní spojení v mnohých možná vyvolá děs, hrůzu a obavy. Ve skutečnosti jde o výkon, který může dvojicím podstupujícím léčbu neplodnosti ušetřit velké trápení. Podívejte se na video...

Vědci vytvořili funkční spermie z kmenových buněk

Fungující spermieinfo-icon, které by mohly jednoho dne pomoci neplodným mužům, byly vytvořeny v laboratoři v Číně. Svůj objev vědci zveřejnili v...