Kontrakce 1x za 10 min - 1. doba porodní | Těhotenství.cz

Kontrakce 1x za 10 min - 1. doba porodní

Na začátku, kdy jsou kontrakce opravdu jednou za 10 minut, je zapotřebí si stanovit tzv. dlouhodobý plán. Znamená to, že si v této chvíli nebudete klást otázku, zda porodíte do 2 nebo 3 hodin. Je to velice nepravděpodobné a na konci tohoto časového úseku byste byla zklamaná, což by vám neprospělo. Místo toho si řeknete: „Začalo to. To znamená, že když budu mít po všem za 10 až 12 hodin, budu ráda."

U prvorodiček je délka I. doby porodní většinou větší než u vícerodiček. Je to dáno technikou otevírání porodních cest. Jak (I. DP) postupuje, kontrakce děložní jsou častější a jejich intenzita je větší. Také intervaly mezi nimi se zkracují. Na začátku porodu máte tedy kontrakce asi po 15 minutách, postu­pem času se intervaly zkracují. Jak časté a intenzivní jsou vaše kontrakce, tak rychle a intenzivně se otevírají porodní cesty.

Na začátku porodu bývá čípek dlouhý 2,5 cm, uzavřený nebo pro špičku prstu otevřený (takový nález by popsal lékař, který by vás vyšetřoval na úplném za­čátku porodu). Pokud je vše v pořádku, je zbytečné odjíždět do nemocnice na porodní sál tak brzy. Počkejte si! Když začnou být kontrakce děložní častější a vyje vnímáte intenzivněji, je většinou jasné, že i nález na porodních cestách se změnil a může být asi takovýto: čípek je již pouze 1 cm a je prostupný pro prst. Neboli je otevřený asi na 1,5 cm.

Stále jste ještě na začátku porodu. Takže, jestli se cítíte relativně dobře, ne- krvácíte, cítíte alespoň občas pohyby dítěte, kontrakce děložní jsou pravidelné a jejich intenzita se zvětšuje, vyčkejte ještě doma. Užívejte si pohodlí a intim­ního prostředí vašeho domova. Je jistě lepší zajít si na vlastní záchod, využít své koupelny, napít se dobrého ovocného džusu a nebo si chvilku posedět s manže­lem ve svém křesle.

Čím déle zůstanete v klidu a budete se cítit pohodlně, tím lépe celý váš porod proběhne. Dnes se již jednoznačně ví, že uspěchaný, odosobněný a přetechnizo­vaný styl porodu vlastnímu porodnickému procesu vůbec nesvědčí. Musíte však o porodu něco znát, vědět jak se chovat, když porod začne. Tato kniha může být velmi dobrým pomocníkem, ale nejlépe tento úkol splňují kursy pro těhotné. Také si můžete zajistit porodní asistentku, která k vám přijede ve chvíli, kdy se budete domnívat, že porod začal. Vše s ní v klidu prokonzultujete. S takovými službami se můžete seznámit právě v kursech pro těhotné.

Ženy, které na začátku porodu nezapojí racionální složku mozku (neo- kortex), ale zůstanou v naprosto přirozené rovině vnímání probíhajícího porodu, rodí rychleji, lépe, bez komplikací, a vše u nich probíhá mnohem snadněji. Proč? Porod je přirozený děj a jev, na který je většina žen při­pravena. Pokud nejsou nějaké komplikace nebo jiné závažné důvody, není třeba brát porod jako něco neobvyklého. Začnete naslouchat svému tělu, zjistěte, co chce, a jak mu je nejlépe, a podle toho se řiďte.

Racionálně musíte začít uvažovat až při příjezdu do porodnice. Od chvíle, kdy vstoupíte na porodní sál, se vás personál začne vyptávat na spoustu růz­ných otázek, na které budete muset odpovídat. Zařadí vás dle vašeho porodního nálezu do svého pracovního plánu a stanete se součástí jejich pracovní rutiny. Tato rutina s sebou nese spoustu omezení ve vašem chování a do jisté míry i od­osobnění vašeho porodu. Každá žena potřebuje při porodu něco jiného a každá porod jinak vnímá. Každá má jiné pocity a ráda by využila jiných metod a uvol­ňovacích praktik, tak jak to vyhovuje právě jí.

Máte-li tedy možnost u začátku vašeho porodu využít porodní asistentku doma, udělejte to. Jestliže nemůžete porodní asistentku při porodu mít, vyu­žijte alespoň všech zkušeností, které máte z předporodních kursů. A pokud ne­jsou žádné komplikace, buďte doma delší dobu.

Odosobnění vašeho porodu bohužel nelze úplně odstranit. Pokud se porodní asistentky a lékaři střídají ve službách, je jasné, že koncem služby jedné asis­tentky zpravidla váš porod nekončí. Vy a váš porodní děj tedy musí být předán dál. To jsou jisté objektivní příčiny, proč to takhle v nemocnicích chodí. Změna tohoto systému bude asi bohužel ještě dlouhá. Je však možné využít toho, že se účastníte těchto procesů jen v omezeném čase.

 

Těhotenství a porod
Autor: Magdalena Mikulandováwww.studioprozeny.cz

Podobné příspěvky jako: Kontrakce 1x za 10 min - 1. doba porodní

Kontrakce po 6 až 5 minutách - 1. doba porodní

Kontrakce stále zesilují, jejich intenzita je větší a intervaly mezi nimi jsou kratší. Ve chvíli, když budou kontrakce děložní asi po 6 až 5 minutách, počítejte s tím, že váš nález na porodních cestách je branka o velikosti asi 3 cm.

V těchto chvílích využívejte uvolňovacích a relaxačních...

Co dělat, když jsou slabé kontrakce?

Krokem první volby by měly být přirozené způsoby - polohování a volný po­hyb rodičky, koupel nebo sprchování teplou vodou, klyzma podané v příhodném okamžiku. Při selhání těchto metod je na řadě pomoc...

Indukovaný (vyvolaný) porod

Indukovaný porod (uměle vyvolávaný porod) se děje z několika základních důvodů:

•       Dle vašeho vypočítaného termínu přenášíte déle než 12 dní.

•       Po amnioskopii se prokázala jiná, nefyziologická barva plodové vody. Má tedy barvu zelenou, nahnědlou, oranžovou nebo je...

O konci I. doby porodní a polohách u porodu

Máte-li ještě zachovalý čípek děložní, jste na začátku porodu. Pokud čípek vymizel, začínáme hovořit o otevírání branky. Když je branka 1 – 2 cm, je to již dobrý nález. Nechejte si ale dost sil a trpělivosti, máte před sebou stále více než polovinu porodu. Ve chvíli, kdy je branka asi 5 – 6 cm,...

V jakých intervalech začnou přicházet kontrakce?

Nástup děložních stahů může být pozvolný. Od těch nepravidelných, které mohou mít charakter menstruačních nebo křížových bolestí, až po stahy pravi­delné v několikaminutových intervalech trvajících asi 7-10 minut. Mohou ovšem udeřit náhle v intervalech kratších....