Zájem o mikrojesle je obrovský

Rodičům, kteří potřebují zajistit péči o své malé děti již od 6 měsíců do 4 let věku, může pomoci kvalitní a finančně dostupná veřejná služba zvaná mikrojesle . Na jejich zřízení  a  provoz  je  z  Evropského  sociálního  fondu  připraveno  140  milionů  korun.
Zájem  o  podporu  je téměř  dvojnásobný ,  celkem  123  subjektů  žádalo  téměř  235 milionů korun.
Vznik nové služby je podpořen v rámci výzvy č.126  a  127 Pilotní ověření péče o nejmenší děti  v mikrojeslích vyhlášené  v rámci  Operačního  programu  Zaměstnanost.  Obce, organizace zřízené obcemi či neziskové organizace tak mohou získat finanční podporu na
vybudování a provoz mikrojeslí.
Z celkové částky 140 milionů korun je sto milionů určeno pro žadatele z regionů, zbylých 40 milionů získá v rámci zvláštní výzvy hlavní město Praha.
„Mikrojesle  nahrazují  už  dnes  téměř  neexistující  jesle.  Tato  služba  rozšiřuje  škálu  služeb péče  o  děti  a  jejich  variabilitu.  Z  obrovského  zájmu  je  zřejmé, že  tato  služba  zde  velmi
chybí," zdůraznila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
Podpora předškolních zařízení ze strany MPSV je zásadní především pro ty rodiče, kteří se musí  nebo  chtějí  vrátit  do  práce,  třeba  jen  na  částečný  úvazek.  Mikrojesle  poskytnou
individuální výchovnou péči o svěřené děti, přičemž se zaměří na rozvoj schopností a návyků s ohledem na věk dítěte. Na rozdíl od velkých zařízení pro předškolní děti jsou mikrojesle dostupné finančně i
místně. Nabízí  pravidelnou profesionální  péči  o  děti  od  šesti  měsíců  do  čtyř  let  v kolektivu maximálně čtyř dětí, a to pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně. Rozsah péče o děti je
na domluvě rodičů se zřizovatelem.
Rodinám se díky mikrojeslím nabízí možnost rozvoje dítěte i v jiném než rodinném prostředí, a to již od nižšího věku. Mikrojesle garantují profesionální přístup ze strany kvalifikovaných
chův. Zřízení mikrojeslí je jednoduché, může je zřídit i zaměstnavatel nebo ten, kdo v nich bude pečovat o vlastní děti. Umístění dětí do mikrojeslí umožní rodičům vrátit se do práce, což bude mít mj. pozitivní
dopady na ekonomiku. Díky zvýšení zaměstnanosti rodičů předškolních dětí budou veřejné finance  ušetřeny  výpadku  sociálního  a  zdravotního  pojištění  a  naopak - veřejné finance budou obohaceny o odvody rodičů.

Zdroj: MPSV, Těhotenství.cz

Kategorie: 
Témata: 

Zájem o mikrojesle je obrovský - podobné příspěvky

V ČR vznikne 57 nových mikrojeslí

Díky podpoře MPSV a penězům z evropských fondů vzniknou nové mikrojesle. Ze 123 podaných žádostí bylo vybráno 57...

Mikrojesle

Co jsou to mikrojesle?

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí...

Projekt na podporu diagnostické a terapeutické péče o nedonošené děti funguje v Praze

Projekt „Nové metody v následné péči o děti s perinatální zátěží" se realizuje ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze...

Strom splněných přání 2015

Dnešním dnem zahajujeme další ročník unikátního internetového projektu Strom splněných přání. Již 4. ročník letos plní přání 1064 dětem z 32 dětských domovů z celé České republiky v celkové hodnotě 1 645 001 Kč! Vánoční dárek je možné...

Světový den těhotenství již tuto sobotu

Den těhotenství je oslava splynutí, trpělivého čekání a zrodu. Některá těhotenství zůstávají zatím nenaplněným přáním, jiná jsou "vymodlená" a jiná zase nechtěná a překvapivá. V těhotenství můžeme prožívat radost, očekávání, nadšení, kontakt duší...

Moje těhotenství - blogy, diskuse, fotogalerie a kluby maminek

Těhotenství nastávajících maminek - nejnovější příspěvky