Kouření během těhotenství může u potomků způsobovat schizofrenii | Těhotenství.cz

Kouření během těhotenství může u potomků způsobovat schizofrenii

Kouření během těhotenství může u potomků způsobovat schizofrenii - Těhotenství.cz

Kouření během těhotenství = větší riziko vzniku mnoha zdravotních problémů u dětí, včetně předčasného porodu, vrozených vývojových vad jako je rozštěp rtu nebo patra nebo dokonce syndromu náhlého úmrtí novorozence. Nově se k těmto skutečnostem přidává i vliv na duševní zdraví dítěte, konkrétně na vyšší riziko vzniku schizofrenie.

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) kouří v posledních 3 měsících těhotenství i přes všechna zdravotní rizika, až 10 % těhotných žen.

Stále více aktuálních výzkumů uvádí, že užívání tabáku v těhotenství může rovněž představovat riziko i pro duševní zdraví dítěte. Např. jedna studie zveřejněné v roce 2013 tvrdí, že lze identifikovat souvislost mezi kouřením během těhotenství a zvýšeného rizika vzniku bipolární poruchy u potomků.

Nová studie z Columbia University Medical Center tvrdí, že u dětí matek, které v těhotenství kouří, je riziko schizofrenie o 38 procent vyšší než u dětí matek nekuřaček.

Těhotenství.cz

Kategorie: 

Kouření během těhotenství může u potomků způsobovat schizofrenii - podobné příspěvky

Primární prevence vrozených vývojových vad

Vývojové vady jsou odchylky a abnormality, které vznikají během normálního vývoje lidského jedince. Pokud jsou takovéto odchylky přítomné při narození dítěte, hovoříme konkrétně o vadách vrozených. Vrozené vývojové vady jsou zde s člověkem již po tisíce let, díky kosterním pozůstatkům víme, že...

Mikrojesle

Co jsou to mikrojesle?

Mikrojesle jsou koncipovány jako veřejná služba péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od šesti měsíců do čtyř let v kolektivu maximálně čtyř dětí, a to pět dní v týdnu minimálně osm hodin denně.

Mikrojesle zaručují kvalitu péče a...

Zrušení praktických pediatrů - téměř dva miliony českých dětí v ohrožení?

Praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) zná každý. Právě k praktickému pediatrovi je dítě registrováno ihned po odchodu z porodnice a až do adolescence k tomuto lékaři dochází. Podle údajů Českého statistického úřadu žije v České republice více než 1. 965 000 dětí ve věku od 0 do 18 let....

Definice a rozdělení vrozených vývojových vad

Vrozené vývojové vady jsou odchylky od normálního prenatálního vývoje lidského jedince. Jedná se o takové odchylky, které překračují míru variability běžnou v populaci a které jsou – alespoň do určité míry – pro svého nositele patologické. Vrozená vada může narušovat jak normální strukturu tkání...

Iniciativa S KOČÁRKEM PRAHOU startuje "Slušnou kampaň"

Iniciativa S KOČÁRKEM PRAHOU startuje "Slušnou kampaň", začíná v pražských tramvajích. Nová kampaň vyzývá spoluobčany k elementární slušnosti nejen v městské hromadné dopravě. Věcně a humorně upozorňuje na nešvary, se kterými se musí každodenně potýkat nastávající maminky a rodiče s kočárky při...